Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất quy hoạch quản lý môi trường dự án khu công nghiệp Tân Hương

(Bản scan)

Phần mở đầu

1. Đặt vấn đề

2. Sự cần thiêt của đề tài

3. Mục tiêu cỉa đề tài nghiên cứu

4. Nội dung của đề tài nghiên cứu

 

pdf158 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 11/09/2015 | Lượt xem: 556 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất quy hoạch quản lý môi trường dự án khu công nghiệp Tân Hương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMT0238.pdf
Tài liệu liên quan