Đề tài Kinh nghiệm Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên

Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học hiện nay đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác nâng cao chất lượng đội ngũ, công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường.

Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Đinh tiên Hoàng cho thấy đội ngũ giáo viên rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động học tập, bồi dưỡng chuyên môn. Tuy nhiên, so với yêu cầu của thực tiễn xã hội đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng một cách thường xuyên hơn dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng nhà trường.

 

doc12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 25/01/2014 | Lượt xem: 17790 | Lượt tải: 143download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kinh nghiệm Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thông. Bản thân giáo viên phải tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện. Đồng thời phải nhận được sự chăm lo, bồi dưỡng của tập thể nhà trường dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng. Thực tiễn trong thời gian qua, chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng hơn. Là cán bộ quản lý nhà trường, tôi luôn băn khoăn, trăn trở và xác định làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy và học cũng như chất lượng giáo dục. Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục củng cố, hoàn thiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia, tôi thấy cần phải nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Kinh nghiệm Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên”. II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1. Mục đích Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm giúp giáo viên có đủ năng lực thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao sự hiểu biết về các vấn đề giáo dục, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục. Xây dựng một đội ngũ giáo viên mạnh về số lượng và vững về chất lượng để có khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện của nhà trường. - Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. - Xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhầm nâng cao chất lượng đội ngũ. Từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ gĩp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện. 2. Yêu cầu Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cần xác định đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, đối tượng và thời điểm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. - Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả. Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, được thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên môn. III. ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 1.Đối tượng nghiên cứu. - Giáo viên tiểu học và giáo viên bộ môn - Học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng 2. Cơ sở nghiên cứu. a)Cơ sở khoa học. - Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của các cấp ngành giáo dục. - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 số 790/SGD & ĐT- GDTH, ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăc Lắc. - Báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2009 - 2010 số 349/BC-GD&ĐT, ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Ana. - Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 và Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2009-2010 của trường TH Đinh Tiên Hoàng. Giáo viên là lực lượng quan trọng nhất của nhà trường, là cầu nối học sinh với các lực lượng xã hội. Giáo viên là lực lượng chủ chốt giữ vị trí quan trọng và quyết định chất lượng của các hoạt động giáo dục ở nhà trường. Chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường phụ thuộc vào trình độ và khả năng của đội ngũ giáo viên là chủ yếu. Do vậy, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần được quan tâm thích đáng, thực hiện thường xuyên, có kế hoạch cụ thể. b)Cơ sở thực tiễn. Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học hiện nay đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác nâng cao chất lượng đội ngũ, công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường. Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Đinh tiên Hoàng cho thấy đội ngũ giáo viên rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động học tập, bồi dưỡng chuyên môn. Tuy nhiên, so với yêu cầu của thực tiễn xã hội đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng một cách thường xuyên hơn dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng nhà trường. 3. Phương pháp nghiên cứu. - Điều tra cơ bản - Phương pháp kiểm tra - Phương pháp thống kê - Phân tích, tổng hơp, so sánh IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 1. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục học sinh trong các năm học trước. - Lãnh đạo nhà trường đã nhận thức đúng về vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, song thực hiện chưa thật đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn và tổ chức hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang tính đối phó và tự phát, chưa có kế hoạch cụ thể, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên. - Kế hoạch năm học của nhà trường thể hiện khá đầy đủ nội dung các hoạt động giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được đề cập một cách đúng mức, chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa chỉ rõ tiến độ thời gian, chưa xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, tháng, tuần; kế hoạch của các tổ chuyên môn còn chung chung. - Tỉ lệ giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn khá cao (88%), tuy nhiên được đào tạo chắp vá với nhiều hệ đào tạo khác nhau, năng lực chuyên môn không đồng đều. - Đa số giáo viên nhiệt tình, tận tuỵ, ham học hỏi, cầu tiến song vẫn còn một bộ phận không nhỏ ý thức tự học, tự rèn chưa cao, việc bồi dưỡng thường xuyên theo tài liệu chu kỳ III còn hình thức, đối phó, chưa hiệu quả, chưa thấy rõ tầm quan trọng của bồi dưỡng chuyên môn đối với nhiệm vụ được phân cơng. - Hiện nay các loại sách, tài liệu tham khảo hướng dẫn giảng dạy, thiết kế bài giảng có rất nhiều, tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều lựa chọn để nghiên cứu, học hỏi. Tuy nhiên, không ít giáo viên đã ỉ lại, lệ thuộc vào tài liệu, không nghiên cứu, tìm tòi; thậm chí, có giáo viên tải bài giảng trên mạng về làm giáo án của mình không cần chỉnh sửa. Điều đó đã làm mai một năng lực chuyên môn, hiệu quả tiết dạy thấp, không phù hợp với thực tế tình hình của lớp, của trường. - Việc thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, áp dụng các phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học theo hướng đổi mới của giáo viên đôi khi còn lúng túng. - Trình độ tin học của đa số giáo viên còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, nghiên cứu chưa được chú trọng. - Chất lượng giáo dục học sinh trong các năm học trước chưa cao. Tỉ lệ học sinh khá giỏi thấp ( 9,5%), học sinh lưu ban bỏ học còn nhiều, riêng năm học 2007-2008 lưu ban 52 em chiếm 12.4 %, Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học cũng đạt thấp ( 82%) nên tỉ lệ học sinh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi chưa đạt so với tiêu chuẩn. 2. Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Sau khi phân tích thực trạng, thấy được ưu điểm, khuyết điểm của công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong nhà trường, tôi đã rất trăn trở tìm biện pháp nhằm phát huy các ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của công tác này như sau : - Làm cho giáo viên nhận thức được việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề là công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình công tác của mỗi giáo viên. Cho nên, họ phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao hiểu biết và rèn luyện kỹ năng để có đủ năng lực dạy tốt các môn học mà mình được phân công. -Bồi dưỡng về năng lực công tác cho giáo viên ở trường là một việc làm khó, dòi hỏi giáo viên phải tự mình bồi dưỡng, tìm tòi, suy nghĩ và tự rèn luyện tay nghề. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thểû có được trên cơ sở rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Mặt khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện bằng cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ được độc lập sáng tạo thực hiện. Trong quá trình đó, hiệu trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ. a) Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên. Để làm tốt điều này trước hết Lãnh đạo nhà trường phải nắm rõ trình độ chuyên môn cho giáo viên để phân công, bố trí giáo viên một cách hợp lý, phù hợp điều kiện năng lực của giáo viên. Vào đầu năm học, nhà trường đã tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, năng lực của từng giáo viên để lựa chọn, sắp xếp bố trí giáo viên có trình độ, có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn giảng dạy phù hợp với từng khối lớp. b)Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, chính trị cho đội ngũ giáo viên Giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho giáo viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họ được tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Đội ngũ nhà giáo phải vững vàng về chính trị, có trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật mới để có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục. Nhà trường đã nối mạng Internet, xây dựng một thư viện trường học có đủ các loại sách, tư liệu tham khảo, các loại tạp chí, báo chí để giáo viên tham khảo nhằm cập nhật thông tin và mở rộng hiểu biết. c)Thực hiện chương trình dạy học. Chương trình dạy học là quy định rất quan trọng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Người quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học theo những yêu cầu, nội dung của chương trình dạy học. Lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện chương trình theo hướng giao quyền cho giáo viên lập kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của lớp, của trường và địa phương theo hướng dẫn tại công văn số 896/BGD7ĐT- GDTH ngày13/02/2006 về Hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 9832/BG&ĐT-GDTH ngày 01/09/2006 về Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1,2,3,4,5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tài liệu dạy học theo vùng miền, tài liệu dự án PEDC trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình dạy học từng môn, từng khối, từng lớp thông qua kế hoạch dạy học của giáo viên. Từ đó, phát hiện những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa. d) Thăm lớp - dự giờ. Để bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên, nhà trường đã lập kế hoạch thăm lớp, dự giờ, đồng thời tiến hành dự giờ dưới nhiều hình thức khác nhau như có báo trước, dự giờ đột xuất, dự giờ để kiểm tra,… Lãnh đạo nhà trường cùng với khối trưởng chuyên môn hoặc các giáo viên trong tổ đi dự giờ có đánh giá nhận xét chính xác, chân tình có tính xây dựng, giúp giáo viên phát huy những mặt mạnh, điều chỉnh những mặt còn hạn chế của mình. Nhờ việc dự giờ được tiến hành có kế hoạch, thường xuyên nên đã bồi dưỡng được những giáo viên có chuyên môn giỏi, cử đi dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp, đồng thời giúp đỡ các đồng chí giáo viên còn hạn chế về tay nghề vươn lên trong chuyên môn. Trong quá trình dự giờ giáo viên, chúng tôi quan tâm hướng dẫn cho giáo viên đạt được các yêu cầu sau : - Đảm bảo yêu cầu kiến thức kỹ năng cơ bản, chính xác. - Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phải phù hợp với đặc trưng của bộ môn, phù hợp với bài dạy. - Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả cao nhất. - Phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo, hứng thú học tập của học sinh. Qua tiết dạy học sinh phải được hưỡng dẫn kĩ năng thực hành, được liên hệ thực tế cuộc sống, được mở rộng kiến thức và tự rút ra bài học… - Quan tâm cả ba đối tượng học sinh : Học sinh khá giỏi, trung bình, đặc biệt quan tâm giúp đỡ học sinh yếu, không để học sinh yếu đứng bên lề lớp học. - Tiết dạy phải được diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, học sinh thoải mái, tiếp thu kiến thức và biết vận dụng. - Tạo lập được mối quan hệ thầy trò gần gũi, thân thiện. đ) Sinh hoạt tổ chuyên môn. Đây là một công việc không thể thiếu được trong nhà trường. Trong đó đặc biệt là vai trò của đồng chí khối trưởng. Sinh hoạt tổ chuyên môn, khối trưởng triển khai kế hoạch hoạt động của tổ, triển khai kế hoạch tổ chức các chuyên đề một cách khoa học, có chất lượng. Khối trưởng phân công cho từng tổ viên thực hiện các chuyên đề, sắp xếp thời gian để các giáo viên trong trường đi dự chuyên đề, sau đó tổ chức thảo luận để rút kinh nghiệm, đi đến thống nhất về hướng lựa chọn phương pháp giảng dạy, các hình thức tổ chức dạy học, cách sử dụng đồ dùng trực quan… phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng bài, từng giai đoạn của tiết học. e) Công tác soạn, giảng. - Nghiên cứu kỹ nội dung, xác định mục tiêu phù hợp với đối tượng học sinh và đảm bảo sát với yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học; điều chỉnh mục tiêu ở sách giáo viên cho phù hợp với tình hình học sinh lớp mình. - Trên cơ sở dự kiến trong bài soạn của mình, khi lên lớp giáo viên phải lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học hợp lý, sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện kỹ năng và hướng dẫn học sinh phương pháp học tập từng môn. - Giáo viên cần đánh giá học sinh trong từng tiết học, ghi nhận những cố gắng dù nhỏ của học sinh, rèn luyện kỹ năng sống cho các em, khuyến khích động viên các em tham gia xây dựng bài, tự tìm tòi, tự chiếm lĩnh kiến thức, tự đánh giá mức độ đạt được. g) Công tác kiểm tra. - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, trong đó quy định nội dung hình thức thời gian cụ thể; phân công thành phần kiểm tra và tổ chức thực hiện thường xuyên theo kế hoạch. - Kiểm tra toàn diện để đánh giá trình độ về mọi mặt của giáo viên, đánh giá một cách tổng thể làm căn cứ xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. - Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất nhằm rèn cho giáo viên tính tự giác trong mọi trường hợp, mọi tình huống khác nhau. Đặc biệt chú trọng kiểm tra công tác soạn giảng của giáo viên. Kiểm tra giáo án trên lớp, quan tâm đến công tác chuẩn bị, đến những nội dung giáo viên áp dụng theo vùng, miền. Đối với các giáo án được soạn trên máy tính, kiểm tra kỹ hơn, xem nội dung có phù hợp không, các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có sát với thực tế không, đề phòng tình trạng giáo viên tải bài ở mạng, không đầu tư suy nghĩ để chuẩn bị bài giảng mà chỉ đối phó. - Kiểm tra chất lượng dạy học của giáo viên thông qua dự giờ . - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên để đánh giá được sự đầu tư, sự cố gắng và cả trình độ của giáo viên thông qua sắp xếp, trình bày văn bản. - Kiểm tra công tác tự học, tự rèn của giáo viên thông qua hồ sơ, thông qua việc cặp nhật thông tin bài giảng, bằng quan sát, đánh giá hàng ngày… Trong kiểm tra chủ yếu nêu được những mặt mạnh, khuyến khích phát huy nhân rộng điển hình, đồng thời chỉ ra những điểm yếu cần khắc phục, góp ý càng cụ thể càng tốt. Lần kiểm tra sau, trước khi kiểm tra các nội dung mới, kiểm tra lại việc khắc phục những thiếu sót đã góp ý lần trước. Nếu thấy chưa được tiếp tục góp ý và đề nghị khắc phục. Có như thế công tác kiểm tra mới đạt hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. h) Tổ chức viết và trao đổi sáng kiến kinh nghiệm. Công tác này được phát động hàng năm vào đầu năm học, sau một thời gian nhà trường tổ chức trao đổi cấp trường. Đây được xem như một cuộc sinh hoạt chuyên môn, tạo điều kiện cho mọi giáo viên được nói lên quan điểm của mình, Hiệu trưởng gương mẫu thực hiện và thường xuyên động viên, hướng dẫn giáo viên nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về các đề tài trong giảng dạy và giáo dục. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học được tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng cao một cách cơ bản, đồng thời mỗi dịp trình bày, thảo luận sáng kiến kinh nghiệm cũng là một dịp để học hỏi trao đổi nâng cao hiểu biết, tháo gỡ các vướng mắc về chuyên môn. i) Một số biện pháp khác. - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường . - Giáo viên tự giác bồi dưỡng thường xuyên theo tài liệu của Bộ GD&ĐT, làm các bài tập phát triển kỹ năng sau mỗi bài học. - Xây dựng đội ngũ cốt cán về chuyên môn của trường gồm giáo viên dạy giỏi các cấp và các đồng chí có nhiều kinh nghiệm giáo dục. - Xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc và học tập tốt cho cán bộ và giáo viên như trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo, các thiết bị nghe nhìn, máy chiếu… - Thực hiện nghiêm túc và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, các chế độ đối với nữ công chức… Nhà trường kết hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên. 3. Kết qua.û Qua một quá trình chỉ đạo, thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên chúng tôi đã đạt được kết quả như sau : Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên dần được nâng cao. Giáo viên đã quan tâm nhiều đến công tác tự học, tự rèn; tích cực đọc báo ngành, các tạp chí, tài liệu về chuyên môn, tra cứu tài liệu trên mạng Internet để phục vụ cho công tác soạn giảng. Nhiều giáo viên tham gia học các lớp tin học và bước đầu đã ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ soạn giảng. Việc đổi mới phương pháp trong dạy học được giáo viên chú trọng đầu tư, giáo viên đã có nhiều cố gắng trong việc sử dụng các hình thức tổ chức dạy học theo hướng đổi mới, phù hợp với tình hình cụ thể của lớp. Chất lượng giờ dạy của giáo viên qua kiểm tra, dự giờ cho thấy đã có những cải thiện đáng kể. Chất lượng giáo dục của nhà trường đạt kết quả cao hơn năm trước. a)Chất lượng năm học 2008 -2009. * Về học sinh : - Hạnh kiểm đạt : Thực hiện đầy đủ : 92% ; Thực hiện chưa đầy đủ : 8% - Học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến : 35% - Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi : 15% - Tỉ lệ học sinh lên lớp : 94.5% - Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học : 96% Kết quả các hội thi của học sinh : - Thi “Vở sạch chữ đẹp”cấp huyện : 3 lớp đạt giải nhất, 1 lớp đạt giải nhì, 8 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba. - 1 giải nhất cờ vua, 1 giải nhì môn “ Bật xa” cấp huyện. - Giải Ba đồng đội Hội thi Olimpic Tiếng Anh cấp huyện. * Về giáo viên : - Chiến sĩ thi đua cơ sở : 4 đồng chí - UBND Tỉnh tặng Bằng khen : 01 đồng chí - UBND huyện tặng giấy khen : 03 đồng chí - Lao động tiên tiến : 14 đồng chí - Giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên : 14 đồng chí b) Kết quả Học kì I năm học 2009-2010. - Học sinh giỏi: 15.5% - Học sinh tiên tiến: 35.2% - Kết quả các hội thi : + Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện:1giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích, 02 công nhận. + Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện : Giải nhất toàn đoàn. - 01 giải nhất trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. - 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích trong Hội thi đọc diễn cảm cấp huyện, tham gia thi cấp tỉnh và được công nhận giáo viên đọc diễn cảm cấp tỉnh 02 đồng chí. c) Trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2009. VII. BÀI HỌC KINH NGHIỆM. - Muốn bồi dưỡng cho Giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng thì trong quá trình chỉ đạo người hiệu trưởng phải có kế hoạch cụ thể, khoa học, phải tự mình rèn luyện tốt để làm gương cho giáo viên. - Người hiệu trưởng phải có quyết tâm lớn, lòng say mê, phải thực sự tâm huyết, phải có năng lực, có uy tín và nhiệt tình, có ý thức tự giác, tự rèn, chịu khó sưu tầm tài liệu, học tập kinh nghiệm mọi nơi, mọi lúc để truyền đạt lại cho giáo viên. - Phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng số giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, động viên khuyến khích họ vượt khó để vươn lên trong công tác. Người giáo viên phải thực sự coi mình là yếu tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục để từ đó có ý thức tự học, tự rèn trong chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. - Nhà trường phải tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, tài liệu… để giúp giáo viên nghiên cứu, học tập , bồi dưỡng kiến thức. V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ. - Với giáo viên : Cần phải quan tâm đúng mức công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là việc tự học, tự rèn, phải coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của bản thân góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. - Với Hiệu trưởng: Muốn bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên, bản thân Hiệu trưởng nhà trường phải học hỏi, tự rèn luyện, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo thật kỹ, và quan trọng hơn, người hiệu trưởng phải có trình độ và năng lực chuyên môn nhất định, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn trong nhà trường; trang bị đủ sách, thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện khác, tạo điều kiện về các thiết bị tin học để giáo viên sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. -Với địa phương : Nhà trường phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn, tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện các hình thức tổ chức dạy học và phương pháp dạy học mới. - Với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các chuyên đề, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra chuyên môn với các thành viên giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp. VI. KẾT LUẬN . Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên là yếu tố cơ bản nhằm đem lại hiệu quả cao cho quá trình giáo dục. Đây là việc làm thường xuyê

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuanly_Tranthison_THDinhtienhoangana.doc
Tài liệu liên quan