Đề tài Nghiên cứu, tìm hiểu về PLC S7-300

Chương I: Cấu hình cứng của hệ PLC S7-300 .

1.1. Cấu tạo chung của PLC S7-300 .

1.2. Các lĩnh vực ứng dụng của PLC S7-300 .

1.3. Phân loại PLC S7-300 theo cấu trúc .

1.3.1. PLC có cấu trúc Onboard .

1.3.2. PLC có cấu trúc module (Great PLC) .

1.3.2.1. Module nguồn (PS) .

1.3.2.2. Module CPU .

1.3.2.3. Module tín hiệu vào/ra (SM) .

1.3.2.4. Module chức năng (FM).

1.3.2.5. Module truyền thông CP .

1.3.2.6. Module kết nối vào/ra phân tán (ET 200M) .

1.4. Cấu hình tập trung.

1.4.1. Kết nối hệ SIMATIC PLC S7-300 .

1.4.2. Phương pháp gán địa chỉ tự động .

1.4.3. Trao đổi dữ liệu giữa CPU và Module mở rộng.

1.5. Cấu hình vào ra phân tán .

1.5.1. Giới thiệu .

1.5.2. Module CPU có cổng DP .

1.5.3. Module CPU không có cổng DP .

1.6. Mạng MPI (Multi-point-Capable-Interface) .

1.6.1. Giới thiệu về mạng MPI .

1.6.2. Các bước khai báo một mạng MPI .

Chương II: kỹ thuât lập trình trên nền SIMATIC S7-300 .

2.1. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình S7-300.

2.1.1 Kiểu dữ liệu.

2.1.2. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình STL (Statement list) .

2.1.3. Các lệnh cơ bản .

2.1.4. Các lệnh toán học .

2.1.5. Lệnh logic tiếp điểm trên thanh ghi trạng thái .

2.2. Bộ thời gian (Timer) .

2.3. Bộ đếm (counter) .

2.4. Lập trình tuyến tính .

2.5. Lập trình có cấu trúc .

2.5.1. Cơ sở lý thuyết .

2.5.1.1. Khai báo local block cho FC .

2.5.1.2. Gọi khối FC và thủ tục truyền tham trị .

2.5.1.3. Local block của FB .

2.5.1.4. Instance block và thủ tục gọi khối FB.

2.5.1.5. Sử dụng các khối OB .

2.5.1.5.1. Ngăn xếp I (I - Stack) .

2.5.1.5.2. Chương trình ứng dụng xử lý ngắt .

2.5.1.5.3. Chương trình khởi động (Initialization) .

2.5.1.5.4. Xử lý lỗi hệ thống.

2.5.1.6. Những hàm chuẩn quản lý ngắt .

2.5.1.6.1. Che và bỏ mặt nạ che các tín hiệu ngắt .

2.5.1.6. 2. Che và bỏ mặt nạ che tín hiệu báo lỗi đồng bộ.

Chương III: Giới thiệu và làm việc với phần mềm Step7 .

3.1. Giụựi thieọu chung veà phaàn meàm Step7 .

3.2. Caứi ủaởt Step7 vaứ choùn cheỏ ủoọ laứm vieọc .

3.2.1. Caứi ẹaởt Step7 .

3.2.2. ẹaởt tham soỏ laứm vieọc .

3.3. Soaùn Thaỷo Moọt Project .

3.3.1. Khai baựo vaứ mụỷ roọng moọt Project .

3.3.2. Xaõy dửùng caỏu hỡnh cửựng cho traùm PLC .

3.3.3. ẹaởt tham soỏ quy ủũnh cheỏ ủoọ laứm vieọc cho module .

3.3.4. Soaùn thaỷo chửụng trỡnh cho caực khoỏi logic .

3.3.5. Sửỷ duùng thử vieọn cuỷa Step7 .

3.3.6. Sửỷ duùng teõn hỡnh thửực .

3.4. Laứm Vieọc Vụựi PLC S7 – 300 .

3.4.1. Quy ủũnh ủũa chổ MPI cho module CPU .

4.4.2. Ghi chửụng trỡnh leõn module CPU .

4.4.3. Giaựm saựt vieọc thửùc hieọn chửụng trỡnh .

4.4.4. Giaựm saựt module CPU .

4.4.5. Quan saựt noọi dung oõ nhụự .

CHƯƠNG IV: Bài toán ứng dụng .

4.2. Bài toán điều khiển đèn đường giao thông .

4.2.1. Thiết lập bài toán điều khiển .

4.2.2. Chọn các cổng vào ra .

4.2.3. Cấu trúc chương trình .

4.2.4. Chương trình điều khiển .

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 13/03/2013 | Lượt xem: 7683 | Lượt tải: 140download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu, tìm hiểu về PLC S7-300, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuongI.doc
  • docbia.doc
  • docChuong II.doc
  • docchuong III.doc
  • docdenduong.doc
  • docLêi nãi.doc
  • docMucluc.doc
  • docVD.doc
Tài liệu liên quan