Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Tổng công ty xây dựng Hà nội

Mục lục

CHƯƠNG I 1

GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI 1

I. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Xây Dựng Hà Nội. 1

II. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội. 2

1. Chức năng và nhiệm vụ 2

2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Tổng công ty xây dựng Hà Nội 2

3. Chức năng và nhiệm vụ của một số phòng ban; 4

4. Mối quan hệ công tác: 8

III. Tình hình đầu tư của Tổng công ty xây dựng Hà Nội. 9

1. Về đầu tư thiết bị : 10

2. Đầu tư sản xuất công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng : 10

3. Dự án kinh doanh nhà và hạ tầng đô thị. 11

IV. Phương hướng nhiệm vụ đầu tư từ năm 2002 đến 2005. 11

1. Dự án CN và CNVLXD: 12

2. Dự án phát triển nhà và hạ tầng đô thị , hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng kĩ thuật: 13

3. Dự án đầu tư thiết bị ; 14

CHƯƠNG II 16

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU THẦU TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI. 16

I. Tình hình thực hiện đấu thầu. 16

II. Thực trạng đấu thầu tại Tổng công ty xây dựng hà nội 22

1. Thành tựu đạt được trong công tác đấu thầu. 22

2. Một số hạn chế trong công tác đấu thầu tại Tổng công ty xây dựng Hà nội. 27

3. Nguyên nhân 31

CHƯƠNG III 33

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI. 33

I. Về phía nhà nước: 33

1. Cần thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khâu đấu thầu : 33

2. Cần khắc phục khâu yếu nhất hiện nay là chất lượng hồ sơ mời thầu: 34

3. Cần xem xét lại phương pháp đánh giá hồ sơ và vấn đề đánh giá thấp nhất là trúng thầu. 35

II. Về phía tổng công ty xây dựng Hà Nội 35

1. Tăng cường công tác thu thập thông tin 35

2. Hoàn thiện bộ máy đấu thầu tại Tổng công ty. 36

3. Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, đôỉ mới công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý và thi công nhằm nâng cao chất lượng công trình và tiến bộ thi công tăng khả năng thắng thầu. 37

4. Vận dụng phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp để ra quyết định tranh thầu. 38

 

doc43 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Tổng công ty xây dựng Hà nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Tổng công ty xây dựng Hà nội.DOC
Tài liệu liên quan