Đề tài Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính

Phần I: Cơ sở lý thuyết

Chương I: Giới thiệu các cổng logic cơ bản

I. Hàm logic AND, OR, NOT

II. Cổng logic NAND, NOR

III. Hàm logic XOR và XNOR

IV. Biến đổi các hàm quan hệ ra hàm logic NAND, NOR

Chương II: Mạch logic tổ hợp

I. Đặc điểm cơ bản của mạch tổ hợp

II. Phương pháp thiết kế logic mạch tổ hợp

Chương III: Mạch đếm

I. Đại cương mạch đếm

II. Mạch đếm hệ 2

Chương IV: Mạch giải mã

1. Định nghĩa mạch giải mã

2. Phân loại

3. Mạch giải mã 2-10

Chương V: Mạch tạo dao động

Chương VI: Bộ nhớ

1. Bộ nhớ RAM

2. Bộ nhớ ROM

Chương VII: Cổng song song máy vi tính

1. Đặc điểm cổng song song

2. Cấu trúc cổng song song

3. Lập trình bằng ngôn ngữ C cho cổng song song

Chương VIII: Chế độ Text màn hình máy tính

Phần II: Thiết kế phần cứng

Chương I: Phân tích tổng quát và sơ đồ khối của hệ thống

I. Sơ lược hoạt động của toàn bộ hệ thống

II. Sơ đồ nguyên lý và chức năng các khối

1. Khối điều khiển

2. Khối quýet và giải mã hàng, cột

Chương II: Nguyên lý hoạt động

1. Quá trình ghi dữ liệu vào RAM

2. Quá trình đọc dữ liệu và hiển thị lên màn hình

Phần III: Phần mềm điều khiển

Chương I: Phân tích chương trình

Chương II: Mã nguồn

Chương III: Hướng dẫn sử dụng chương trình

Phần IV: Kết luận

Phần V: Phụ lục

Phụ lục I: Giới thiệu các linh kiện được dùng

1. Ma trận LED 5x7

2. Bộ giải mã/ phân kênh 3-8 74138

3. Bộ giải mã/ phân kênh 4-16 74154

4. Bộ đếm nhị phân 4 bit 7493

5. Bộ đếm nhị phân 4 bit đôi 7469

6. Bộ đệm tín hiệu một chiều 74244

7. Bộ đệm tín hiệu hai chiều 74245

8. Bộ định thời 555

9. SRAM 62256

10. EPROM 2716

Phụ lục II: Nội dung các ô nhớ của ROM phát ký tự

 

1

 

 

 

 

 

5

 

 

7

 

 

11

 

 

 

14

15

 

 

18

 

 

 

22

 

 

25

 

 

 

 

31

 

 

 

 

36

39

48

 

52

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

doc23 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1099 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển bằng máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhanI.doc
  • docMuc luc.doc
  • docPhanII.doc
  • docPhanIII.doc
  • docPhanIV.doc
  • docPhanV.doc