Đề tài Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu Catv cho một khách sạn

Chương 1: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH trang1

1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ THÔNG TIN VỆ TINH trang1

1.1.1 Thông Tin Vệ Tinh trang 1

1.1.1.1 Nguyên lý thông tin vệ tinh trang 1

1.1.1.2 Các đặc điểm của thông tin vệ tinh trang 2

1.1.1.3 Cấu hình của các vệ tinh thông tin trang 4

1.1.1.4 Quỹ đạo của vệ tinh trang 5

1.1.1.5 Quá trình phóng vệ tinh trang 5

1.1.2 Các Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh trang 6

1.1.2.1 Các hệ thống thông tin vệ tinh quốc tế trang 6

1.1.2.2 Các hệ thông thông tin vệ tinh khu vực trang 6

1.2 CÁC ĐẶC TÍNH TẦN SỐ TRONG THÔNG TIN VỆ TINH trang6

1.2.1 Sóng Vô Tuyến Điện Và Tần Số trang 6

1.2.2 Phân Định Tần Số trang 6

1.2.3 Các Tần Số Sử Dụng Trong Thông Tin Vệ Tinh Cố Định trang 7

1.2.4 Phân Cực Sóng Trong Thông Tin Vệ Tinh trang 9

1.2.4.1 Khái niệm trang 9

1.2.4.2 Phân cực thẳng trang 9

1.2.4.3 Phân cực tròn trang 9

1.2.5 Sự Truyền Lan Sóng Vô Tuyến Trong Thông Tin Vệ Tinh trang 11

1.2.5.1 Khái niệm trang 11

1.2.5.2 Sự tiêu hao trong không gian tự do trang 11

1.2.5.3 Cửa sổ vô tuyến trang 12

1.2.5.4 Tạp âm trong truyền lan sóng vô tuyến trang 12

1.2.5.5 Sự giảm khả năng tách biệt phân cực chéo do mưa trang 13

1.2.5.6 Sự nhiễu loạn do các sóng can nhiễu trang 14

1.3 HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ VÀ TRUYỀN DẪN trang16

1.3.1 Hệ Thống Điều Chế trang 16

1.3.1.1 Khái niệm trang 16

1.3.1.2 Các loại điều chế trang 16

1.3.2 Hệ Thống Kênh Truyền trang 17

1.3.2.1 Đa truy nhập trang 17

1.3.2.2 Đa truy nhập phân chia theo tần số: FDMA trang 17

1.3.2.3 Đa truy nhập phân chia theo thời gian: TDMA trang 18

1.3.2.4 Đa truy nhập trải phổ: CDMA trang 19

1.3.3 Kỹ Thuật Trong Truyền Dẫn trang 20

1.3.3.1 Kỹ thuật đồng bộ trang 20

1.3.3.2 Kỹ thuật đồng bộ TDMA trang 21

1.3.3.3 Sửa lỗi mã trang 22

1.3.3.4 Kỹ thuật điều khiển lỗi trang 23

1.3.3.5 Các chỉ tiêu trong truyền dẫn trang 23

1.3.4 Vấn Đề Nhiễu Trong Đường Truyền trang 24

1.3.4.1 Nhiễu khác tuyến trang 24

1.3.4.2 Nhiễu cùng tuyến trang 26

1.3.4.3 Suy hao do tạp âm trang 26

1.4 TRẠM MẶT ĐẤT trang29

1.4.1 Cấu Hình Của Một Trạm Mặt Đất trang 29

1.4.1.1 Cấu hình và nguyên lý hoạt động trang 29

1.4.1.2 Các công nghệ quan trọng đối với trạm mặt đất trang 30

1.4.2 Công Nghệ Máy Phát trang 31

1.4.2.1 Máy phát công suất cao trang 31

1.4.2.2 Phân loại các bộ khuếch đại công suất cao trang 31

1.4.2.3 Cấu hình của một máy phát trang 32

1.4.2.4 Đặc trưng khả năng phát: EIRP trang 33

1.4.3 Công nghệ Máy Thu trang 33

1.4.3.1 Khuếch đại tạp âm thấp trang 33

1.4.3.2 Nhiệt tạp âm trang 33

1.4.3.3 Các loại khuếch đại tạp âm thấp trang 34

1.4.3.4 Đặcn trưng khả năng thu: G/T trang 37

1.4.4 Công Nghệ Anten Trong Thông Tin Vệ Tinh trang 38

1.4.4.1 Yêu cầu đối với anten trong thông tin vệ tinh trang 38

1.4.4.2 Phân loại anten trang 39

1.4.4.3 Hệ thống quay bám vệ tinh trang 40

1.4.4.4 Các tính chất về điện của một anten trang 40

Chương 2: TRUYỀN HÌNH VỆ TINH trang43

2.1 Các Phương Thức Truyền Hình Vệ Tinh trang 43

2.1.1 Truyền hình trực tiếp:DBS trang 43

2.1.2 Truyền hình qua TVRO trang 43

2.2 Các Hệ Truyền Hình trang 43

2.2.1 Hệ NTSC trang 43

2.2.2 Hệ SECAM trang 43

2.2.3 Hệ PAL trang 44

2.2.4 Họ truyền hình Component MAC trang 45

2.3 Biến Đổi Số Tín Hiệu Video trang 51

2.4 Ưng Dụng ADC-DAC Trong Truyền Hình trang 52

2.4.1 Biến đổi tương tự qua số ADC trang 52

2.4.2 Biến đổi số qua tương tự DAC trang 52

2.5 Giảm Tốc Độ Bit Của Tín Hiệu Veo Số trang 53

2.5.1 Phương pháp DPCM trang 55

2.5.2 Mã chuyển vị trang 56

2.6 Truyền Tín Hiệu Truyền Hình Qua Vệ Tinh trang 57

2.7 Công Suất Máy Phát Hình Trên Vệ Tinh trang 59

2.8 Vệ Tinh Và Các Thiết Bị trang 62

Chương 3: MÁY THU HÌNH VỆ TINH TVRO trang63

3.1 Một Số Khái Niệm Có Liên Quan Giữa Trái Đất Và Vệ Tinh trang 63

3.1.1 Kinh tuyến và vĩ tuyến trang 63

3.1.2 Địa cực và địa từ trang 63

3.1.3 Góc ngẩng, góc phương vị và góc phân cực trang 64

3.1.3.1 Góc ngẩng trang 64

3.1.3.2 Góc phương vị trang 66

3.1.3.3 Góc phân cực trang 67

3.2 Trạm Thu Hình Vệ Tinh TVRO trang 67

3.2.1 Sơ đồ khối trang 67

3.2.2 Aten và phễu thu sóng trang 71

3.2.2.1 Chảo parabol trang 71

3.2.2.2 Phễu thu sóng- Feedhord trang 76

3.2.2.3 Trụ và giá đỡ anten trang 79

3.2.3 Bộ khuếch đại dịch tần và máy thu TVRO trang 81

3.2.3.1 Bộ khuếch đại dịch tần trang 81

3.2.3.2 Khối thu vệ tinh trang 83

3.2.3.3 Tuner vệ tinh (Máy thu TVRO) trang 85

3.2.4 Lắp đặt, cân chỉnh và dò tìm vệ tinh trang 88

Phần 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

THU CATV CHO 1 KHÁCH SẠN

1. Yêu Cầu Của Hệ Thống trang 91

1.1 Khảo sát các điểm cần để thiết lập nơi thu trang 91

1.2 Yêu cầu cụ thể trang 92

2. Mô Hình Thiết Kế trang 92

3. Lựa Chọn Thiết Bị Và Tính Toán Chi Tiết trang 99

3.1 Chọn anten trang 99

3.2 Chọn bộ LNA và LNB trang 99

3.3 Chọn máy thu TVRO trang 99

3.4 Chọn bộ Booter trang 99

3.5 Chọn Cable trang 99

3.6 Chọn các bộ phân chia đường trang 99

3.7 Tính toán suy hao trang 100

3.8 Chọn máy khuếch đại công suất trang 103

4. Lắp Đặt Và Triển Khai Hệ Thống trang 103

4.1 Điều tra và nghiên cứu vị trí để thiết lập nơi thu trang 103

4.2 Kế hoạch lắp đặt trang 103

4.3 Cho các thiết bị khởi động trang 106

4.4 Bảng thống kê thiết bị trang 108

Phần 3: KẾT LUẬN

 

docChia sẻ: lethao | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 2975 | Lượt tải: 56download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu Catv cho một khách sạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUANVAN.DOC
  • iniDESKTOP.INI
  • docSODO.DOC
  • docTOMTAT.DOC