Đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế, khả năng cạnh tranh và đời sống nông thôn ở Việt Nam

Mục lục

I. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển nông nghiệp ở

Việt Nam

Đóng góp của hội nhập kinh tế quốc tế đối với

tăng tr-ởng nông nghiệp.7

Các vấn đề do tốc độ tăng tr-ởng nhanh gây ra .7

II. KHUYếN NGHị CáC BIệN PHáP CHíNH SáCH

Cải thiện năng lực của nông dân Việt Nam để đối phó với ảnh h-ởng

của các lực l-ợng thị tr-ờng thế giới .8

Cải thiện chất l-ợng năng lực v-ờn cây lâu năm hiện tại .11

Nâng cao hiệu quả chế biến và tiếp thị .11

III. kết luận.12

IV. TàI liệu tham khảo.13

pdf13 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế, khả năng cạnh tranh và đời sống nông thôn ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHội nhập kinh tế quốc tế, khả năng cạnh tranh và đời sống nông thôn ở Việt Nam.pdf
Tài liệu liên quan