Đề tài Phần mềm quản lý nhân sự

 

Đối với các form Chức vụ, Phòng ban, Trình độ (Chuyên môn, Ngoai ngữ, Tin học), Hợp đồng, Thông tin lương, Khen thưởng, Kỷ luật, Dân tộc, Tôn giáo được thiết kế với cấu trúc tương tự nhau, nên trong bảng hướng dẫn này chỉ hướng dẫn ở form Chức vụ, những form còn lại các bạn có thể làm tương tự.

 

doc8 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phần mềm quản lý nhân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH Để có thể thao tác được các chức năng của chương trình thì bạn phải đăng nhập (chỉ những người được cấp quyền mới có thể sử dụng hệ thống). Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chính của chương trình như sau : Hình 1: Giao diện chương trình sau khi đăng nhập thành công Ở đây, ngoài các thông tin về công ty, chương trình còn hiển thị thêm họ tên của người đăng nhập (dòng chữ được tô viền đỏ xung quanh). Đổi mật khẩu: Chọn Tài khoản -> Đổi mật khẩu, chương trình sẽ hiển thị form Đổi mật khẩu, sau khi nhập đầy đủ thông tin -> chọn Đồng ý. Hình 2: Giao diện đổi mật khẩu Các thao tác với form nhân viên: Chọn Tìm kiếm và Cập nhật -> Thông tin nhân viên. Lúc này form nhân sẽ hiện các thông tin của người dùng vùa đăng nhập, và vô hiệu hoá các thông tin, như hình sau: Hình 3: Các thông tin đều bị vô hiệu hoá Thêm Nhân viên: Chương trình có chức năng sinh mã tự động, muốn thêm một nhân viên mới, bạn cần nhấp chọn nút , chương trình sẽ tự động sinh mã nhân viên mới cho bạn (lưu ý: trước khi tạo mới một mã nhân viên, bạn phải chọn phòng ban cho nhân viên đó). Hình 4: Cách thức tạo một mã Nhân viên mới Sau khi nhấp chọn , tất cả các trường sẽ xoá trắng ( trừ những giá trị mặc định, lúc nhập thông tin, bạn có thể thay đỗi những giá trị này ) đề cho bạn nhập thông tin vào. Hình 5: Form Thông tin nhân viên bị xoá trắng Sau nhập đầy đủ thông tin, bạn chọn nút , dữ liệu sẽ được thêm vào. Thay đổi thông tin nhân viên : Nhấp chọn nút sửa (chỉ nên nhấp trong khi các hiển thị thông tin đang còn bị vô hiệu hoá), sau đó bạn có thể thay đổi bất kỳ thông tin nào, sau khi thay đổi xong thì nhấp chọn nút , đề chương trình cập nhật lại dữ liệu. Xoá nhân viên : Khi muốn xoá nhân viên, bạn chỉ việc nhấp chọn , chương trình sẽ xoá nhân viên hiện tại đang được hiển thị trên form. Tìm kiếm nhân viên : Chương trình cho phép bạn tìm kiếm thông tin theo mã số, theo tên, kết quả trả về là kết quả đầu tiên mà nó tìm được, cụ thể như hình sau: Hình 6: Thao tác tìm kiếm nhân viên Lưu ý : Lúc nhập vào từ khoá tìm kiếm bạn chỉ cần nhập vào một phần , chương trình sẽ tự động đò tìm những thông tin tương tự. Ví dụ dò tìm theo tên nhân viên , nếu bạn muốn tìm thông tin của nhân viên Đàm Thuận Hoài Nam, bạn chỉ cẩn nhập vào “Nam”, hoặc “Hoài”, hoặc “oài Nam”,…… Chức năng Tìm kiếm mở rộng: được gắn kèm theo form Nhân viên, bạn xem hình dưới đây: Hình 7: Sử dụng chức năng tìm kiếm mở rộng Giao diện chức năng tìm kiếm mở rộng như sau: Hình 8: Giao diện tìm kiếm mở rộng. Chức năng này cho phép bạn tìm kiếm theo nhiều chỉ tiêu, như theo Phòng ban, Chức vụ, ………,bạn cò thể chọn trong danh sách thả xuống bên trái. Ứng với mỗi chỉ tiêu bạn chọn, chương trình sẽ hiển thị tất cả những chỉ tiêu con của nó ở danh sách thả xuống bên phải. Nút Liệt kê cho phép bạn liệt kê một danh sách theo các chỉ tiêu, nút Tìm cho ra kết quả là chỉ là một nhân viên trong danh sách bạn vùa tìm được từ Liệt kê. Đối với các form Chức vụ, Phòng ban, Trình độ (Chuyên môn, Ngoai ngữ, Tin học), Hợp đồng, Thông tin lương, Khen thưởng, Kỷ luật, Dân tộc, Tôn giáo được thiết kế với cấu trúc tương tự nhau, nên trong bảng hướng dẫn này chỉ hướng dẫn ở form Chức vụ, những form còn lại các bạn có thể làm tương tự. Các thao tác trên form Chức vụ: Vào menu Tìm kiếm và Cập nhật -> Chức vụ. Ta có form chức vụ như sau: Hình 9: Giao diện form Chức vụ Tương tự như form Thông tin nhân viên, nút cho phép tạo một mã chức vụ mới một cách tự động, các nút , , có chức năng thêm , xoá và tìm kiếm chức vụ. Điểm khác nhau ở đây chính là form chức vụ có thêm DataGridview, hiển thị toàn bộ dữ liệu lên form. Các thành phần DataGridView, Binding Navigator, va cac textbox luôn có sự thống nhất dữ liệu với nhau. Để thay đổi thông tin chức vụ, ta có thể nhấp vào một dòng trong datagird view, khi đó những nội dung trong dòng đó sẽ hiển thị lên các textbox, bạn chỉ việc thay đổi trong textbox, sau đó nhấp nút , chương trình cập nhật lại thông tin mới. In lý lịch trích ngang của nhân viên : Chọn Thống kê và Báo cáo -> Báo cáo, giao diện form xuất hiện như sau: Hình 10 : Form báo cáo Để in lý lịch trích ngang của một nhân viên bạn cần phải nhập mã số của nhânviên đó vào textbox. Giả sử, ta in lý lịch của nhân viên có mã số ‘1090002’: Hình 10: Lý lịch trích ngang cua 1090002 Thống kê số lượng Nhân viên : Cho phép bạn thống kê số lượng theo từng chỉ tiêu. Giao diện của Form nhu sau : Hình 11: Form Thống kê Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chương trình, mọi thắc mắc liên hệ qua email: dthnam71@student.ctu.edu.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHUONGDANSUDUNG.doc
  • rarQuanlynhansu.rar