Đề tài Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam

 

 

Lời mở đầu 1

Chương I: Kế hoạch nguồn nhân lực trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 3

1.Kế hoạch hoá phát triển trong nền kinh tế thị trường 3

2.Kế hoạch nguồn nhân lực trong hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội. 4

Chương II: Thực trạng và tình hình thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm ở Việt Nam. 9

1.Phương hướng thực hiện mục tiêu kế hoạch việc làm trong kế hoạch 5 năm 2001-2005. 9

2. Tình hình thực hiện mục tiêu việc làm kế hoạch 2001-2005 và thực trạng việc làm ở nước ta. 11

Chương III: Mục tiêu và giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 2006- 2010. 19

1.Quan điểm và chủ trương của Đảng về việc làm và giải quyết việc làm 19

2. Mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006- 2010. 19

3. Giải pháp, chính sách giải quyết việc làm thời kì 2001-2005. 24

Kết luận 32

Tài liệu tham khảo 33

 

 

doc34 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam.DOC
Tài liệu liên quan