Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU .

Trang

1

Phần 1: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tưVilexim

3

1.1. Những đặc điểm kinh tế_kỹ thuật của Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá .

 

3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 3

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 6

1.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

11

1.1.3.1 Phương thức hoạt động kinh doanh . 11

1.1.3.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh . 12

1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . 12

1.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 12

1.1.4.2. Quản trị người sử dụng 18

1.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 22

1.1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty . 22

1.1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán . 22

1.1.5.3. Hệ thống tài khoản kế toán . 24

1.1.5.4. Hệ thống sổ kế toán . 26

1.1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán . 27

1.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK Vilexim .

27

1.2.1. Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty . 27

1.2.1.1. Đặc điểm hàng hoá . 27

1.2.1.2. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá . 35

1.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 37

1.2.2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và thủ tục chứng từ .

37

1.2.2.2. Tính giá mua của hàng hoá xuất bán . 39

1.2.2.3. Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ . 40

1.2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng . 41

1.2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 52

1.2.2.6. Kế toán thanh toán với khách hàng . 54

1.2.3. Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quả lý doanh nghiệp tại Công ty .

56

1.2.3.1. Kế toán chi phí mua hàng . 56

1.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 57

1.2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 58

1.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Vilexim .

59

 

Phần 2: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim

 

 

62

2.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim .

62

2.1.1. Những ưu điểm . 62

2.1.2. Những tồn tại 62

2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim .

 

65

 

KẾT LUẬN .

67

Lời cam đoan . 68

 

Danh mục tài khoản . 69

Danh mục tài liệu tham khảo 88

 

doc92 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim.DOC
Tài liệu liên quan