Đề tài Một số giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần may Đức Giang

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Lý luận chung về thị trường và tiêu thụ sản phẩm 3

I. Các quan điểm cơ bản về thị trường 3

1. Khái niệm thị trường 3

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 3

II. Các quan điểm cơ bản về tiêu thụ: 5

1. Khái niệm về tiêu thụ: 5

2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 6

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm 6

4. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ 8

III. Mối quan hệ giữa thị trường và tiêu thụ 15

IV. Những phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp: 16

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm: 16

2. Chính sách giá bán: 17

3. Tổ chức kênh tiêu thụ: 17

4. Công tác bảo hành: 18

5. Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm: 18

6. Kích thích vật chất tổ chức khuyến mại: 19

 

Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ của công ty cổ phần may đức giang 20

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 20

1.Giới thiệu chung về công ty : 20

2-Lịch sử phát triển doanh nghiệp qua các thời kỳ: 21

II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến công tác duy trì và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần may Đức Giang 24

1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty : 24

2. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần May Đức Giang 25

3. Đặc điểm về công nghệ và máy móc thiết bị. 28

4. Đặc điểm về nguyên vật liệu và sản phẩm: 31

5. Đặc điểm về lao động: 33

II. Phân tích thực trạng về quá tình tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần may Đức Giang. 36

1.Tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty: 36

2.Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty: 40

3. Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 42

2. Thị trường nội địa 44

4.Công tác lập kế hoạch tiêu thụ của công ty: 45

5. Đánh giá chung về công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty: 48

 

Phần 3: Một số giải pháp nhằm duy trì và đẩy mạnh tiêu thụ ở công ty cổ phần may đức giang 53

I. Đánh giá thị trường may mặc trong thời gian tới: 53

II-Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ ở công ty cổ phần may Đức giang. 54

1. Tăng cường công tác điêù tra và nghiên cứu thị trường. 54

2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm: 58

3. Hoàn thiện chính sách giá cả: 59

4. Hoàn thiện chính sách phân phối. 61

5. Tăng cường các hoạt động xúc tiến và khuyếch trương. 63

Kết luận 65

Tài liệu tham khảo 66

 

doc70 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 06/07/2013 | Lượt xem: 1388 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần may Đức Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần May Đức Giang.DOC
Tài liệu liên quan