Đề tài Nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập

MỤC LỤC

Chương I: Giới thiệu về điện tử công suất 1

I. Diode công suất 1

II. Transistor công suất 3

III. Tiristor 7

IV. Triac 10

Chương II: Nghiên cứu và trình bày các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập 12

I. Khái niệm chung 12

II. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp đặt vào phần ứng động cơ 13

III. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông 15

IV. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện trở phụ trên mạch phần ứng 16

V. Điều chỉnh tốc độ bằng cách rẽ mạch phần ứng 17

VI. Điều chỉnh tốc độ bằng hệ thống máy phát - động cơ ( F - Đ ) 20

VII. Hệ thống khuếch đại máy điện - động cơ 24

VIII. Hệ thống khuếch đại từ - động cơ 29

Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập có dùng điện tử công suất 34

I. Hệ thống chỉnh lưu động cơ 34

I. 1 Hệ thống chỉnh lưu ba pha hình tia - động cơ 34

I. 1. a Sơ đồ nguyên lý 34

I. 1. b Nguyên lý hoạt động và dạng sóng 35

I. 1. c Hiện tượng chuyển mạch 39

I. 1. d Sóng hài và việc san bằng điện áp ra của sóng hài 40

I. 1. e Phương trình đặc tính cơ của động cơ 41

I. 1. f Nhận xét 44

I. 2 Hệ thống chỉnh lưu ba pha hình cầu - động cơ 45

I. 2. a Sơ đồ nguyên lý 45

I. 2. b Nguyên lý hoạt động và dạng sóng 46

I. 2. c Hiện tượng chuyển mạch 50

I. 2. d Sóng hài và việc san bằng điện áp ra của bộ chỉnh lưu 52

I. 2. e Phương trình đặc tính cơ của động cơ 53

I. 2. f Nhận xét 54

I. 3 Chế độ nghịch lưu trong hệ thống chỉnh lưu - động cơ 54

I. 4 Đảo chiều quay trong hệ thống chỉnh lưu - động cơ 55

I. 4. a Phương pháp đảo chiều dòng kích từ của động cơ 56

I. 4. b Phương pháp đảo chiều dòng phần ứng bằng tiếp điểm 57

I. 4. c Phương pháp đảo chiều dòng phần ứng nhờ bộ chỉnh lưu kép 59

II. Hệ thống băm - động cơ 62

II. 1 Bộ băm nối tiếp 63

II. 1. a Nguyên lý hoạt động 63

II. 1. b Cách điều chỉnh tốc độ 66

II. 2 Bộ băm song song 67

II. 2. a Nguyên lý hoạt động 67

II. 2. b Cách điều chỉnh tốc độ 69

II. 3 Bộ băm đảo dòng 69

II. 3. a Nguyên lý hoạt động 69

II. 3. b Cách điều chỉnh tốc độ 70

 

doc79 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1613 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập.DOC