Đề tài Một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 22- công ty 22 Tổng Cục Hậu Cần

Trang

Lời mở đầu 3

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5

I. Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó trong hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5

1. Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm. 5

2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. 6

II. Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp. 7

7

2. Xây dựngchiến lược và kế hoạch tiêuthụ sản phẩm. 10

3. Lựa chọn kênh tiêu thụ. 11

4. Tổ chức giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng 11

5. Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán. 13

6. Tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm. 13

7. Tổ chức các hoạt động xúc tiến và yểm trợ bán hàng. 13

III. Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá kết quả

tiêu thụ sản phẩm. 13

IV. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 15

1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh tế. 15

1.1 Nhân tố thuộc về người tiêu dùng. 15

1.2 Tình hình cạnh tranh trên thị trường. 1

1.3 Môi trường chính trị pháp luật. 16

1.4 Môi trường kỹ thuật và công nghệ. 16

1.5 Môi trường địa lý sinh thái. 17

2. Nhóm nhân tố ảnh hưởng thuộc tiềm lực của doanh nghiệp. 17

2.1 Tiềm lực tài chính. 17

2.2 Tiềm năng con người. 18

2.3 Tiềm năng vô hình. 18

2.4 Khả năngkiểm soát / chi phối / độ tin cậy của nguồn cung cấp các yếu tốvật chất đầu vào và dự trù hợp lý sản phẩm của doanh nghiệp. 19

2.5 Trình độ tiên tiến của trang thiết bị, công nghệ, bí quyết công nghệ. 19

2.6 Vị trí địa lý, cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. 19

2.7 Mục tiêu, khả năng định theo đuổi mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp và những người tham gia kiểm soát, quản lý doanh nghiệp. 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP 22- CÔNG TY 22, TCHC- BỘ QUỐC PHÒNG. 20

I. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 22- công ty 22- TCHC- BQP. 20

1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 22. 20

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, phân xưởng. 21

3. Điều kiện kinh doanh của Xí nghiệp cơ sở vật chất kỹ thuật. 24

II. Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp 22. 26

1. Đặc điểm về sản phẩm của Xí nghiệp. 26

2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp trên các khu vực thị trường. 29

3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp theo kênh và phương thức bán 32

4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp theo mặt hàng. 34

5. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 39

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH

CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA XN 22-

CÔNG TY 22 –TCHC- BQP. 42

I. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp 22 trong thời gian tới. 42

1. Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu và mở rộng thị trường. 42

2. Nâng cao chất lượng sản phẩm và công tác quản lý chất lượng. 43

3. Đa dạng hoá sản phẩm và cải tiến mẫu mã bao bì. 46

4. Linh hoạt trong chính sách giá và tăng cường công tác quản lý sản xúât nhằm hạ giá thành sản phẩm. 48

5. Tăng cường các hoạt động yểm trợ và xúc tiến bán hàng để kích thích sức mua của thị trường. 50

II. Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý cấp trên. 51

1. Công ty. 51

2. Cơ quan quản lý nhà nước. 51

 

doc58 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1023 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 22- công ty 22 Tổng Cục Hậu Cần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm góp phần mở rộng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 22- Cty 22 Tổng Cục Hậu Cần.DOC
Tài liệu liên quan