Đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá mateco

I-TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CENTRIMEX - CHI NHÁNH HÀ NỘI

1-Quá trình thành lập và phát triển công ty.

2-Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty.

3-Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động.

4-Kết quả sản xuất kinh doanh.

II-Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá ở Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội.

1-Đặc điểm tình hình các mặt hàng nhập khẩu của công ty trong thời gian qua.

2-Thị trường nhập khẩu của công ty.

3-Hình thức nhập khẩu của công ty.

4-Kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu.

III-Đánh giá về hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội.

1-Đánh giá trên một số mặt của hoạt động nhập khẩu.

2-Những thuận lợi và khó khăn.

Chương III: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu hàng hoá ở Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội.

I-Phương hướng nhập khẩu của công ty trong thời gian tới.

II-Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu.

1-Biện pháp về phía công ty.

2-Biện pháp liên quan đến quản lý vi mô.

Kết luận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc75 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 10/09/2015 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá mateco, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ờ có sự cố gắng nỗ lực để củng cố và phát triển, qua một năm hoạt động theo cơ chế thị trường, xí nghiệp không những củng cố được quá trình phát triển, vị trí tồn tại, xí nghiệp đã vượt ra khỏi lĩnh vực dịch vụ đã tổ chức sản xuất hàng trong nước và xuất khẩu, mở rộng địa bàn khắp cả nước và ra cả nước ngoạ. Vì vậy ngày 10/1/1990, Bộ vật tư ra quyết định số 10/VT-QĐ đổi tên xí nghiệp dịch vụ thành xí nghiệp dịh vụ và sản xuất vật tư. Từ chỗ mới thành lập chỉ được cấp 4,2 triệu đồng tiền vốn, sau 2 năm hoạt động xí nghiệp đã nâng tổng số vốn lên tới 535 triệu đồng và doanh số 1,33 tỉ. Với quy mô phát triển như vậy và khả năng phát triển ngày càng cao, ngày 16/3/1990 Bộ trưởng Bộ vật tư ra quyết định số 72/VT-QĐ chuyển xí nghiệp trực thuộc văn phòng Bộ thành xí nghiệp trực thuộc Bộ vật tư. Qua 3 năm hoạt động, quy mô xí nghiệp không ngừng mở rộng và phát triển, văn phòng xí nghiệp phải mở rộng phạm vi và quy mô mới đáp ứng được nhu cầu quản lý các đơn vị trục thuộc. Trước tình hình đó, ngày 22/4/1991, Bộ trưởng Bộ thương nghiệp ra quyết định số 412/TN/TCCB chuyển đổi xí nghiệp thành công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá, trực thuộc Bộ Thương nghiệp ( nay là Bộ Thương Mại), tên giao dịch quốc tế là Material Trading Company (MATECO), đặt trụ sở chính tại 399 Minh Khai. Trong điều kiện thương nghiệp nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý cuả Nhà Nước, thương nghiệp Quốc doanh phần lớn rơi vào lúng túng bị động, nhằm giúp cho công ty có thể chủ động giải quyết được mọi vấn đề, ngày 17/6/1998 Bộ Thương Mại ra quyết định 233/CT-QĐ cho phép Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội được áp dụng hình thức khoán trong kinh doanh. Hiện nay, công ty có 6 phòng kinh doanh xuất nhập khẩu trực thuộc và 4 đơn vị trực thuộc cùng một chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là: -Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu I. -Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu II. -Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu III. -Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu IV. -Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu V. -Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu VI. -Trạm dịch vụ sản xuất vật tư và nhà khách 12 - Quán Chính - Gia Lâm. -Trạm dịch vụ sản xuất vật tư và nhà khách 399 – Minh Khai. -Cửa hàng kinh doanh kim khí số 1 – Gia Lâm. -Cửa hàng kinh doanh săm lộp 399 – Minh Khai. -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 16 – Nguyến Huệ – Quận 1. Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội có chức năng là thông qua hoạt động kinh doanh sản xuất, dịch vụ và xuất nhập khẩu để tạo thêm quỹ vật tư, nguyên liệu, hàng hoá góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ tăng nguồn thu nhập cho đất nước. Theo quyết định của Bộ Thương Mại, Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội có phạm vi hoạt động và nhiệm vụ như sau: * Phạm vi hoạt động của công ty. -Tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ các loại vật tư hàng hoá trên thị trường. -Thực hiện đại lý bán buôn, bán lẻ và giới thiệu các loại vật tư hàng hoá cho các tổ chức kinh tế trong và ngoài nghành. -Sản xuất, gia công vật tư hàng hoá, vật liệu xây dựng, bao bì các loại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. -Xuất khẩu các mặt hàng do công ty sản xuất hoặc do công ty liên doanh, liên kết đầu tư, góp vốn tạo ra. -Nhập khẩu các loại vật tư, nguyên liệu, hàng hoá để phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước. -Tổ chức các dịch vụ, chuyển giao, ửng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật giữ thuê hàng hoá và cho gửi xe, bảo dưỡng xe, nhà khách và phục vụ ăn uống. * Nhiệp vụ của công ty. -Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, sản xuất dịch vụ và kế hoạch khác có liên quan (dài hạn, từng năm), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công ty. -Quản lý, sử dụng và tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh dịch vụ của công ty có hiệu quả. Đảm bảo đầu tư, mở rộng sản xuất, chế biến kinh doanh dịch vụ, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. -Tuân thủ các chính sách, chế độ quản lý tài chính, quản lý xuất nhập khầu và các quy định về giao dịch đối ngoại. -Thực hiện các cam kết trong hợp đồng mua bán ngoại thương, hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh hợp tác đầu tư đã ký kết. -Thực hiện tốt chính sách cán bộ, chế độ quản lý tài sản, lao động tiền lương, sử dụng phân công lao động hợp lý, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên của công ty để không ngừng nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ chuyên môn. -Làm tốt công tác bảo hộ an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc phòng. Với những chức năng và nhiệm vụ nói trên, thì từ khi thành lập tới nay, Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội đã không ngừng phấn đấu tăng trưởng, hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước giao cho. Bên cạnh đó, công ty còn tăng cường mở rộng, tiếp thị với nhiều thị trường trong và ngoà nước, xác định nhiệm vụ trước mắt và mục tiêu chiến lược lâu dài của các đơn vị trong công ty. Chính vì vậy trong những năm qua, Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội đã phát triển hơn nhiều, vững chắc và tạo được uy tín trên thị trường trong cũng như ngoài nước 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội Số cán bộ công nhân viên hiện nay của công ty là 176 ngượ, phần lớn là hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ có 30% lực lượng tham gia vào quá trình sản xuất. Trình độ của lực lượng lao động trong công ty khá cao, có 40% là trình độ đại học và cao đẳng. Lượng cán bộ công nhân viên này được tổ chức theo bộ máy như sau. 2.1- Ban giám đốc Đứng đầu công ty là giám đốc, giám đốc do Bộ trưởng Bộ Thương Mại bổ nhiệm. Giám đốc công ty có chức năng và nhiệm vụ chính như sau: +Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp cũng như các kế hoạch dại hạn và ngắn hạn. Hàng năm tổ chức thực hiện kế hoạch, các phương án kinh doanh đã được Bộ Thương Mại phê duyệt. +Tổ chức điều hành mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của toàn công ty trước Bộ Thương Mại. Giúp việc cho giám đốc có một phó giám đốc do giám đốc đề nghị và đã được Bộ trưởng Bộ Thương Mại phê duyệt. Phó giám đốc có chức năng cùng trợ lý giám đốc, giúp giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo sự phân công của giám đốc. Kết toán trưởng của công ty được bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo chế độ hiện hành của Nhà Nước. Kế toán trưởng giúp giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê của công ty. 2.2- Các phòng ban chức năng của công ty *Phòng tổ chức hành chính: Phòng này có trách nhiệm thức hiện các chỉ tiêu kinh tế được giao hàng năm, thông qua các phương án kinh doanh đã được phê duyệt. Đồng thời, tham gia vào việc ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng thương mại với các thương nhân trong và ngoài nước thuộc phương án kinh doanh đã được công ty phê duyệt. *Phòng kế toán tài chính: Có chức năng quản lý, tổ chức và hướng dẫn thực hiện nghiệpvụ tài chính kế toán trong toàn công ty. Giám sát các hoạt động tài chính diễn ra trong các đơn vị trạm, của hàng, phòng kinh doanh. Ban hành các loại hình bán buôn, bán lẻ, bán đại lý mà giám đốc đã duyệt. *Phòng tổng hợp: Phòng này mới được thành lập từ khi công ty áp dụng chế độ khoán trong kinh doanh, phòng tổng hợp có chức năng như sau: +Giúp giám đốc thẩm định tính khả thi của các phương án sản xuất kinh doanh do các đơn vị nhận khoán đề xuất trước khi trình giám óc. Tham gia góp ý các điều khoản của hợp đồng mua bán, đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ. +Thường xuyên thông áo về các chính sách, chủ trương xuất nhập khẩu, các văn bản mới của nhà nước để các đơn vị nhận khoán nắm được. +Theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu khoán của các đơn vị nhận khoán, xây dựng kế hoạch chung của toàn công ty chỉ tiêu khoán từng đơn vị. sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội chi nhánh mateco Tp hồ chí minh ban Giám đốc phòng kinh doanh xuấtnhập khẩu V phòng kinh doanh xuấtnhập khẩu IV phòng kinh doanh xuấtnhập khẩu III phòng kinh doanh xuấtnhập khẩu II phòng kinh doanh xuấtnhập khẩu I phòng kinh doanh xuấtnhập khẩu VI cửa hàng kinh doanh kim khí gia lâm cửa hàng kinh doanh săm lốp minh khai trạm dịch vụ sản xuất vậttư và nhà khách gia lâm trạm dịch vụ sản xuất vật tư và nhà khách minh khai phòng tổng hợp phòng tỏ chức hành chính phòng tài chính kế toán 3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội là một công ty có quy mô khá lớn. Đây là một doanh nghiệp vừa thực hiện chức năng thương mại, vừa thực hiện chức năng sản xuất, do đó cơ cấu vốn của nô coa những nét đặc thù riêng và hiệu quả hoạt động của công ty chịu sụ tác động của cả hai mảng này, trong đố chủ yếu là hoạt động thương mại. Tổng số vốn của công ty hiện nay là 6 tỉ đồng VN, vốn lưu động chiếm tỉ trọng rất lớn 33,4% trong tổng số vốn. Số vốn này được dùng chủ yếu cho hoạt động kinh doanh mà chủ yếu là kinh doanh xuất nhập khẩu. Lợi nhuận thu được từ hoạt động này chiếm từ 60 –65% trong tổng số lợi nhuận thu được của công ty từ các nguồn. Kể từ khi được đổi thành công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá, các nghành nghề kinh doanh, mặt hàng chủ yếu của công ty là: ngoại thương, cung ứng vật tư, dịch vụ, các loại vật tư và vật tư bổ sung, đồ mộc, thiết bị bổ sung, khách sạn. Cho đến nay thì nghành nghề kinh doanh và mặt hàng kinh doanh của công ty hầu như không có gì thay đổi, phát triển khá tốt và đem lại hiệu quả cao. Trong hoạt động xuất nhập khẩu trực tiệp và xuất nhập uỷ thác, phổ biến là hình thức xuất nhập khẩu trục tiếp, hình thức này có thể giúp cho công ty chủ động được trong mọi vấn đề. Tính riêng về hoạt động nhập khẩu thì nhập khẩu trực tiếp mang lại 65% lợi nhuận cho công ty. Mặt hàng kinh doanh phần nào đã quyết định đến thị trường của công ty. Đối với hoạt động nhập khẩu, thi trường nhập khẩu của công ty chủ yếu là các nước thuộc khu vực Châu á . Đó là những nước có nền kinh tế phát triển mạnh, có thể đem lại cho nền kinh tế nước ta những thuận lợi nhất định thông qua việc nhập khẩu hàng hoá của họ. 4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội Trong những năm đầu thành lập, công ty đã gặp một số khó khăn, đặc biệt là vấn đề thiếu vốn trong hoàn cảnh nền kinh tế đất nước mới chuyể sang kinh tế thị trương. Không chỉ riêng công ty mà phần lớn các doanh nghiệp nhà nước đều rơi vào tình trạng này. Tuy nhiên nhờ vào sự phấn đấu nỗ lực của bản thân, luôn luôn tìm cách chuyển hướng kinh doanh, công ty đã đạt được những thành công nhất định. Cùng với sụ giúp đỡ của nhà nước cũng như Bộ Thương Mại mà giá trị tổng doanh thu trên các mặt sản xuất kinh doanh của công ty (kể cả kinh doanh nội địa và kinh doanh xuất nhập khẩu) có sự tăng đáng kể. Biểu số 01: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội Đơn vị : VNĐ. TT Năm Chỉ tiêu 1996 1997 1998 1999 1 Doanh thu 80.248.760.630 107.703.347.032 124.548.276.301 185.970.458.135 2 Giá vốn 75.434.215.728 99.215.316.402 112.960.635.210 168.470.318.210 3 Thuế 927.215.316 1.796.673.205 3.035.655.440 8.421.665.391 4 Chi phí 3.828.763.264 6.665.345.110 8.445.673.366 8.937.166.732 5 Lãi 14.566.322 26.003.315 106.312.285 141.317.902 Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh (1996-1999). Qua bảng số liệu 01 ta thấy: Trong giai đoạn 1996-1999 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trên cả ba chỉ tiêu : doanh thu, thuế, lãi của công ty đều tăng qua các năm, và tăng mạnh nhất là giai đoạn 1997-1999, đây là giai đoạn mà công ty áp dụng hình thức khoán trong kinh doanh. Năm 1997, kết quả kinh doanh của công ty tăng không nhiều là do có sụ biến động của thị trường trong và ngoại nước. Mặt khác, do tình trạng quản lý kinh doanh của công ty còn hạn chế dẫn đến thiếu vốn kinh doanh, lợi nhuận không cao. Nhờ có sự phấn đấu, luôn tìm cách chuyển hướng mà công ty đã đạt được kết quả cao trong năm 1998. Ta có thể thấy được chi tiết qua bảng sau. Biểu số 02 : So sánh giữa các năm qua một số chỉ tiêu. Đơn vị : VNĐ. Giai đoạn Mức tăng giảm tổng doanh thu Mức tăng giảm lợi nhuận Mức tăng giảm nộp ngân sách Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) 1996-1997 27.454.586.402 34 11.430.993 78 824.457.889 84 1997-1998 16.244.929.269 15 80.308.970 308 123.898.235 68.9 1998-1999 61.422.181.834 49 35.005.617 32.9 5.386.009.951 177 Có được kết quả trên đó không chỉ là do sự cố gắng của tất cả các thành viên trong công ty mà còn được tạo ra bởi sự giúp đỡ của Bộ Thương Mại. Thành công bước đầu khi áp dụng hình thức khoán trong kinh doanh đã khích lệ tinh thần làm việc của các thành viên trong công ty khiến họ ngày càng có trách nhiệm hơn trong công việc và mang tính chất sáng tạo cao hơn, góp phần thúc đẩy công ty phát triển ngày càng vững mạnh. II. Thức trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội 1. Đặc điểm tình hình các mặt hàng nhập khẩu của công ty trong những năm qua 1.1- Các mặt hàng nhập khẩu. Công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá MATECO là doanh nghiệp nhà nước, trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nươac công ty phải luôn cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Một mặt coi trọng hoạt động kinh doanh, một mặt công ty luôn lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo trong kinh doanh, công ty không vì lợi ích trước mắt mà tự nhập khẩu hàng hoá, danh mục hàng hoá nhập khẩu của công ty đều đã được sự đồng ý của Bộ Thương Mại và là những mặt hàng cần thiết, bổ sung nhu cầu tiêu dùng trong nước khi sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ. Các mặt hàng đó là Săm lốp ô tô : Săm lốp ô tô là loại mặt hàng kinh doanh nhập khẩu chủ yếu của công ty, Hiện nay, trong nước cũng có một số công ty sản xuất săm lốp ô tô như cao su sao vàng.. song nhu cầu sửa chữa, lắp ráp ô tô là tương đối lớn, sản phẩm trong nước sản xuất ra chất lượng tuy có đạt yêu cầu song vẫn chưa đáp ứng đủ. Vì vậy nhập khẩu mặt hàng này của công ty là rất cần thiết. Phương tiện vận tải : Song song với sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng thì sự gia tăng các phương tiện vận tải ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là các loại xe vận tải hạng nặng rất cần thiết cho nhu cầu vận chuyển hàng hoá ngày càng nhiều trong các tổ chức kinh tế cũng như trong nhân dân. Trong hoàn cảnh hệ thống giao thông công cộng chưa phát triển công ty cùng các đơn vị khác được giao nhiệm vụ nhập khẩu phương tiện vận tải để đáp ứng nhu cầu trong nước. Hàng tiêu dùng : Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, do nhu cầu và đời sống của nhân dân được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng cũng gia tăng bắt nguồn từ đó. Trình độ khoa học ngày càng phát triển thì nhu cầu của người tiêu dùng không dừng lại ở số lượng chất lưọng hàng hoá mà ở cả bao bì, mẫu mã, chủng loại. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nhập khẩu hàng tiêu dùng trong những năm qua, Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội đã góp phần vào việc đa dạng hoá nhằm bổ sung thêm về mặt hàng tiêu dùng ở thị trường trong nước. Các mặt hàng công ty nhập như : Bếp ga, quạt điện, rượu, mì chính, cà phê. Ngoài ra, công ty còn nhập các loại ắc quy, vật liệu xây dựng như: Gạch lát nền, sắt thép xây dựng, sơn, kính xây dựng, vật liệu điện như : que hàn điện, dây dẫn, công tắc điện. Đối với các mặt hàng này, công ty nhập về chủ yếu đáp ứng cho các đơn vị kinh doanh thương mại, các đại lý tiêu thụ cũng như cửa hàng bán lẻ. Bên cạnh đó, công ty còn nhập một số máy móc thiết bị như : máy bào, máy cưa, máy ép nhựa, máy phôtô. 1.2- Kim nghạch nhập khẩu các mặt hàng trong những năm qua Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta khởi xướng nền kinh tế nước ta chuyển hoàn toàn từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Từ đó mở rộng quan hệ kinh tế nước ta với các nước trong và ngoài khu vực, hoà nhập vào kinh tế thế giới theo xu hướng khu vực hoà, toàn cầu hoá. Bước đầu, chúng ta đã thành công trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Sau bao nhiêu năm đắm chìm trong khủng hoảng và lạm phát, những năm gần đây nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và lạm phát kéo dài, đưa nền kinh tế nước ta ổn định và phát triển vững mạnh. Chíng sự phát triển đó đã thúc đẩy nhu cầu hàng hoá thiết bị công nghệ...được tăng lên trong khi năng lực sản xuất chưa đáp ứng đủ hoặc đáp ứng chưa kịp thời. Để tránh biến động lớn và giữ nền kinh tế trong nước ổn định Nhà nước cho phép các đơn vị xuất nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu hàng hoá đáp ứng kịp thời nhu cầu trong nước, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Là đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp, Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội đã ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ to lớn đó cùng với mục tiêu là tối đa hoá lợi nhuận. Trong những năm qua, ban lãnh đạo công ty cùng với sự nỗ lục của tập thể, các phòng kinh doanh đã có những cố gắng nhất định luôn đảm bảo kim nghạch nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng giá trị sản phẩm của công ty. Điều đó thể hiện qua bảng sau: Biểu số 03 : Kim nghạch nhập khẩu các mặt hàng Đơn vị : 1000USD Năm Mặt hàng 1996 1997 1998 1999 Săm lốp ôtô 2815 3200 4000 4500 Ăc quy 312.2 600 650 720 Phương tiện vận tải 216 309 325 435 Vật liệu điện 135 145 200 424 Hàng tiêu dùng 126 432 150 180 Máy móc thiết bị 312.82 400 450 500 Vật liệu xây dựng 219.98 514 225 241 Tổng cộng 4137 5500 6000 7000 Nguồn : Thống kê kim nghạch nhập khẩu các mặt hàng (1996-1999). Từ bảng số liệu trên ta có thể biểu diễn dưới dạng biểu đồ. Giá trị Đơn vị : 1000USD 7000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 6000 5500 4137 0 Năm 1999 1998 1997 1996 Trước sự cạnh tranh đầy khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường, Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội đã cố gắng vươn lên mở rộng thị trường để đa dạng hoá các loại hàng. Qua bảng số liệu 03 và biểu đồ ta thấy : giá trị tổng kim nghạch và kim nghạch nhập khẩu của từng mặt hàng đều có sự tăng lên đáng kể. Sang năm 1998 kim nghạch nhập khẩu của một số mặt hàng có sự giảm sút là do biến động của thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên điều này vẫn khẳng định được sự cố gắng để đứng vững trong sự cạnh tranh trong cư chế thị trường của công ty. Cụ thể, kim nghạch nhập khẩu của từng mặt hàng qua các năm như sau: +Kim nghạch nhập khẩu mặt hàng săm lốp ôtô : Đây là mặt hàng nhập khẩu chính của công ty. Năm 1996 giá trị kim nghạch nhập khẩu của mặt hàng này là 2815000USD chiếm tỷ trọng 68% trong tổng số. Năm 1997 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 3200000USD tăng 385000USD so với năm 1996, tuy nhiên chỉ chiếm tỷ trọng 58% so với tổng số. Năm 1997 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 3200000USD tăng 385000USD so với năm 1996, tuy nhiên chỉ chiếm tỷ trọng 58% so với tổng số. Năm 1998, giá trị kim nghạch nhập khẩu là 4000000USD tăng 850000USD so với năm 1997, chiếm tỷ trọng là 66% trong tổng số các mặt hàng nhập khẩu. Năm 1999 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 4500000USD tăng 500000USD so với năm 1998, chiếm tỷ trọng là 64% so với tổng số. Ta có thể thấy rằng, kim nghạch nhập khẩu mặt hàng săm lốp ôtô đều tăng qua các năm, trong đó tăng mạnh nhất là vào năm 1998, đó cũng là năm mà Công ty CENTRIMEX - Chi nhánh Hà Nội bắt đầu thực hiện hình thức khoán trong kinh doanh. Sang năm 1999, giá trị kim nghạch nhập khẩu của mặt hàng này tuy tăng không nhiều so với sự tăng của năm 1998 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng số kim nghạch nhập khẩu. Kim nghạch nhập khẩu không tăng nhiều là do giá cả thị trường nước ngoài tăng trong khi đố giá trong nưóc lại ít biến động. Mặt khác, do sự tăng lên của sản xuất trong nước cũng phần nào tác động đến kế hoạch nhập khẩu của công ty. +Kim nghạch nhập khẩu mặt hàng ắc quy : Đây là mặt hàng chủ chốt thứ 2 được công ty thường xuyên chú trọng tới trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Cũng như mặt hàng săm lốp ôtô, kim nghạch nhập khẩu của mặt hàng này đều tăng qua các năm. Cụ thể là : Năm 1996 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 312.200USD, chiếm tỷ trọng 7,5% trong tổng số. Năm 1997, giá trị kim nghạch nhập khẩu là 600000USD, chiếm tỷ trọng 10,9% trong tổng số, tăng so với năm 1996 là 287800USD với tỷ lệ tăng 52%. Năm 1998, giá trị kim nghạch nhập khẩu là 650000USD, chiếm tỷ trọng 10,8% trong tổng số, tăng 50000USD so với năm 1997. Năm 1999, giá trị kim nghạch nhập khẩu là 720000USD, chiếm tỷ trọng 10,2% so với tổng số, tăng 70000USD so với năm 1998. Giá trị kim nghạch nhập khẩu mặt hàng ắ quy tuy không lớn như mặt hàng săm lốp ôtô song đây cũng là mặt hàng nhập khẩu chủ chốt của công ty. Kim nghạch nhập khẩu mặt hàng này tăng tương đối đều trong giai đoạn 1998-1999, năm 1997 tăng ít hơn giai đoạn này. Tuy trong nước sản xuất ắc quy đã phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng song nhu cầu tiêu dùng là tương đối cao nên mặt hàng ắc quy nhập khẩu vẫn tăng trưởng cao về giá trị. +Kim nghạch nhập khẩu phương tiện vận tải. Năm 1996, giá trị kim nghạch nhập khẩu mặt hàng này là 216000USD, chiếm tỷ trọng 5,2% trong tổng số. Sang năm 1997 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 309000USD chiếm tỷ trọng 5,6% trong tổng số, tăng 93000USD so với năm 1996. Năm 1998 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 325000USD, chiếm tỷ trọng 5,4% trong tổng số, tăng 16000USD so với năm 1997. Năm 1999 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 43500Usd, chiếm tỷ trọng 6,2% trong tổng số, tăng 110000Usd so với năm 1998. Kim nghạch nhập khẩu mặt hàng phương tiện vận tải có nhiều biến động qua các năm, tăng mạnh nhất là vào năm 1999. Năm 1998 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tiền tệ nên kim nghạch nhập khẩu tăng không nhiều, chỉ tăng 16000USD so với năm 1997 và năm 1999. Trong điều kiện hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều liên doanh lặp ráp ôtô trong nước nên công ty cần xen xét vấn đề này để có hướng giả quyết cho phù hợp. +Kim nghạch nhập khẩu mặt hàng vật liệu điện: Nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này ngày càng tăng, nắm bắt kịp thời kim nghạch nhập khẩu mặt hàng này của công ty đều tăng qua các năm. Nừu kim nghạch nhập khẩu mặt hàng này năm 1996 là 135000USD, chiếm tỷ trọng 3,2% thì sang năm 1997 giá trị kim nghạch nhập khẩu đã là 145000USD, chiếm tỷ trọng 2,6% trong tổng số, tăng 10000USD so với năm 1996. Năm 1998 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 200000USD, chiếm tỷ trọng 3,3% trong tổng số, tăng 35000USD so với năm 1997. Năm 1999 giá trị kimnghạch nhập khẩu là 424000Usd chiếm tỷ trọng 6% trong tổng sô, tăng 224000USD so với năm 1998. Như trên ta thấy, kim nghạch nhập khẩu mặt hàng này tăng mạnh nhất là vào năm 1999, gấp hai lần so với năm 1998, có được sụ gia tăng đó là do công ty đã đi sâu vào xem xét công tác nghiên cức thị trường, tránh nhập các loại vật liệu sản xuất trong nước đang phát triển mà chỉ nhập những loại trong nước còn thiếu như que hàn, công tắc.. +Kim nghạch nhập khẩu máy móc thiết bị : Công ty đã tiến hành kinh doanh mặt hàng này từ năm 1995. Nhìn chung, qua các năm kim nghạch nhập khẩu đều tăng. Năm 1996 giá trị kim nghạch nhập khẩu mặt hàng này là 312820USD chiếm tỷ trọng 7,5% trong tổng số kim nghạch nhập khẩu. Sang năm 1997 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 400000USD chiếm tỷ trọng 7,2% trong tổng số tăng 87180USD so với năm 1996 (gần 0,27 lần). Năm 1998 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 450000USD chiếm tỷ trọng 7,5% trong tổng số, tăng 0,12 lần so với năm 1997 (tương đương 50000USD). Năm 1999 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 500000USD chiếm tỷ trọng 7,1% trong tổng số, tăng 50000USD so với năm 1998. Qua các năm tăng trưởng về giá trị kim nghạch nhập khẩu mặt hàng này là tương đối ổn định, chủ yếu là công ty nhập về máy fôtôcoppy và máy ép nhựa. +Kim nghạch nhập khẩu hàng tiêu dùng: Trong các mặt hàng nhập khẩu của công ty, hàng tiêu dùng là mặt hàng có nhiều biến động nhất. Năm 1996 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 126000USD, chiếm tỷ trọng 3% trong tổng số, sang năm 1997 giá trị him nghạch nhập khẩu là 432000USD, chiếm tỷ trọng 7,8% trong tổng số, tăng gấp 2,4 lần so với năm 1996 (tương đương 306000USD). Năm 1998 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 150000USD chiếm tỷ trọng 2,5% trong tổng số, giảm 1,9 lần so với năm 1997, tương đương giảm giá trị 2829000USD. Năm 1999 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 180000USD, có tăng hơn so với năm 1998 là 0,2 lần tương đương giá trị là 30000USD. +Kim nghạch nhập khẩu mặt hàng vật liệu xây dựng: Đây cũng là mặt hàng có kim nghạch nhập khẩu biến động qua các năm. Năm 1996 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 219980USD chiếm tỷ trọng 5,6% trong tổng số, sang năm 1997 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 514000USD, tăng 294020USD so với năm 1996. Năm 1998 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 225000USD, chiếm tỷ trọng 3,7% trong tổng số, giảm giá trị 289000USD so với năm 1997. Năm 1999 giá trị kim nghạch nhập khẩu là 241000USD, chiếm tỷ trọng 3,4% trong tổng số, tăng 1600USD so với năm 1998. Vật liệu xây dựng cũng là mặt hàng hiện nay nhu cầu sử dụng rất cao song mắc độ sản xuất ở trong nước cũng tăng rất nhanh. Nhất là năm 1998 có sự biến động của thị trường nên kim nghạch nhập khẩu của công ty giảm rất nhiều. +Tổng kim nghạch nhập khẩu các mặt hàng trong những năm qua: Nếu tính năm 1996 giá trị tổng kim nghạch nhập khẩu các mặt hàng chỉ đạt 4137000USD thì sang năm 1997 giá trị tổng kim nghạch nhập khẩu đã là 5500000USD, tăng 1363000USD so với năm 1996, đây là năm có tổng kim nghạch nhập khẩu tăng cao nhất

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docM0605.doc
Tài liệu liên quan