Đề tài Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố Huế

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG .3

 I-KHÁI QUÁT CHUNG CỦA CỬA HÀNG .3

1-Quá trình hình thành và phát truyển của cửa hàng .3

 2-Chức năng nhiệm vụ của cửa hàng .4

 3-Cơ câú tổ chức bộ máy hoạt

 động của cửa hàng 5

 4-Đặc thù kinh doanh của

 cửa hàng Bách Hoá Phố Huế .7

 II-KHÁI NIỆM-VỊ TRÍ -VAI TRÒ CỦA

 NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG .8

 1-Khái niệm nghiệp vụ bán hàng 8

 2-Vị trí của nghiệp bán hàng .9

 3-Vai tró của nghiệp vụ bán hàng .9

 III-NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

 ĐẾN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 10

 

 1-Nguôn hàng 10

 2-Mặt hàng 10

 3-Khách hàng 12

 4-Cơ sở vật chất kỹ thuật 12

 5-Nhân viên bán hàng .13

 IV-NHỮNG QUY ĐINH CỦA NHÀ NƯỚC(DOANH NGHIỆP)

 VỀ BÁN HÀNG HIỆN HÀNH 13

 

 1-Quy định của LiênĐoàn lao động TP Hà Nội về nếp

 sống văn hoá công nghiệp công nhân viên chức thủ đô .13

 2-Quy định của cửa hàng .15

PHẦN II : NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG .17

 I-YÊU CẦU CỦA NGHIỆPVỤ BÁN HÀNG 17

 1-Phải thoả mãn nhu cấu về hàng hóa

 và nhu cầu phục vụ đối với khách hàng .17

 2-Tạo mọi điều kiện thuận tiện

cho khách hàng đi mua hàng . .17

 3-Bảo đảm mối quan hệ tốt giữa

 khách hàng và chủ hàng 18

4-Nâng cao năng suất lao động bán

hàng quản lý tốt tiền hàng tài sản của cửa hàng .18

 

 II-PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG .19

 1-Phương thức bán hàng .19

 2-Phương pháp bán hàng .20

 III-TỔ CHỨC NƠI CÔNG TÁC CỦA NHÂN VIÊN

BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁCH HOÁ PHỐ HUẾ .26

 IV-QUY TRÌNH MỘT LẦN BÁN HÀNG 28

 1-Khái niệm .28

 2-Yêu cầu của quy trình bán hàng .28

 3-Quy trình một lần bán hàng .28

 V-QUY TRÌNH MỘT CA BÁN HÀNG 34

 1-Đầu ca (ngày) bán hàng 34

 2-Trong ca (ngày)bán hàng .36

 3-Cuối ca (ngày)bán hàng .36

 

PHẦN III - ĐÀNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

 NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ NHẰM

 THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA

 HÀNG BÁCH HOÁ PHỐ HUẾ 42

 I-ĐÀNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ

TẠI CỬA HÀNG THỜI GIAN QUA .42

 1-Phản ánh tình hình bán hàng tại cửa

 hàng bách hoá Phố Huế .42

 2-Tình hình tổ chức lực lượng lao động và tình

hình tổ chức quá trình bán hàng tại cửa hàng .44

 3-Tổ chức quá trình bán hàng .46

 4-Đành giá tình hình bán hàng tại cửa hàng

bách hóa Phố Huế .46

 II-PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRUYỂN CÔNG

TÁC BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG BÁCH HOÁ

PHỐ HUẾ TRONG THỜI GIAN TỚI .50

 III-MỘT SỐ ĐỀ SUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

BÁN HÀNGTẠI CỬA HÀNG BÁCH HÓA PHỐ HUẾ 53

 1-Đề xuất quá trình tổ chức bán hàng .53

 2-Đề suất tình hình phát truyển bán hàng .53

 3-Hoàn thiện công tác phối thức mua hàng bán lẻ và

các dịch vụ bán hàng ở cửa hàng bách hoá Phố Huế . 55

KẾT LUẬN .57

 

 

 

doc63 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 27/08/2015 | Lượt xem: 719 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ếp thu tiền( bán hàng theo háo đơn) : Là phương pháp bán hàng có người lập hoá đơn thu tiền riêng nhân viên bán hàng căn cứ vào hoá đơn giao hàng cho khách. Điều kiện áp dụng: áp dụng cho những mặt hàng có giá trị cao lựa chọn phức tạp khách mua nhiều, mua cho cơ quan đơn vị tổ chức Ưu điểm: chuyên môn hoá công việc hạn chế nhầm lẫn tạo điều kiện cơ giới hoá tự động hoá các khâu bán hàng. Trách nhiệm vật chất và tiền hàng được phân định rõ rệt. Nhược điểm nếu tổ chức không tốt sẽ gây phiền hà cho khách, kéo dài thời gian mua hàng của khách. Theo quyết định hiện hành việc mua bán hàng hoá nói chung hiện nay sử dụng các loại hoá đơn: hoá đơn giá trị gia tăng bán hàng. Cung ứng dịch vụ, phiếu xuất kho kiêm vật chất đường bộ. 2.2-Căn cứ vào phương thức phục vụ: Bán hàng cổ truyền: -Là phương pháp mà mọi công viêc bán hàng và phục vụ bán hàng đều do nhân viên bán hàng thực hiện nơi công tác của nhân viên bán hàng ngăn cách giữa khách hàng và hàng hoá, khách hàng không được tự do đi lại và tiếp xúc với hàng hoá tại nơi công tác. -áp dụng cho những cửa hàng có nhiều người bán trang thiết bị chưa hiện đại, hàng hoá ít phải lựa chọn nhỏ bé dễ mất, hàng hoá cần người hướng dẫn sử dụng. Ap dụng phương pháp bán hàng cổ truyền cửa hàng có điều kiện tổ chức tốt nơi công tác của người bán hàng, xác định rõ trách nhiệm vật chất của người bán hàng, bảo vệ hàng hoá. Nhưng có nhược điểm người mua không được hoàn toàn tự do xem xét lựa hàng cần nhiều người bán hàng, việc sử dụng diện tích thiết bị hiệu quả chưa được cao kéo dài thời gian mua hàng của khách hàng khi của hàng đông khách nhiều khi gây sự chen lấn cho khách hàng. Phương pháp bán hàng tiến bộ: Phương pháp bán hàng tiến bộ có rất nhiều phương pháp khác nhau, dưới đây là một số phương pháp điển hình: * Phương pháp bán hàng tự phục vụ đó là những của hàng tự chọn hay siêu thị. Đó là phương pháp bán hàng mà hầu hết công việc mua hàng do khách hàng tự làm không có sự phân biệt danh giới diện tích bán hàng và diện tích cho khách, khách tự chọn hàng lấy hàng và trả tiền tại nơi thu tiền. Nghiệp vụ chính của cửa hàng là chuẩn bị các lô hàng phù hợp với yêu cầu của khách hàng, trình bầy gọn gàng và trình tự trên các giá tủ có ghi tên hàng và giá bán. Chỉ cần một số ít người hướng dẫn khách hàng lựa chọn hàng hoá và đưa đến nơi thanh toán tiền. Hàng hoá thích hợp với phương pháp bán hàng tự phục vụ là hàng hoá thông thường thông dụng đơn giản không cần hướng dẫn sử dụng. Điều kiện áp dụng: hàng hoá đựơc bao gói sẵn thành gói ,hộp hoặc hàng đơn chiếc ,thiết kế và thiết bi cửa hàng vừa thích hợp với việc trưng bầy hàng hoá vừa thích hợp với việc tự mua hàng hoá cửa khách , kiểm tra , kiểm soát được cửa hàng, trinh độ quản lý của cửa hàng cao trình độ tự giác tự trọng của người mua hàng phải cao. Ưu điểm : thoả mãn được nhu cầu sở thích cửa khách hàng tiết kiệm lao động bán hàng từ đó nâng cao năng suất lao động bán hàng. * Phương pháp bán hàng trình bầy ngoài quầy : là phương pháp bán hàng hoá được trình bầy nhỏ trên các giá tủ hoặc treo trên móc , ngưới bán hàng giúp khách chọn hàng thu tiền và khách hàng tự do vào xem hàng , chọn hàng theo ý muốn . Người bán hàng phải bao gói hàng hoá cho khách rồi bổ xung hàng hóa nơi chỗ hàng vừa được khách mua. áp dụng cho các mặt hàng công nghiệp,đó là những mặt hàng bao gồm quần áo dệt kim , đồ gốm tuỷ tinh ,xe đạp ô tô... Ưu điểm: khách hàng được tự được tự lựa chọnhàng hoá theo ý muốn, đồng thời được sự giúp đỡ của người bán, diện tích phòng bán hàng được sử dụng có hiệu quả cao. * Phương pháp bán hàng theo mẫu là phương pháp bán hàng mà cửa hàngđược chia làm hai bộ phận: phòng trưng bầy mẫu hàng và phòng giao hàng. Tại phòng mẫu hàng hoá được trưng bầy theo các nguyên tăc trưng bầy hàng hoá. Tại đây người bán có nghiệp vụ chủ yếu là giới thiệugiải thích cho khách tính chất công dụngđặc điểm của hàng hoá, khách hàng tự lựa chọnvà sau khilựa chọn sẽ nhận hàng và thanh toán tại phòng giao hàng. áp dụng cho những mặt hàng đòi hỏi sự lựa chọn cao, hàng cồng kềnh. Ưu điểm: Giới thiệu được kỹ về hàng hoá khách hàng được tự do tiếp xúc với hàng hoá, tự do lựa chọn , người bán hàng tốn ít thời gian phục vụ khách hàng từ đó có điều kiện nghiên cứu nhu cầu và hướng dẫn khách hàng, diện tích phòng bán hàng được sử dụng có hiệu quả, chỉ cần diện tích nhất định có thể trưng bầy nhiều hàng hoá còn phòng giao hàng không cần trưng bâỳ giới thiệu hàng nên chứa được nhiều hàng. Bán hàng theo mẫu đòi hỏi có sự thống nhất cao giữa hàng bán và hàng mẫu từ đó củng cố lòng tin của khách hàng. * Phương pháp bán hàng gửi đến tận nhà: Là phương pháp cửa hàng có bộ phận chuyên tiếp nhận yêu cầu đặt mua hàng của khách hàng có thể trực tiếp hoặc qua thư điện thoại... hàng được gửi đến tận nhà cho khách hàng . Phương pháp này thuận tiện cho khách hàng mua hàng nhiều ở xa nơi bán hàng hoặc loại hàng phải thuê chuyên trở * Phương pháp bán hàng định kỳ : Là phương pháp cửa hàng theo định kỳ (tuần, tháng ...) trở hàng đền tận nơi trở hàng cho khách . +áp dụng cho những loại hàng tiêu dùng cho khách hàng, cửa hàng áp dụng phương pháp này vừa kết hợp bán hàng vừa nghiên cứu nhu cầu quảng cáo hàng hoá để phương pháp bán hàng có hiệu quả cửa hàng phải có mồi quan hệ thường xuyên chặt chẽ vời khách hàng để hàng mang đi bán phù hợp yêu cầu của khách hàng . * Bán hàng theo phương pháp đặc biệt : Bán chịu là phương pháp bán hàng cho khách thu tiền sau . Khi bán chịu cần chú ý khách hàng có khả năng thanh toán giá trị hàng cho chịu ,thời gian chịu sao cho mình không bị mất vốn khi giá tiền bị trượt giá Bán hàng cũ là hình thứccử hàng mua ( nhận, gửi …)hàng cũ của khách bán lại cho khách hàng có nhu cầu . Phương thức do hai bên mua bán quy định .Có nhiều phương pháp : Cửa hàng mua hàng cũ của khách trả tiền ngay bán lại cho những khách hàng có nhu cầu. Cửa hàng mua hàng cũ của khách giá cả do hai bên mau bán thỏa thuận nhưng khi nào cửa hàng bán được mới trả tiền cho người bán . Bán hàng gửi bán là phương pháp người có hàng đưa đền cửa hàng gửi bán giá cả quy định hoặc người bán quy định (tùy theo hai bên thỏa thuận ) thì sau khi bán hàng người gửi bán trả cho cửa hàng một khoản nhất định , nếu hàng hóa đã gửi vào cửa hàng nhưng không bán được hoặc vì lý do nào đó người gửi hàng rút hàng về thì người gửi bán vẫn phải chịu chi phí cho cửa hàng. Nếu khi gửi bán hàng hóa được định giá quá cao dẫn đến không bán được thì cửa hàng có trách nhiệm thương lượng với người gửi bán hạ giá để bán hàng… Hàng hoá mua bán tại cửa hàng là hàng cũ nhưng còn giá trị sử dụng hay hàng lạc mốt. Người bán hàng cũ gửi hàng cũ cho cửa hàng là người có giấy tờ đảm bảo ( chứng minh thư nhân dân…. ) Bán hàng hạ giá : những hàng hóa áp dụng phương pháp bán hàng này bao gồm : hàng kém phẩm chất hoặc hư hỏng một số bộ phận nhưng còn dùng được, hàng lạc mốt , hàng đầu thừa… Tuyệt đối không được đưa vào bán hạ giá những hàng mất phẩm chất gây độc hại và không đảm bảo an toàn cho qua trình sử dụng . Hàng bán hạ giá phải tổ chức thành cửa hàng .quầy hàng riêng ,không được bán lẫn với hàng thường . Khi bán hàng hạ giá người bán phải biết nguyên nhân hạ giá , giá cũ , giá mới ,tình trạng thực tế của hàng hóa . Hiện nay tại cửa hàng Bách Hoá Phố Huế đang áp dụnh rất nhiều phương pháp bán hàng khác nhau ,trong đó với hai phương pháp chính là:phương pháp bán hàng tiến bộ và phương pháp bán hàng cổ truyền. III - Tổ chức nơi công tác của nhân viên bán hàng tại cửa hàng Bách Hoá Phố Huế: Nơi công tác và làm việc của cán bộ công nhân viên cửa hàng bách hoá Phố Huế tại quầy hàng 198 Lò Đúc được tổ chức và bố chí theo sơ đồ sau: Quầy Dụng Cụ Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Phó Phố Lò Đúc 24 m Quầy Đồ Chơi Quầy Văn Phòng Phẩm Kho Hàng Phòng Kế Toán Quầy May Mặc Quầy Điện Cơ 13m Với tổng diện tích của cửa hàng là 312m2 trong đó diện tích giữa khu trung tâm bán hàng và khối văn phòng, nhà kho được bố chí rất phù hợp cho việc đi lại của khách hàng cũng như là việc bán hàng của nhân viên. Trong đó, diện tích dùng cho việc trưng bầy các quầy hàng và mặt bằng đI lại của khách hàng chiếm 3/4 diện tích của cửa hàng là 240 m2. Việc bố trí các quầy hàng trong cửa hàng rất hợp lý, thuận lợi cho khách hàng trong việc tìm kiếm và lựa chọn mặt phù hợp với yêu cầu của mình, việc bố trí này, cũng giúp cho nhân viên dễ dàng giới thiệu các mặt hàng và bán hàng cho khách. Quầy chiếm diện tích lớn nhất của cửa hàng là quầy may mặc với diện tích là 50m2. Với những tủ, giá treo quần áo được trưng bầy một cách thẩm mĩ thu hút sự chú ý của khách hàng khi vào mua hàng, và có phòng riêng cho khách hàng thử để làm sao chọn được mặt hàng vừa ý nhất. Quầy thu hút được sự chú ý nhất của các em nhỏ và phụ huynh của các em là quầy đồ chơi. Quầy đồ chơi được bố trí ở vị trí trung tâm của cửa hàng ( trong sơ đồ trên ) với diện tích 20 m2. Quầy hàng đồ chơi được đặt giữa hai cửa ra vào, các đồ chơi được xếp đặt theo từng sở thích của các em như đồ chơi cho các bé trai, bé gái hay đồ chơi dùng cho học tập … sao cho dễ nhìn thấy và tìm kiếm nhất. Quầy dụng cụ dùng cho gia đình cũng chiếm một khoảng tương đối lớn khoảng 45 m2, với khoảng 300 mặt hàng lớn nhỏ khác nhauđược xắp xếp một cách đẹp đẽ thu hút được sự chú ý của khách hàng. Quầy văn phòng phẩm với một diện tích khiêm tốn là 30 m2 được đặt theo chiều dài của cửa hàng với các mặt hàng phục vụ cho đời sống hàng ngày của người tiêu dùng, nên rất được các khách hàng chú ý đến, với khoảng 500 mặt hàng khác nhau được bầy biện một cách có khoa học sao cho dễ nhìn thấy nhất. Cửa hàng có hai cửa ra vào lớn với đường đi lại có diện tích khá lớn có thể đón tiếp nhiều khách hàng một lượt mà không sợ chen lấn sô đẩy. Việc bố trí đường đi giữa các quầy với nhau tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan và tìm hàng. Cửa hàng đã trang bị cho nhân viên bán hàng tại các quầy hàng những trang thiết bị như :như máy tính sổ sách, hòm đựng tiền, đồng phục … để phục vụ tốt cho quá trình bán hàng của cửa hàng. Với diện tích kho hàng là 53 m2 đây được coi là kho chính của cả cửa hàng bách hoá Phố Huế dùng để dự trữ các mặt hàng… Với sự xắp xếp và bầy trí một cách có khoa học như ở sơ đồ trên, đã giúp cửa hàng thu hút một lượng lớn khách hàng. IV - Quy trình một lần bán hàng: 1 - Khái niệm : Quy trình nghiệp vụ một lần bán hàng là hệ thống các thao tác và công việc phục vụ có liên quan kế tiếp nhau trong một lần bán hàng. - Hệ thống các thao tác này đơn giản hay phức tạp phụ thuộc vào phương pháp bán hàng đặc điểm nhu cầu tiêu dùng đặc điểm tính chất hàng hóa. 2 - Yêu cầu của quy trình bán hàng : Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cao năng suất lao động của người bán hàng . Muồn vậy người bán hàng phảI làm thành thạo các tháo tác giảm bớt các thao tác không hớp lý tăng cường các thao tác quảng cáo đưa các trang thiết bị tiên tiến vào khâu bán hàng , áp dụng các phương pháp bán hàng tiên bộ . 3- Quy trình : 3.1-Tiếp khách : Là khâu đầu tiên có tác dụng gây cảm tình với khách để thực hiện có hiệu quả một lần bán hàng . -Yêu cầu của tiếp khách : + Chủ động lịch sự nhiệt tình vui vẻ và kiên nhẫn. +Lắm được động cơ , yêu cầu ,thị yếu tâm lý của khách hàng . - Nội dung tiếp khách: + Mời chào khách : có thể bằng ánh mắt , cử chỉ , lời nói…). +Hướng dẫn kháh mọt số điểm cần thiết ( nơi để xe, tắt máy phương tiện …). 3.2- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng: - ở đây ta thấy có hai nhóm khách hàng :nhóm có chủ định mua hàng và nhóm không có chủ định mua hàng . +Nhóm có chủ định mua hàng từ trước : người bán hàng chỉ việc nhanh chóng thực hiện yêu cầu của khách hàng. +Nhóm khách hàng đã có chủ định mua hàng nhưng còn phân vân lưỡng lự vì một lý do nào đó : Giá cả Cách sử dụng … Mà từ đó người nhân viên bán hàng phải hướng dẫn , thuyết phục khách đưa đền quyết định mua hàng. 3.3- Giới thiệu hàng hóa với khách . -Tùy theo đối tượng khách hàng , loại hàng mà có nội dung và phương pháp giới thiệu cho phù hợp . Nội dung giới thiệu phải trung thực , dễ hiểu, ngắn gọn để khách hàng thấy được ưu nhược điểm của hàng hóa. - Giới thiệu giá cả hàng hóa không nên thách giá quá cao Lấy hàng cho khách xem nếu cần: +Không nên đưa quá nhiều hoặc qúa ít chỉ nên đưa 2-3 cái một lần, đối với hàng đồng bộ thì phải đưa cả bộ tùy theo yêu cầu đặc điểm của từng mặt hàng Khi trả lời các câu hỏi của khách hàng cẩn thận…những yêu cầu sau: +Tôn trọng khách sao cho khách vừa lòng +Hướng dẫn khách về hàng hóa cách sử dụng +Phải thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của khách hàng. +Phải chú những câu hỏi thăm dò trả lời sao cho không tiết lộ bí mật của cửa hàng +Tùy từng loại khách có cách trả lời đặt câu hỏi cho phù hợp + Chú ý đến từ ngữ điệu bộ khi giao tiếp phải lịch sự tôn trọng khách sao cho khách vừa lòng. +Quan sát thái độ vẻ mặt của khách lắm được thái độ của khách khi nghe mình trả lời để có cách ứng sử cho phù hợp. Dẫn dắt quá trình tâm lý của khách : từ chỗ thấy khách để ý thấy thích, so sánh suy nghĩ đi đến quyết định mua hàng. 3.4 – Hướng dẫn khách hàng xem hàng thử hàng và mua hàng: Giúp khách hàng lựa chọn hàngngười bán hàng chỉ làm tham mưu cố vấn cho khách hàng không can thiệp vào thị hiếu sở thích của khách hàng. Nếu khách hàng không chọn được hàng vừa ý người bán hàng không nên bực tức với khách hàng mà tỏ ra thông cảm với khách hàng.Thử hàng cho khách hàng nếu cần để khẳng định chất lượng của hàng hóa và kích thích nhu cầu của những người xung quanh. Nếu muốn thử hàng phải có những dụng cụ chuyên môn để thử, phải có kinh nghiệm hiểu biết về tính chất đặc đỉêm của từng loại hàng hóa. 3.5 - Chuẩn bị hàng hoá để giao : Việc chuẩn bị háng hóa để giao bao gồm có : cân , đong , đo ,đếm …bao bì hàng ( tùy loại ) phải thực hiện trước mặt khách nếu cần để khách kiểm tra lại trước .Thao tác phải nhanh và chính xác. Việc bao gói hàng cho khách vừa để bảo vệ vừa tiện cho khách vận chuyển hàng vừa thực hiên quan tâm của cửa hàng tới khách hàng, vừa thực hiện văn minh thương mại. Yêu cầu bao gói phải nhanh và đẹp . Muồn làm tồt nghiệp vụ chuẩn bị hàng giao cho khách người bán phải chấp hành các quy định cân , đong , đo , bao gói … thành thạo nghiệp vụ , yêu cầu phải có đủ dụng cụ điều kiện chính xác và hoạt động tốt , đồng thời phải chấp hành đùng chế độ cân đong đo đếm ,phải thành thạo các thao tác. 3.6- Giao hàng thu tiền ( thu tiền giao hàng) : Chú ý thái độ của người bán hàng phải vui vẻ , lịch sự , tôn trọng khách hàng . Thu tiền là công việc có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của người bán hàng . Yêu cầu của công tác này là chính xác tránh sự nhầm lẫn thừa thiếu cả cho người mua và người bán Cách thu dể tránh nhầm lẫn khi thu tiền phải tính tiền chính xác bằng cách tính nhẩm , sử dụng máy tính hoặc thông qua dụng cụ đo lường hợp pháp . Thu tiền : trước khi thu tiền phải nhắc lại số tiền cần thu cho khách rồi mới thu , thu tiền chẵn trước lẻ sau , khi trả lại thì phải trả tiền lẻ trước chẵn sau . + Phương pháp cộng dồn : Tiền hàng +Tiền thừa ( nếu có )= Tiền khách đưa Tiền thừa = Tiền lẻ + Tiền chẵn Thu đủ tiền phải nhắc lại số tiền cần thu cho khách nghe thấy rồi mới để vào hòm , mỗi loại một ô ngăn , không được tiền để vào hòm khi đang thanh toán , khi thu tiền chú ý không thu những loại tiền không được phép lưu hành ( tiền giả , tiền mục nát , tiền vẽ bậy , tiền rách miếng … ) 3.7 - Giao hàng Chỉ sau khi thu đủ tiền mới giao hàng cho khách người bán hàng khi đưa hàng cho khách cần phải tỏ lòng kính trọng vui vẻ vời khách hàng vì họ đã mua được hàng vừa ý, ngưới bán hàng đã làm trọn nghĩa vụ vời khách hàng, đồng thời gây ấn tượng tốt với khách hàng,thầm tỏ lòng cảm ơn lần sau khách lại đền mua hàng. 3.8 - Kết thúc : Sau khi giao hàng xong nếu người mua cần hóa đơn nhân viên bán hàng lập hóa đơn cho khách theo quy định hoặc hường dẫn khách hàng đến bộ phận lập hoá đơn của cửa hàng ( lập ba niên theo quy định , ghi đầy đủ cả cột mục , đủ chữ ký có giá trị thanh toán, giá trị pháp lý , lưu một trả khách một nhân viên bán hàng một ) . Với loại hàng bán không thu tiền trực tiếp nhân viên bán hàng phải ghi sổ theo dõi , thu dọn nơi công tác sắp xếp lại hàng hoá , sẵn sàng phục vụ khách sau. VD : một lần bán hàng tại cửa hàn bách hoá Phố Huế : Khách hàng (KH ) : chào cô Nhân vien bán hàng ( NVBH ) : dạ ! cháu chào bác, bác cần mua gì ạ KH : tôi muốn mua vài thứ về làm qua cho bọn trẻ ở nhà nhưng chưa biết mua gì cô có thể giúp tôi được không NVBH : dạ vâng ạ . ở đây là cửa hàng bách hoá nên có rất nhiều thứ để bác mua về làm quà cho các em như : bánh , kẹo , đồ chơi, bút vở… - KH : vâng thề thì tốt quá tôi đang phân vân không biết nên mua gì mà có mua nhiều như vậy chắc cung phải đi vài nơi mới mua được NVBH : vâng, bác sẽ lấy mỗi thứ một ít chứ ạ KH : thế cô lấy cho tôi : + Kẹo chew nho và cam mỗi loại 3gói + Kẹo sôcôla sữa 3 gói + Bánh quy dâu và cam mỗi loại 3gói Và vài thứ đồ chơi cho mấy thằng nhỏ: +Bộ điện tử máy bay + Vỉ người máy Gao NVBH : dạ bác chờ chút cháu gói cho bác ngay đây. Dạ của bác + Kẹo chew : 3.000 * 6gói = 18.000 + Kẹo sôcôla : 2.800 * 3gói = 8.400 + Bánh quy dâu : 3.800 * 3gói = 11.400 + Bánh quy cam : 5.000 * 3gói = 15.000 + Bộ điện tử máy bay : 65.000 * 1bộ = 65.000 + Vỉ người máy Gao : 65.000 * 1bộ = 65.000 Tổng cộng của bán hết : 132.800 . Đây cháu xin gưi bác . - KH : vâng tôi gửi cô 132.800. Thôi chào cô cảm ơn cô rất nhiều NVBH : dạ cháu chào bác , rất mong lần sau bác lại đền . VD: khách mua hàng cần hoá đơn : Ngày 30 /7 2005 anh Chiến ở HTX Công Nghiệp Khai Thác Cát đến cửa hàng mua các mặt hàng sau : Bóng tuýp 1m2: 20cái * 9.545 Máng 1m2: 20cái *11.364 Dây điện TF 2*1,5: 100m*3.636 Dây điện TF 2*2,5: 200m*5.455 Nhân viên bán hàng viết hoá đơn bán hàng cho khách hàng . Nhân viên thu đủ số tiền : 2.060.000(VN đồng) Sau đó giao hàng cho khách theo hoá đơn, giao song, khách hàng kiểm đếm đủ. Người bán giúp khách đưa hàng ra phương tiện, giúp khách chằng buộc cẩn thận . V – Quy trình một ca bán hàng: 1- Đầu ca(ngày) bán hàng : 1.1-Nhân viên bán hàng phải có mặt trườc giờ quy định để làm một số công việc mang tính chất chuẩn bị cho ca bán hàng . Đối với hàng bán qua máy cùng người giao ca xác định số máy đầu ca ( số máy cuối ca trước chuyển sang ). Đối với hàng bán không qua máy cùng người giao ca kiểm nhận lượng hàng tồn đầu ca ( cuối ca trước chuyển sang ) Người giao ca nhận bàn giao tài sản . Chứng nhận người giao ca ghi sổ giao ca ( sổ, thẻ quầy) cùng người giao ca chứng nhận ký sổ giao ca ( thẻ quầy ) –Làm vệ sinh nơi bán hàng sắp xếp lại dụng cụ :. Xác định lượng hàng xin bổ sung trong ca từng loại: = + (-) - Lượng hàng xin bổ xung thực tế lớn hơn lượng xin bổ xung tối thiểu ( trong quá trình bán không phải xin bổ xung hàng). Đối với lọai hàng có nhiều quy cách mầu sắc số lượng bổ xung bao giờ cũng lớn hơn lượng xác định bằng công thức trên, ghi lượng hàng xin bổ xung vào sổ xin hàng 1.3 – Lượng hàng bổ xung : Căn cứ vào lượng hàng xin bổ xung ghi trong sổ. Khi xin hàng nhân viên bán hàng đề nghị cửa hàng trưởng ( cửa hàng phó ) lập phiếu xuất kho cho quầy, phiếu xuất kho được lập theo đúng quyết định 3 liên không tẩy xóa ghi rõ dàngcửa hàng trưởng ký duyệt chứ không phải kế toán - Căn cứ vào phiếu xuất kho nhân viên bán hàng nhân hàng theo đúng nguyên tắc quyết định hiện hành, quy trình giao nhận hàng hóa xác định được tình trạng bao bì và ký mã hiệu hàng hóa giám sát việc xác định số lượng chất lượng hàng của người giao, nhận xong người giao phải ký phiếu trả một đưa về quầy cùng với hàng hóa . Khi chuyển hàng về quầy đảm bảo an toàn người bán hàng trước khi bầy hàng vào tủ giá, quầy ở nơi bán phải kiểm đếm lại số hàng thực, nhận đối chiếu với phiếu ghi lượng hàng vào thẻ quầy ,bầy hàng vào nơi tủ giá phải đúng yêu cầu nguyên tắc bầy hàng 1.4 - Chuẩn bị đầy đủ tinh thần thể chất trang phục phải gọn đẹp phù hợp .với hàng hóa có phù hiệu ghi rõ họ tên ở ve áo và sẵn sàng đón khách phục vụ khách hàng. - Yêu cầu : Công việc chuẩn bị trước khi bán hàng là điều kiện tiền đề làm tốt trong ca ( ngày ) bán hàng tạo ấn tượng tốt cho khách hàng, công việc chuẩn bị phải được thể hiện một cách khẩn trương đầy đủ để sẵn sàng phục vụ khách hàng. 2 – Trong ca(ngày) bán hàng : Bán hàng đúng số lượng loại khách hàng cần mua bán đúng giá và nâng cao chất lượng phục vụ. Bán hàng chỉ bán những cái khách hàng cần muốn chứ không chỉ bán những cái mà cửa hàng đang có Chấp hành tốt các quy định nguyên tắc quy trình một lần bán hàng. Lịch sự vui vẻ trung thực có quan hệ tốt với khách hàng. Quản lý tốt tiền hàng tài sản của cửa hàng không nhầm lẫn mất mát. Đảm bảo kỷ luật lao động không tự động bỏ quầy bỏ cửa hàng không làm việc riêng trong ca bán hàng, không nói chuyện với người thứ ba trong khi bán hàng làm đủ giờ hoàn thành hoàn thiện vượt định mức bán hàng. Yêu cầu trong ca bán hàng : Phải nghiêm túc thận trọng linh hoạt bán được nhiều hàng phục vụ được nhiều khách hàng đồng thời tránh được nhầm lẫn mất mát tiền hàng 3 - Cuối ca (ngày) bán hàng - Thông báo nghỉ ca :tùy theo yêu cầu đặc diểm từng mặt hàng đơn vị quản lý thời gian dài hay ngắn hoặc không nghỉ Kiểm kê hàng xác định số hàng còn trong quầy cửa hàng về từng loại tại thời điểm cuối ca ngày bán hàng : + Xác nhận tài sản cùng người nhận ca ghi sổ giao ca( thẻ quầy) + Đối với hàng bán qua máy xác định số máy cuối ca từng loại. + Đối với hàng bán không qua máy xác định lượng tồn cuối ca từng loại Xác định hàng bán trong ca từng loại: + Đối với hàng bán qua máy: = - + Đối với hàng bán không qua máy =+(-)- Trong đó lượng hàng bán không thu tiền trực tiếp trong ca mặt hàng phải được xác định bằng cách tổng hợp các phiếu nhận hàng của khách , dịch vụ xuất lẻ ( phiếu xuất kho…hóa đơn do bộ phận nghiệp vụ viết không thu tiền trực tiếp ) = - - Xác định lượng tiền mà công nhân bán hàng phải thu trực tiếp trong ca: Lượng tiền CN bán phải thu tiền trực tiếp trong ca mặt hàng i = Lượng hàng thu tiền trực tiếp trong ca mặt hàng i * Giá bán mặt hàng i - Kiểm tiền : Xác định lượng tiền cần thu trong ca bán hàng khi kiểm tiền từng loại được xếp riêng tiền mặt, tệp riêng từng loại mỗi loại đủ một 100 tờ thành một tệp , nếu không đủ 100 tờ thì 10 tờ kẹp lại thành một kẹp. Lập bảng kê tiền : Bảng kê tiền được lập riêng cho từng loại, trong từng loại thì kê theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất . + Bảng kê tiền nộp theo số tiền phải nộp. +Tổng số tiền thực thu = Tổng số tiền phải thu = Tổng số tiền phải nộp + Tổng số tiền thực thu phải lớn hơn tổng số tiền phải thu( thừa tiền )nộp thu số tiền phải thu + Tổng số tiền thực thu nhỏ hơn tổng số tiền phải thu( thiếu tiền ) nộp theo số tiền phải nộp Lập bảng báo cáo bán hàng : + Báo cáo bán hàng của ca bán hàng do trưởng ca lập. + Mục đích : Báo cáo lượng bán và doanh thu của ca bán hàng + Làm chứng từ thanh toán tiền hàng phải nộp chứng từ lập hóa đơn bán lẻ cho ca bán hàng, lập hóa đơn dịch vụ cấp lẻ cho từng khách hàng đồng thời làm căn cứ để kiểm toán cửa hàng trưởng ghi sổ sách theo dõi quản lý lượng hàng bán và tiền bán hàng trong ca bán hàng. VD: Một ca bán ngày 5/7/2005 cô Lan quầy điện máy tại cửa hàng bách hoá Phố Huế : Đầu ca :đền sớm 15 phút để nhận ca , vệ sinh quầy hàng và chuẩn bị nhận hàng tồn đầu ca : Quạt đứng điện cơ Thống Nhất ( ĐCTN ):5 cái ( 270.000/cái ) Quạt treo tường 400E của ĐCTN:4 cái (190.000/cái) Quạt tản gió 350NP của ĐCTN: 2cái (190.000/cái) Quạt bàn của ĐCTN: 4cái(139.000/cái) Quạt rút Điện Cơ 91 của Bộ Quốc Phòng:3 cái(165.000/cái) Quạt bàn Điện Cơ 91 của Bộ Quốc Phòng :2cái(120.000/cái) Xin bổ xung hàng : Quạt tản gió 350NP của ĐCTN:3 cái Quạt bàn Điện Cơ 91 của Bộ Quốc Phòng: 4 cái Quạt rút Điện Cơ 91 của Bộ Quốc Phòng: 1cái Trong ca : Nhân viên bán hàng tiếp khách với thái độ lịch sự , bán đùng giá các mặt hàng khách cần mua . Đảm bảo bán hàng văn minh có hiệu quả. Thực hiện đúng các quy định , nguyên tắc một lần bán hàng. Quản lý tốt tiền hàng tài sản của cửa hàng ….. Cuối ca Thông báo nghỉ ca Kiểm kê xác định lượng hàng tồn cuối ca từng loại : + Quạt đứng ĐCTN:5 cái + Quạt treo tường 400E :3 cái + Quạt tản gió 350NP của ĐCTN: 1 cái + Quạt bàn ĐCTN:1cái + Quạt bán Điện Cơ 91 BQP:6 cái + Quạt rút Điện Cơ 91 của BQP: 2 cái Xác định lượng hàng bán trong ca: + Quảt treo tường 400E : 1cái + Quạt tản gió 350NP :4 cái + Quạt bàn ĐCTN : 3cái + Quạt bàn Điên Cơ 91: 1 cái + Quạt rút Điện Cơ 91 :1 cái Xác định lượng tiền mà nhân viên bán hàng phải thu trực tiếp trong ca: (190.000*1)+(190.000*4)+(139.000*3)+(120.000*1)+(165.000*1) = 1.652.000 (VN đồng ) Doanh thu trong ca = số tiền nhân viên bán hàng phải thủ trực tiếp trong ca = 1.652.000 ( VN đồng ) Kiểm tiền Lập bảng kê tìên : Lập bảng kê tiền STT Loại Tiền Số Tờ Tổng Số Tờ Ghi chú Tiền Mặt 1 500.000 3 1.500.000 2 100.000 1 100.000 3 10.000 4 40.000 4 5.000 2 10.000 5 2.000 1 2.000 6 Tổng Số Tiền 1.652.000 Báo cáo bán hàng Công ty:Cửa hàng Bách Hoá Phố Huế … số:02 Đơn vị:Cửa hàng Bách Hoá Phố Huế Quầy 198 Lò

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docK1056.doc
Tài liệu liên quan