Đề tài Kĩ thuật biến đổi tương tự – số ADC

MỤC LỤC

I. Tổng quan về biến đổi tương tự-số (ADC) 3

II. Các phương pháp biến đổi tương tự – số (ADC) 5

2.1. Phương pháp song song 5

2.2. Phương pháp song song cải biến 7

2.3. Phương pháp trọng số 9

2.4. Phương pháp số 10

2.4.1. Phương pháp bù 10

2.4.2. Phương pháp điện áp răng cưa: 11

2.4.3. Phương pháp tích phân kép: 12

2.4.4. Hiệu chỉnh tự động điểm không: 14

III. Sai số trong biến đổi tương tự – số (ADC) 15

3.1. Sai số tĩnh 15

3.2. Sai số động: 16

3.3. Sai số bù, sai số tăng ích và sai số tuyến tính 17

 

doc17 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1621 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kĩ thuật biến đổi tương tự – số ADC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKĩ thuật biến đổi tương tự – số ADC.DOC