Đề tài Mô phỏng quá trình điều chế tín hiệu dùng máy tính

MỤC LỤC

PHẦN I: DẪN NHẬP . 3

I./ ĐẶT VẤN ĐỀ .3

II./ GIỚI HẠN VẤN ĐỀ .3

III./ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .3

IV./ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN .4

PHẦN II: PHẦN LÝ THUYẾT ĐIỀU CHẾ. 5

CHƯƠNG I. TÍN HIỆU VÀ THÔNG TIN . 5

I./ GIỚI THIỆU .5

II./ PHÂN LOẠI TÍN HIỆU .5

III./ NHIỄU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN .9

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN . 11

I./ GIỚI THIỆU . 11

II./ HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ GÌ? . 11

III./ SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN . 11

CHƯƠNG III. GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU CHẾ . 15

I./ ĐIỀU CHẾ . 15

II./ PHÂN LOẠI ĐIỀU CHẾ . 16

CHƯƠNG IV. CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ LIÊN TỤC . 18

I./ KHÁI NIỆM VỀ SÓNG MANG ĐIỀU HÒA . 18

II./ ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ. 19

III./ ĐIỀU CHẾ GÓC . 36

PHẦN III: PHẦN MÔ PHỎNG ĐIỀU CHẾ . 47

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ MATLAB . 47

I./ GIỚI THIỆU . 47

Luận Văn Tốt Nghiệp 2

MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU DÙNG MÁY TÍNH

II./ HỆ THỐNG MATLAB . 48

III./ GIỚI THIỆU TOOLBOXES . 49

IV./ SIMULINK . 49

CHƯƠNG II. MÔ PHỎNG – CÁC CHƯƠNG TRÌNH . 51

I./ ĐIỀU BIÊN AM . 51

II./ ĐIỀU BIÊN SSB . 55

III./ ĐIỀU TẦN – ĐIỀU PHA . 57

IV./ ĐIỀU CHẾ ASK . 60

V./ KẾT LUẬN . 61

PHẦN IV: PHẦN KẾT LUẬN . 62

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf62 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 1950 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mô phỏng quá trình điều chế tín hiệu dùng máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMô phỏng quá trình điều chế tín hiệu dùng máy tinh.pdf