Đề tài Nghiên cứu hệ thống điều khiển cân băng Dosimat

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I: Tổng quan về công nghệ sản xuất xi măng tại

Nhà máy xi măng Hoàng Thạch 1

1.1: Tổng quan về dây truyền sản xuất của nhà máy

xi măng Hoàng Thạch 1

1.2: Công nghệ sản xuất xi măng 1

1.2.1: Công nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật 1

1.2.2: Sơ đồ dây truyền công nghệ 6

1.3: Hệ thống điều khiển TĐH nhà máy XMHT 8

1.3.1: Hệ thống SDR 8

1.3.2: Hệ thống SLS – COM 9

1.3.3: Hệ thống FLS – QCX 9

1.3.4: Hệ thống xử lý báo động 10

1.3.5: Hệ thống xử lý đo lường 10

1.3.6: Hệ thống tự động điều chỉnh, duy trì tự động

các thông số kỹ thuật 11

1.3.7: Hệ thống điều khiển logic 11

Chương II: Điều khiển tốc độ bằng động cơ một chiều 13

2.1: Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều 13

2.1.1: Phương trình đặc tính cơ 13

2.1.2: Xét ảnh hưởng của các tham số đến

đặc tính cơ điện một chiều 15

2.2: Phương pháp điều chỉnh điện áp phần ứng động cơ 18

2.3: Hệ thống TĐĐ chỉnh lưu - động cơ 20

2.4: Sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha 22

Chương III: Nghiên cứu hệ thống điều khiển cân Dosimat 27

3.1: Giới thiệu về công nghệ Dosimat 27

3.2: Hệ thống TĐĐ 28

3.3: Nguyên lý điều khiển cân Dosimat 29

3.4: Phân tích hệ thống điều khiển Dosimat 31

3.4.1: Sơ đồ khối hệ thống 31

3.4.2: Sơ đồ nguyên lý chung của bộ cân Dosimat 32

3.4.3: Phân tích khối U7 (mạch lực) 36

3.4.4: Phân tích khối khuyếch đại xung (370-A05) 39

3.4.5: Phân tích khối logic (370-A06) 41

3.4.6: Phân tích khối điều chỉnh dòng điện và

so sánh tạo xung 46

3.4.7: Phân tích khối điều chỉnh tốc độ (370-A08) 50

3.4.8: Phân tích bộ khuyếch đại (370-R) 53

3.4,9: Phân tích bộ khuyếch đại (370-K) 53

Chương IV: Khảo sát chất lượng hệ thống TĐĐ 57

4.1: Sơ đồ cấu trúc hệ thống 57

4.2: Tính mô hình động cơ 57

4.3: Tính bộ biến đổi 58

4.4: Mạch điều chỉnh dòng điện (370 – A07) 60

4.5: Mạch điều chỉnh tốc độ (370-A08) 62

4.6: Mạch điều chỉnh lưu lượng (370 – R) 67

4.7: Mô phỏng hệ thống 69

4.8: Mô phỏng hệ thống bằng Simulink 70

 

doc12 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu hệ thống điều khiển cân băng Dosimat, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCI -12.doc
  • dwg4 banAo.dwg
  • docC2-14.doc
  • docC3-30.doc
  • docC4-15.doc
  • docHinh-1.doc
  • docLoi cam doan,kl-4.doc
  • docMo phong-3.Doc
  • docMuc luc-3.doc
  • doctltk-1.doc
Tài liệu liên quan