Đề tài Một số giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta hiện nay

MỤC LỤC

 

 

Chương I. Những cơ sở lý luận chung của doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. Khái niệm của doanh nghiệp vừa và nhỏ

2. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ

3. Ưu thế của doanh nghiệp vừa và nhỏ

4. Hạn chế của doanh nghiệp vừa và nhỏ

5. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ

6. Pháp luật chi phối doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Chương II. Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

I. Quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp

2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thương mại dịch vụ

3. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn

II. Tác động của các chính sách vĩ mô đến sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. Tác động của chính sách thương mại

2. Tác động cảu chính sách tài chính tiền tệ

3. Tác động của chính sách đất đai

4. Tác động của chính sách công nghệ, giáo dục đào tạo

5. Tác động của chính sách hợp tác quốc tế về các doanh nghiệp vừa và nhỏ

III. Thực trạng và những tồn tại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

1. Vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

2. Tình hình thiết bị công nghệ

3. Trình độ nhân lực, lao động và quản lý

4. Tình hình và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về sản phẩm, thị trường

 

doc55 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc032. Pht tri7875n nh v 273 th7883 t7841i Vi7879t Nam.doc
  • rarfont.rar