Đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thuỷ hải sản

 Mở đầu

1. Ýnghĩa thực tiễn của đề tài

2. Mục đích của đề tài

3. Đối tượng, phạm vi

4. Giới thiệu nội dung

 I. Cơ sở lí luận

 1.Cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và sự can thiệp của nhà nước

 2.Khả năng cạnh tranh và các yếu tố tác động tới khả cạnh tranh của doanh nghiệp

 3. Những nội dung và yêu cầu chủ yếu của hoạt động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh

 II. Thực trạng và những giải pháp

 1.Đặc điểm của ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản

 2.Thực trạng khả năng cạnh tranh và hoạt động nâng cao khả năng cạnh tranh

3.Những tồn tại và giải pháp mà các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đã và đang nghiên cứu

 Kết luận

 1.Nội dung của đề án nhằm đạt được gì

 2.Những thiếu sót mang tính chủ quan và khách quan của đề án

 

rtfChia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 24/07/2017 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thuỷ hải sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rtfLVV197.rtf
Tài liệu liên quan