Đề tài Một số biện pháp nhằm đâỷ mạnh tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp CB TP Fintec

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 3

I. Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3

1. Tiêu thụ sản phẩm 3

1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 3

1.2 Thực chất tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất 3

2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 4

II. Nội dung của Công tác thị trường sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường 6

1. Những chiến lược tiêu thụ sản phẩm 6

2. Chính sách giá bán 9

2.1 Xác định các giới hạn và độ linh hoạt cần thiết 10

2.2 Các chính sách định giá bán 11

2.2.1. Chính sách định giá theo thị trường 11

2.2.2. Chính sách định giá thấp 11

2.2.3. Chính sách định giá cao 11

2.2.4. Chính sách ổn định giá bán 12

2.2.5. Chính sách bán phá giá 12

2.3 Phương pháp định giá bán 12

2.3.1. Định giá theo cách cộng lời vào chi phí 12

2.3.2. Định giá theo lợi nhuận mục tiêu 13

2.3.3. Định giá theo giá trị nhận thức được 14

2.3.4. Định giá theo giá trị 14

2.3.5. Định giá theo mức giá hiện hành 14

3. Tổ chức các kênh tiêu thụ sản phẩm 15

3.1. Kênh 1: . .16

3.2. Kênh II: 17

3.3. Kênh III: 17

3.4. Kênh IV: 18

3.5. Kênh V: 18

III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 21

1. Các nhân tố chủ quan 21

1.1 Giá bán sản phẩm 21

1.2 Chất lượng sản phẩm 22

1.3 Việc tổ chức bán hàng của doanh nghiệp 23

1.4 Quảng cáo giới thiệu sản phẩm 24

1.5 Một số nhân tố khác 24

2. Yếu tố khách quan 25

2.1 Các nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 25

2.1.1. Các nhân tố về mặt kinh tế 25

2.1.2. Các nhân tố thuộc về chính trị pháp luật 27

2.1.3. Các nhân tố về khoa học công nghệ 27

2.1.4. Các yếu tố về văn hóa - xã hội 27

2.1.5. Các yếu tố tự nhiên 28

2.2 Các nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô 28

2.2.1. Khách hàng 28

2.2.2. Số lượng các doanh nghiệp trong ngành và cường độ cạnh tranh của ngành 29

2.2.3. Các đơn vị cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp 29

Chương II: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp CB TP Fintec 30

I. khái quát về Xí nghiệp chế biến thực phẩm FINTEC 30

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty và của xí nghiệp chế biến thực phẩm FINTEC 30

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty FINTEC 30

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp chế biến thực phẩm FINTEC 32

2 . Cơ cấu tổ chức 33

2.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty 33

2.2 Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp 36

3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 38

II. Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm và quản trị tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp chế biến thực phẩm fintec 40

1. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp dược phẩm FINTEC 40

1.1 Nguồn vốn, cơ cấu sử dụng vốn của doanh nghiệp 42

1.2. Hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của Công ty 43

2. Đánh giá các mặt quản trị tiêu thụ sản phẩm của công ty 44

2.1 Công tác chuẩn bị hoạch định tiêu thụ sản phẩm 44

2.2. Công tác của tổ chức tiêu thụ sản phẩm 45

III. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty 46

1. Thuận lợi 46

2. Khó khăn 49

Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ 52

sản phẩm ở xí nghiệp chế biến thực phẩm FINTEC 52

1. Lựa chọn và mở rộng địa bàn kinh doanh 53

2. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường 53

3. Tạo sự tín nhiệm đối với Xí nghiệp 55

3.1.Tín nhiệm về chất lượng sản phẩm 55

3.1.1.Nâng cao chất lượng ở khâu cung ứng 55

3.1.2.Nâng cao chất lượng ở khâu sản xuất 56

3.2.Tín nhiệm về tác phong kinh doanh 57

4. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh 57

5. Sửa chữa và nâng cấp hệ thống kho 60

6. Ngoài các yếu tố về vật chất, yếu tố con người là rất quan trọng 60

7. Thường xuyên nâng cao công tác xây dựng kế hoạch doanh thu bán hàng 61

8.Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu 61

9.Mở rộng hơn nữa việc bán cổ phần 61

10. Quảng cáo tiếp thị và xúc tiến bán hàng 62

11.Thường xuyên theo dõi và hạch toán chính xác, kịp thời doanh thu bán hàng 63

12. Ngoài những yếu tố tồn tại của doanh nghiệp, để không ngừng tăng doanh thu bán hàng 63

Kết luận 65

Tài liệu tham khảo 67

 

 

doc71 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1111 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm đâỷ mạnh tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp CB TP Fintec, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm đâỷ mạnh tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp CB TP Fintec.DOC
Tài liệu liên quan