Đề tài Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển - Thiết kế - thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng

 

A_PHẦN GIỚI THIỆU

§ TRANG TỰA

§ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN

§ BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

§ BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

§ LỜI NÓI ĐẦU

§ LỜI CẢM ƠN

B_PHẦN NỘI DUNG 1

Chương 1: DẪN NHẬP 1

I.ĐẶT VẤN ĐỀ 1

II.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

III.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1

Chương 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 3

I.GIỚI THIỆU 3

II.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 3

III.KHẢO SÁT BỘ VI ĐIỀU KHIỂN 8051/8031 4

Chương 3: KHẢO SÁT IC GIAO TIẾP NGOẠI VI 8255A 38

I.CẤU TRÚC PHẦN CỨNG 38

II.CẤU TRÚC PHẦN MỀM 40

III.GIAO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ VỚI 8255A 42

Chương 4: KHẢO SÁT BỘ NHỚ BÁN DẪN 43

I.BỘ NHỚ CHỈ ĐỌC (ROM : READ ONLY MEMORY) 43

II.BỘ NHỚ RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) 46

Chương 5: ĐO NHIỆT ĐỘ 48

I.HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG 48

II.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO NHIỆT ĐỘ 49

Chương 6: CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ 51

I.KHÁI NIỆM CHUNG 51

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI AD 51

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI ADC 52

Chương 7: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 56

I.NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 56

II.SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI 56

III.THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG TỪNG KHỐI 56

IV.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH 71

V.THI CÔNG 89

CHƯƠNG KẾT LUẬN 83

C_PHỤ LỤC – TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

I.PHỤ LỤC 85

II.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

doc94 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển - Thiết kế - thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUANVAN.DOC