Đề tài Phân tích cơ sở dữ liệu quản lý cho cửa hàng thuốc tân dược

MỤC LỤC

I. MÔ TẢ ĐỀTÀI. 3

1. Đặt vấn đề. 3

2. Yêu cầu chức năng . 3

3. Yêu cầu phi chức năng . 3

4. Thành viên tham gia và vai trò . 3

II. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH DỮLIỆU . 4

1. Các qui trình nghiệp vụchính. 4

2. Mô hình ER: .6

3. Thuyết minh cho mô hình thực thểER . 6

III. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬLÝ . 7

III.1 Theo phương pháp DFD. 7

III.2 Theo phương pháp Merise . 12

IV. THIẾT KẾMÔ HÌNH DỮLIỆU . 21

IV.1 Mô hình quan hệ. 21

IV.2 Đánh giá . 22

IV.3 Mô tảcác ràng buộc tòan vẹn . 22

V. THIẾT KẾMÔ HÌNH TỔCHỨC XỬLÝ . 23

1. Lập hợp đồng . 23

2. Quản lý đặt hàng qua điện thọai . 25

3. Quản lý giao hàng. 26

4. Thống kê.29

VI. THIẾT KẾGIAO DIỆN . 31

VI.1 Sơ đồcác màn hình giao diện. 31

VI.2 Thiết kếcác màn hình. 32

VII. THIẾT KẾBÁO BIỂU . 40

VIII. PHỤLỤC . 40

™ Mô tảbảng . 40

™ Mô tảmàn hình. 44

IX. LỜI KẾT . 54

pdf39 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 04/04/2013 | Lượt xem: 2778 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích cơ sở dữ liệu quản lý cho cửa hàng thuốc tân dược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích Cơ Sở Dữ Liệu quản lý cho cửa hàng thuốc tân dược.pdf
Tài liệu liên quan