Đề tài Nghiên cứu sử dụng khí Biogas để chạy máy bơm nước

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.

1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM VÀ TOÀN CẦU HIỆN NAY. 6

1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ NGUỒN NHIÊN LIỆU THAY THẾ. 9

1.3. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI. 10

1.3.1. Mục đích của đề tài. 10

1.3.2. Ý nghĩa khoa học của đề tài. 10

II. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG Ở MỘT TRẠI CHĂN NUÔI. 11

2.1. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT TRẠI CHĂN NUÔI. 11

2.1.1. Nhu cầu đun nấu. 11

2.1.2. Nhu cầu chạy các động cơ đốt trong. 12

2.1.3. Nhu cầu thắp sáng. 12

2.2. NGUỒN CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG HIỆN NAY Ở TRẠI CHĂN NUÔI. 12

2.2.1. Năng lượng mặt trời. 12

2.2.2. Năng lượng gió. 13

2.2.3. Thuỷ điện và thuỷ điện nhỏ. 13

2.2.4. Nguồn năng lượng khác. 14

2.3. TÍNH TOÁN CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT TRẠI CHĂN NUÔI. 15

III. SẢN XUẤT BIOGAS. 16

3.1. SƠ ĐỒ SẢN XUẤT BIOGAS. 16

3.2. TÍNH NĂNG CỦA BIOGAS. 17

3.3. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIOGAS HIỆN NAY. 18

3.4. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BIOGAS ĐỂ CHẠY ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. 19

3.4.1. Mức độ ứng dụng 20

3.4.2. Chi phí lắp đặt 20

3.4.3. Chi phí vận hành, bảo dưỡng 20

IV. HỆ THỐNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CHO TRẠI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG BIOGAS. 21

Sơ đồ hệ thống. 21

V.LỌC VÀ LƯU TRỮ BIOGAS

5.1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC H2S VÀ LOẠI TRỪ CO2. 21

5.1.1 lý thuyết về hấp phụ và hấp thụ. 22

5.2. CÔNG NGHỆ XỬ LÍ KHÍ H2S VÀ CO2 24

5.2.1. Nguyên tắc 24

5.2.2. Các phương pháp khử CO2 và H2S 24

5.2.3. Lựa chọn công nghệ xử lý CO2 và H2O. 25

5.2.4. Sơ đồ hệ thống thiết bị xử lý khí Biogas. 25

5.2.4.1. Thiết bị tách H2S. 25

5.2.4.2. Thiết bị tách CO2. 26

5.2.4.3. Sơ đồ hệ thống tách H2S và CO2. 28

5.3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG LƯU TRỮ BIOGAS. 29

VI. THIẾT KẾ BỘ TẠO HỖN HỢP BIOGAS KHÔNG KHÍ CHO ĐỘNG MÁY BƠM 30

6.1. CHỌN ĐỘNG CƠ KHẢO SÁT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU 30

6.1.1 Giới thiệu động cơ. 30

6.1.2. Những thông số kỹ thuật của động cơ. 32

6.1.3.Khảo sát hệ thống nhiên liệu 33

6.2. TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG CƠ.KHI SỮ DỤNG DIESEL 36

6.2.1.Các thông số cho trước 36

6.2.2.Các thông số chọn của động cơ. 37

6.2.3.Thông số tính toán. 37

6.2.3.1. Quá trình nạp. 37

6.2.3.2. Quá trình nén. 38

6.2.3.3. Quá trình cháy. 40

6.2.3.4. Quá trình giãn nở. 43

6.2.3.5. Thông số chỉ thị. 45

6.2.3.6. Thông số có ích. 47

6.3. TÍNH TOÁN NHIỆT KHI ĐỘNG CƠ DÙNG BIOGAS. 50

6.3.1.Các thông số cho trước 50

6.3.2.Các thông số chọn của động cơ. 50

6.3.3.Các thông số tính toán. 51

6.3.3.1.Xác định thành phần nhiên liệu có trong 1Kg hổn hợp. 52

6.3.3.2.Lượng sản vật cháy của 1Kg nhiên liệu. 53

6.3.3.3.Lượng không khí cần thiết để đốt cháy 1Kg hổn hợp. 54

6.3.3.4.Lượng sản vật cháy của 1Kg hổn hợp 55

6.3.3.5.Tính quá trình nạp. 56

6.3.3.6.Quá trình nén. 57

6.3.3.7.Quá trình cháy. 62

6.3.3.8.Quá trình giãn nở. 64

6.3.3.9.Thông số chỉ thị. 65

6.3.3.10.Thông số có ích. 66

6.3.3.11.Vẽ đồ thị công 69

6.3.4. Bảng so sánh các thông số tính toán. 71

6.4. CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 74

6.4.1.Phương án dùng bugi đánh lửa . 75

6.4.2. Phưong án phun nhiên liệu mồi. 77

6.4.3. So sánh các phương án trên và chọn phương án 79

6.5. THIẾT KẾ TÍNH TOÁN BỘ HỔN HỢP 79

6.5.1. Nhiệm vụ của bộ tạo hổn hợp 79

6.5.2. Cơ sở lý thuyết điều chỉnh hổn hợp 80

6.5.3. Các phương án thiết kế.bộ hổn hợp 84

6.5.4. Tính toán kích thước bộ hổn hợp 85

6.5.5. Kết cấu của bộ hổn hợp 91

6.6. THIẾT KẾ TÍNH TOÁN VAN TIẾT LƯU 91

6.6.1. Nhiệm vụ của van tiết lưu 91

6.6.2. Tính toán van tiết lưu 92

6.7THIẾT KẾ CẢI TẠO BỘ ĐIỀU TỐC 95

6.7.1. Nhiệm vụ bộ điều tốc 91

6.7.2. Bộ điều tốc của động cơ KOBUTA125 92

6.7.3. Bộ điều tốc sau cải tạo 96

6.7.4. Tính toán tỷ số truyền của cần điều khiển 98

 

doc98 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 13/01/2013 | Lượt xem: 2799 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu sử dụng khí Biogas để chạy máy bơm nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu sử dụng khí Biogas để chạy máy bơm nước.doc
  • pptle quang thuan.ppt