Đề tài Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Ma

Kinh tế thị trường, bên cạnh những hạn chế nhất định còn có những ưu điểm mà không một cơ chế kinh tế nào có được như tự động điều tiết giá cả trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua và người bán, thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh mẽ,. Một trong những động lực của sự phát triển đó là sự cạnh tranh diễn ra gay gắt giữa các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế. Muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, phải tính toán sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mang lại lợi nhuận. Doanh nghiệp thương mại không phải là ngoại lệ, do vậy cũng phải quan tâm đến kết quả kinh doanh của mình mà hoạt động chủ yếu đem lại kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại là hoạt động bán hàng. Vì vậy việc phân tích doanh thu bán hàng và tìm ra các biện phá nhằm tăng doanh thu bán hàng có vị trí hết sức quan trọng.

Qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường Đại học Thương mại, nhờ sự chỉ bảo dạy dỗ nhiệt tình của các thầy, cô giáo tôi đã trang bị được cho mình những kiến thức lý luận cơ bản nhất về chuyên ngành kế toán - tài chính thương mại. Qua nghiên cứu thực tiễn tình hình doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Bông Mai, tôi đã có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn làm việc. Do trình độ và thời gian có hạn, tôi không thể đi sâu vào nghiên cứu từng khía cạnh trong hoạt động kinh doanh mà tôi chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình thực hiện doanh thu bán hàng của công ty. Qua đó, tôi đã nắm bắt được tình hình thực hiện doanh thu bán hàng cũng như việc xây dựng các hệ thống bảng biểu nhằm theo dõi doanh thu bán hàng. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy được những điểm chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý trong việc thực hiện doanh thu bán hàng. Do vậy, tôi đã đưa ra những ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa doanh thu bán hàng của công ty.

 

doc40 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 07/09/2015 | Lượt xem: 2234 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Ma, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng tăng lên, mặt khác nếu hàng hóa bán ra sẽ tăng lên và doanh thu bán hàng cũng tăng lên tương ứng. Nhưng khi thu nhập giảm đi thì lập tức cầu về hàng hóa sẽ giảm theo và doanh thu của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. - Các chính sách kinh tế của Nhà nước, của các ngành. Các chính sách này thay đổi trong từng giai đoạn từng thời kỳ, có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của doanh nghiệp nhưng trên thực tế không ít những chủ trương chính sách đã cản trở, gây nhiều khó khăn lớn cho doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Sự biến đổi về cung cầu, giá cả thị trường trong và ngoài nước. Nếu như cung lớn hơn cầu thì hàng hóa trên thị trường sẽ dư thừa làm cho giá cả có xu hướng giảm xuống. Nếu như cung nhỏ hơn cầu hàng hóa sẽ trở lên khan hiếm dẫn đến giá cả tăng lên. Như vậy khi cung lớn hơn cầu thì hàng hóa doanh nghiệp bán ra sẽ tiêu thụ chậm dẫn đến tình trạng dư thừa, ứ đọng kết hợp với giá cả giảm sẽ làm cho doanh thu của doanh nghiệp giảm đi và ngược lại. - Trình độ tổ chức và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là yếu tố chủ đạo, đóng vai trò quyết định trong kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với một đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trên thương trường, có khả năng đưa ra các quyết định đúng đến về các vấn đề như: lựa chọn ngành hàng kinh doanh, thị trường mua bán, thời điểm kinh doanh, tổ chức sắp xếp mọi hoạt động của doanh nghiệp... đó sẽ là tiền đề là cơ sở vững chắc để cho một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. - Lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp như địa điểm bán hàng, ngành hàng kinh doanh thuộc ngành hàng độc quyền kinh doanh, uy tín của tập thể hoặc cá nhân lãnh đạo... tất cả các điều kiện trên đều tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tăng doanh thu bán hàng và thu lợi nhuận cao hơn. - Những biến đổi, thay đổi về hoạt động chính trị cũng ảnh hưởng gián tiếp đến việc tăng giảm doanh thu của doanh nghiệp. 7-/ Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh. Hiện nay trong hoạt động kinh doanh ở nước ta ngoài hoạt động kinh doanh thương mại còn có các hoạt động kinh doanh khác như kinh doanh dịch vụ, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu... Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh để từ đó. Doanh nghiệp có các biện pháp điều chỉnh các nghiệp vụ kinh doanh hoặc thúc đẩy các nghiệp vụ kinh doanh có hiệu quả cho việc kinh doanh của Công ty là có lợi nhất. 8-/ Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán. Do việc thanh toán tiền hàng trong doanh nghiệp được thực hiện theo nhiều phương thức cho nên việc phân tích doanh thu theo phương thức thanh toán để nhằm mục đích thấy được tình hình thanh toán tiền hàng của doanh nghiệp để có những biện pháp, chính sách điều chỉnh và thu hồi nhanh các công nợ để từ đó lựa chọn phương thức thanh toán cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. III-/ Các phương pháp phân tích doanh thu bán hàng. 1-/ Phương pháp so sánh. Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng lâu đời và phổ biến nhất. So sánh trong phân tích doanh thu là đối chiếu các chỉ tiêu doanh thu giữa các kỳ để xác định xu hướng, mức độ biến động của doanh thu. Nó cho phép ta tổng hợp được những nét chung và tách ra được những nét riêng về sự biến đổi của doanh thu trên cơ sở đó đánh giá được các mặt phát triển hay kém phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm ra các giải pháp tối ưu trong mỗi trường hợp cụ thể. Vì vậy để tiến hành so sánh bắt buộc phải giải quyết các vấn đề cơ bản như xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện so sánh, mục tiêu so sánh. - Số gốc để so sánh (so sánh định gốc): Tùy thuộc vào mục đích cụ thể của phân tích mà ta xác định số gốc để so sánh và do đó có nhiều dạng so sánh khác nhau. + So sánh doanh thu thực hiện với doanh thu định mức hay kế hoạch giúp ta đánh giá mức độ biến động của doanh thu so với mục tiêu đã đặt ra. + So sánh doanh thu kỳ này với doanh thu kỳ trước (năm trước, qúy trước, tháng trước) giúp ta nghiên cứu nhịp độ biến động, tốc độ tăng trưởng của doanh thu. + So sánh doanh thu của thời gian này với doanh thu cùng kỳ của thời gian trước giúp ta nghiên cứu nhịp điệu thực hiện doanh thu trong từng khoảng thời gian. + So sánh doanh thu của doanh nghiệp mình với doanh nghiệp tương đương điển hình hoặc doanh nghiệp thuộc đối thủ cạnh tranh giúp ta đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp. + So sánh doanh thu thực tế với mức hợp đồng đã ký giúp ta biết được khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của doanh nghiệp. 2-/ Phương pháp loại trừ (hay còn gọi là phương pháp thay thế) Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố lên doanh thu bán hàng bằng cách thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố từ giá trị gốc sang kỳ phân tích để xác định trị số của các chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi. Sau đó so sánh trị số của doanh thu bán hàng vừa tính được với trị số của doanh thu bán hàng khi chưa có biến đổi của nhân tố cần xác định sẽ tính được mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó. Sau đây là nguyên tắc sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn trong phân tích doanh thu bán hàng. - Xác định đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng và thể hiện mối quan hệ của các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng bằng một công thức nhất định. - Sắp xếp các nhân tố ảnh hưởng trong công thức theo trình tự nhất định và chú ý. + Nhân tố lượng thay thế trước, nhân tố chất thay thế sau. + Nhân tố khối lượng thay thế trước, nhân tố trọng lượng thay thế sau. + Nhân tố ban đầu thay thế trước, nhân tố thứ phát thay thế sau. + Lưu ý về ý nghĩa kinh kế khi thay thế. - Xác định ảnh hưởng của nhân tố nào thì lấy kết quả tính toán của bước trước để tính mức độ ảnh hưởng và cố định các nhân tố còn lại. Chúng ta có thể minh họa phép thay thế liên hoàn bằng ví dụ sau: m = q * p m thay đổi do q: Dm = q1p0 - q0p0 m thay đổi do p: Dm = q1p1 - q1p0 Tổng hai nhân tố ảnh hưởng = Dm do q + DM do p. * Phương pháp số chênh lệch: Đây là phương pháp biến dạng của phương pháp thay thế liên hoàn. Nhưng cách tính đơn giản hơn vf cho phép tìm ngay được kết quả cuối cùng bằng cách xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào thì trực tiếp dùng số chênh lệch về giá trị kỳ phân tích so với kỳ kế hoạch của nhân tố đó. Chúng ta có thể minh họa: m = T * Sn * m thay đổi do T: Dm = (T1 - T0) * Sn0 * m thay đổi do Sn: Dm = (Sn1 - Sn0) * T1 * m thay đổi do : Dm = (-)* T1 * Sn1 Tổng ảnh hưởng ba nhân tố bằng Dm do T + Dm do Sn + Dm do Ưu điểm của phương pháp số chênh lệch là khắc phục hạn chế của phương pháp liên hoàn. Có thể tính được sự ảnh hưởng cụ thể từng nhân tố như vậy việc đề xuất biện pháp để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu là rất cụ thể. Số liệu giữa các lần thay thế không phụ thuộc nhau vì vậy nếu tính sai hoặc không tính được một lần thay thế nào đó thì không làm ảnh hưởng đến các lần thay thế khác. Tuy nhiên phương pháp này cũng có những hạn chế nhất định như phạm vi áp dụng hẹp, điều kiện áp dụng nghiêm ngặt, trình tự tính toán phức tạp mất nhiều thời gian trong việc tính toán và khó áp dụng đối với trường hợp các nhân tố ảnh hưởng dưới dạng thương số, số liệu nhiều chữ số, số phần trăm, phân số hoặc có nhiều nhân tố ảnh hưởng. 3-/ Phương pháp liên hệ cân đối. Trong phân tích doanh thu bán hàng có những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu mà giữa chúng tồn tại mối quan hệ cân đối như các nhân tố về hàng hóa nhập, xuất, tồn... Cho nên để phân tích tỉ mỉ tình hình doanh thu bán hàng của doanh nghiệp người ta áp dụng phương pháp liên hệ cân đối, thực chất của phương pháp này là người ta xác định ảnh hưởng của nhân tố này đối với nhân tố khác trong mối quan hệ kinh tế ràng buộc. Ngoài những phương pháp phân tích doanh thu trên đây trong thực tế người ta còn sử dụng các phương pháp như phương pháp đồ thị, phương pháp toán kinh tế... 4-/ Nguồn tài liệu phân tích doanh thu bán hàng Để tiến hành phân tích doanh thu bán hàng ta có thể sử dụng nguồn tài liệu bên ngoài hoặc bên trong doanh nghiệp cung cấp. - Nguồn tài liệu bên ngoài đó là các tài liệu phản ánh chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các ngành về việc chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh hoặc lưu thông trong và ngoài nước, chính sách kinh tế tài chính do Nhà nước quy định trong từng thời kỳ. - Nguồn tài liệu bên trong là các tài liệu liên quan đến việc phản ánh quá trình vận động và kết quả thực hiện doanh thu bán hàng gồm: tài liệu về kế hoạch doanh thu bán hàng, tài liệu hạch toán tình hình thực hiện doanh thu bán hàng như báo cáo bán hàng, báo cáo về lưu chuyển hàng hoá ... và tài liệu ngoài hạch toán doanh thu bán hàng. Trong đó tài liệu về kế hoạch và hạch toán tình hình thực hiện doanh thu bán hàng có tính pháp lý cao, đồng thời nó được sử dụng thường xuyên trong phân tích doanh thu bán hàng. Tài liệu bên ngoài hạch toán doanh thu bán hàng có tính pháp lý thấp và nó được sử dụng để bổ xung cho các nhận xét từ kết luận từ các tài liệu kế hoạch và hạch toán doanh thu bán hàng đưa ra. Phần II Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng ở công ty tnhh bông mai I-/ Khái quát chung tình hình sản xuất và tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty TNHH Bông Mai. 1-/ Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty. Với chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng phát triển tự do và bình đẳng trong kinh doanh đồng thời Nhà nước cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp. Trong một vài năm gần đây, nhiều Công ty đã ra đời đặc biệt là các Công ty TNHH. Công ty TNHH Bông Mai (tên giao dịch viết tắt là Bông Mai C0, ltd) được thành lập ngày 27/12/1993 theo quyết định 3010/QĐ - VB của UBND thành phố Hà Nội, giấy phép kinh doanh số 046201 do trọng tài kinh tế Hà Nội cấp ngày 1/1/1994 và giấy phép nhập khẩu số 10102 TM/XK do Bộ Thương mại cấp ngày 2/2/1994. Công ty được thành lập bởi bốn sáng lập viên với số vốn điều lệ ban đầu là 1.210.353.000đ và thời gian hoạt động là 20 năm. - Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. Công ty TNHH Bông Mai có các chức năng, nhiệm vụ sau: + Triển khai và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các sản phẩm phục vụ nền kinh tế. + Tư vấn, đầu tư và chuyển giao công nghệ sản xuất gạch không nung cho các thành phần kinh tế trong nước với những công nghệ tiên tiến. + Kinh doanh và nhập khẩu các thiết bị, vật tư, dây chuyền công nghệ phục vụ cho các nhà máy gạch không nung. + Cung ứng các sản phẩm gạch không nung, tấm trần sợi khoáng, thiết bị xử lý môi trường cho các khách hàng có nhu cầu. - Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo sản xuất kinh doanh, quản lý tốt hàng hoá và con người Công ty tổ chức bộ máy quản lý theo kiểu trực tuyến. Đứng đầu là Giám đốc công ty, người có quyền điều hành cao nhất, có trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm về vốn, tài sản được giao và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là người vạch ra các chiến lược kinh doanh và cuối cùng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Để thực hiện trách nhiệm trên, giám đốc công ty có quyền quyết định tổ chức bộ máy quản lý trong công ty, lựa chọn, đề bạt, bãi miễn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ công nhân viên theo chính sách, pháp luật của Nhà nước. giám đốc Phó giám đốc điều hành Phó giám đốc Marketing Phòng hành chính Phòng kinh doanh Phòng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Phòng kế toán Sơ đồ bộ máy quản lý kinh doanh của công ty. Đây là sơ đồ bộ máy theo cấu trúc trực tuyến chức năng. Các lãnh đạo có thể giao nhiệm vụ và kiểm tra trực tiếp đến từng nhân viên trong công ty về các chức năng và nhiệm vụ của họ. Đây là bộ máy quản lý gọn nhẹ và đơn giản, đi theo một trật tự nhất định. Song chức năng và nhiệm vụ của mỗi người luôn gắn liền với trách nhiệm sống còn của Công ty. Công việc đòi hỏi nhà quản lý phải trang bị cho mình một năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng phán đoán tốt để đưa ra những quyết định đúng đắn giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển. Giúp việc cho Giám đốc còn có hai phó giám đốc và các phòng ban. - Phó giám đốc điều hành: có chức năng tham mưu cho giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty đồng thời chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật sản xuất, đầu tư. - Phó giám đốc Marketing: là người chịu trách nhiệm về các hoạt động Marketing và là người chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch và các hoạt động sản xuất trong và ngoài nước. - Phòng hành chính: có chức năng nhiệm vụ thu nạp các văn bản pháp quy, chỉ thị công văn... của công ty để chuyển đi, lưu trữ, soạn thảo các văn bản, các hợp đồng kinh tế của công ty, lưu giữa toàn bộ hồ sơ giấy tờ về doanh nghiệp, quản lý việc đóng dấu ký tên và quản lý tài sản nằm trong phần phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. - Phòng kinh doanh có chức năng và nhiệm vụ thu thập thông tin trên thị trường về các mặt hàng kinh doanh của Công ty, nghiên cứu nhu cầu thị trường và bán hàng. - Phòng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có nhiệm vụ nghiên cứu và tìm kiếm các công nghệ tiên tiến có đặc điểm phù hợp với thị trường Việt Nam. Đồng thời tư vấn, chuyển giao lại các công nghệ đó cho các đơn vị kinh doanh có nhu cầu. - Phòng kế toán: có nhiệm vụ quản lý các loại vốn, thực hiện việc giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức công tác thống kê hạch toán chính xác, đầy đủ, kịp thời. Xác định lỗ lãi của hoạt động kinh doanh, tổ chức vay vốn và thanh toán các khoản với ngân sách Nhà nước, ngân hàng, khách hàng và cán bộ công nhân viên trong boàn bộ công ty. Nhờ có bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, nhờ có sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty nên kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm 1997 - 1998 có chiều hướng đi lên thể hiện qua bảng sau. Biểu 1 - Kết quả doanh thu bán hàng trong hai năm 1997 - 1998 Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu Năm 1997 Năm 1998 So sánh 97/98 ST TL (%) 1. Tổng doanh thu 2.578.560.000 5.949.600.000 3.371.040.000 130,73 2. Các khoản giảm trừ 103.900.000 173.805.000 69.905.000 67,28 3. Doanh thu thuần 2.474.660.000 5.775.795.000 3.301.135.000 133,4 4. Giá vốn hàng bán 2.015.146.000 5.041.791.000 3.026.645.000 150,19 5. Lợi tức gộp. 459.514.000 734.004.000 274.490.000 59,73 6. Chi phí bán hàng 78.570.000 201.747.000 123.177.000 156,77 7. Chi phí quản lý DN 257.456.000 329.440.000 71.984.000 27,96 8. Lợi tức thuần 123.488.000 202.815.000 79.329.000 64,24 9. Thuế lợi tức phải nộp 17.958.000 23.464.000 5.506.000 30,66 10. Lợi tức sau thuế 105.530.000 197.353.000 91.823.000 87,01 Căn cứ vào các số liệu ở bảng trên ta thấy. - Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 1998 so với năm 1997 tăng lên rõ rệt. - Doanh thu bán hàng của công ty năm 1998 so với năm 1997 tăng lên tương đối cao 130,73% tương ứng với số tuyệt đối là 3.371.040.000 đồng dẫn đến doanh thu thuần của công ty tăng lên 133,4% tương ứng với 3.301.135.000 đ 2-/ Tổ chức công tác kế toán ở Công ty. Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kế toán tập trung. Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Kế toán TSCĐ kiêm thủ quỹ Kế toán tổng hợp Kế toán tính giá thành Bộ máy kế toán của công ty cũng tương đối gọn nhẹ với một đội ngũ trẻ năng động gồm 5 người. - Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán như sau: + Bộ phận kế toán thanh toán: theo dõi việc thanh toán với người bán và người mua. Theo dõi việc thực hiện chế độ công nợ kinh doanh của Công ty. Thanh toán lương và bảo hiểm. + Bộ phận kế toán TSCĐ kiêm thủ qũy: Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ và tổng hợp các phiếu thu, chi, lệnh chi vào sổ quĩ. + Bộ phận kế toán tổng hợp: Căn cứ vào các sổ kế toán và các chứng từ vào bảng tổng hợp cân đối kế toán và các báo cáo kế toán. + Bộ phận kế toán tính giá thành: Hàng tháng nhận các báo cáo từ các kế toán phân xưởng gửi lên sổ tổng hợp đưa vào sổ chi tiết. Hình thức kế toán áp dụng trong Công ty là hình thức kế toán nhật ký chứng từ. 3-/ Các hình thức bán hàng tại công ty, thủ tục và chứng từ. Với chính sách đổi mới mở cửa và thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; những đô thị mới đã và đang hình thành với quy mô lớn đang được hiện đại hóa. Nhu cầu kinh tế phát triển với nhịp độ cao đòi hỏi ngành xây dựng và công nghệ hoàn thiện nói riêng phải phát triển tương ứng. Những tiến bộ về công nghệ và những cải tiến thiết kế đang xuất hiện ngày càng nhiều trong ngành xây dựng. Các tòa nhà ngày càng trở lên phức tạp, đồ sộ cao lớn với hình thái kiến trúc muôn màu muôn vẻ được xây dựng bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, sử dụng nhiều phương pháp xây dựng mới và tinh vi hơn. Đây là điều kiện thuận lợi cho công ty bán hàng và phát triển rộng rãi các sản phẩm của công ty trên thị trường. Hiện nay công ty bán hàng theo phương thức bán buôn là chủ yếu. Tuy công ty cũng có bán lẻ nhưng chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ không đáng kể trong doanh thu của công ty. 3.1- Bán buôn qua kho. Dựa vào hợp đồng của công ty, điều hành tiến hành điều động xe, bốc xếp hàng lên xe rồi vận chuyển đến địa điểm giao hàng, ghi trong hợp đồng. Bên mua cử cán bộ đến theo dõi việc kiểm tra chất lượng hàng hóa, sau khi hai bên cùng xác nhận về số lượng và chủng loại kích cỡ gạch, thủ kho viết phiếu giao hàng cho từng xe. Cuối ngày căn cứ vào các phiếu giao hàng kế toán lập một hóa đơn tài chính và gửi hóa đơn tài chính cùng các phiếu giao hàng về phòng kế toán của công ty. Theo dõi tình hình xuất nhập tồn kho là thủ kho (lập thẻ kho). Hóa đơn bán hàng là “hóa đơn kiêm phiếu xuất kho” được viết làm ba biên: một biên giao cho khách, một liên gửi lại kho, một liên gửi về phòng kế toán của công ty. Phiếu giao hàng cũng được lập thành ba liên, một liên giao cho lái xe làm chứng từ đi trên đường, một liên gửi lại kho, một liên cùng hóa đơn về phòng kế toán của công ty. Trong hóa đơn bán hàng phải tách riêng, tiền vận chuyển ra vì chi phí vận chuyển do công ty trả. 3.2 - Bán giao tay ba. Vật liệu xây dựng được vận chuyển về cảng, công ty không tiến hành nhập kho mà tiến hành bán trực tiếp cho khách (bên mua cứ người đến tận nơi trực tiếp nhận hàng) phương tiện vận chuyển do bên mua tự chịu trách nhiệm, kế toán viết phiếu bán hàng như bình thường nhưng trên hóa đơn ghi thêm điều kiện là hàng nhập xuất thẳng. 3.3 - Bán lẻ hàng hóa. Khi khách hàng đến mua hàng của công ty, sau khi xem hàng khách vào phòng kế toán tiến hành lập hóa đơn bán hàng và nộp tiền. Trên hóa đơn bán hàng kế toán ghi đầy đủ về số lượng, mặt hàng theo yêu cầu của khách, khách cầm hóa đơn xuống kho để tiến hành bốc xếp lên xe (phương tiện vận chuyển do khách tự do) và kiểm hàng. Hàng hóa phải đúng, đủ so với hóa đơn bán hàng. Việc xuất hàng tùy thuộc vào yêu cầu của khách là nhận một lần hoặc là nhiều lần. Sơ đồ hình thức nhật ký chứng từ của công ty TNHH Bông Mai. Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ chi tiết Sổ cái Báo cáo kế toán Bảng tổng hợp chi tiết Ghi chú: Ghi hàng tháng Ghi định kỳ Quan hệ đối chiếu II-/ Phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Bông Mai Để đánh giá toàn diện, chính xác, khách quan tình hình thực hiện doanh thu bán hàng của công ty TNHH Bông Mai trên các mặt ảnh hưởng để từ đó có những nhận xét khách quan về tình hình thực hiện doanh thu bán hàng của công ty. Do đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty nên chúng ta chỉ phân tích một số khía cạnh sau. 1-/ Phân tích khái quát sự tăng giảm của tổng doanh thu bán hàng qua một số năm tại công ty TNHH Bông Mai Biểu phân tích khái quát doanh thu bán hàng trong 4 năm Đơn vị tính: 1000 VNĐ Các chỉ tiêu 1994 1995 1996 1997 1998 Tổng doanh thu 542.786 764.315 1.297.850 2.578.560 5.949.600 So sánh định gốc 100% 40,81% 139,11% 375,07% 996,12% So sánh liên hoàn 100% 40,81% 69,8% 112,55% 130,73% Bằng phương pháp so sánh định gốc và phương pháp so sánh liên hoàn chúng ta có thể nhìn thấy một cách tổng thể sự tăng giảm doanh thu bán hàng của công ty. Nếu so sánh doanh thu bán hàng của các năm với năm 1994 ta thấy: - Doanh thu năm 1995 tăng 40,81% tương ứng với số tiền là 221.529.000 đ. - Doanh thu năm 1996 tăng 139,11% tương ứng với số tiền là 775.064.000đ - Doanh thu năm 1997 tăng 375,07% tương ứng với số tiền là 2.035.774.000đ - Doanh thu năm 1998 tăng 996,12% tương ứng với số tiền 5.406.814.000đ - Doanh thu năm 1995 tăng 40,81% tăng tương ứng với số tiền là 221.529.000 đ, như vậy khi sử dụng phương pháp so sánh định gốc ta thấy tình hình thực hiện doanh thu của các năm sau so với năm 1994 là tốt bởi vì các doanh thu năm sau đều tăng cao hơn năm 1994. Nếu so sánh doanh thu bán hàng của các năm sau so với doanh thu bán hàng của năm liền trước nó ta thấy về so sánh định gốc tỷ lệ tăng bình quân là 387,78% năm. - Doanh thu năm 1996 tăng 69,8% tương ứng với số tiền là 553.535.000 đ so với năm 1995. - Doanh thu năm 1997 tăng 112,55% tương ứng với số tiền là 1.280.710.000 đ so với năm 1996. - Doanh thu năm 1998 tăng 130,73% tương ứng với số tiền là 3.371.040.000 đ so với năm 1997, về so sánh liên hoàn tỷ lệ tăng bình quân là 88,47% năm, như vậy khi so sánh theo phương pháp liên hoàn ta thấy tình hình thực hiện doanh thu bán hàng của công ty qua các năm đều tăng lên điều này chứng tỏ mặt hàng của công ty đã có chỗ đứng trên thị trường và ngày càng được người tiêu dùng chấp nhận công ty cần phải duy trì và phát huy kết quả này. 2-/ Phân tích chung tình hình thực hiện doanh thu bán hàng theo mặt hàng. Để thấy được doanh thu của các mặt hàng đến sự tăng giảm của tổng doanh thu bán hàng ta đi sâu vào phân tích sự biến đổi của doanh thu bán hàng qua hai năm 1997 - 1998 theo các mặt hàng: - Gạch bock (không nung) - Tấm trần sợi khoáng. - Thiết bị lọc nước (thiết bị xử lý môi trường) Biểu 3 - phân tích doanh thu bán hàng qua hai năm 1997 - 1998. Đơn vị: 1000 VNĐ Các chỉ tiêu Năm 1997 Năm 1998 So sánh ± 98 với 97 ST TT ST TT ST TL Tổng doanh thu 2.578.560 100 5.949.600 100 3.371.040 130,71 DT gạch Block 1.765.246 68,46 3.214.790 54,03 1.449.544 82,12 DT tấm trần SK 524.189 20,33 1.624.970 27,48 1.110.781 211,9 DT TB lọc nước 289.133 11,21 1.099.840 18,49 810.707 280,39 Trong đó DT: Doanh thu ST: Số tiền TB: Thiết bị TT: Tỷ trọng (%) TL: Tỷ lệ (%) Qua biểu trên ta thấy doanh thu bán hàng của công ty là tốt bởi vì doanh thu bán hàng tăng và doanh thu gạch block, tấm trần sợi khoáng, thiết bị lọc nước đều tăng. Trong đó đáng chú ý là mặt hàng tấm trần sợi khoáng và thiết bị lọc nước doanh thu đều tăng về số tiền và tỷ trọng. Điều đó chứng tỏ hai mặt hàng này đang được thị trường ưa chuộng và dần dần chiếm được thị phần trên thương trường. Mặt hàng tấm trần sợi khoáng được sản xuất ở Mỹ có kích thước tùy ý, hình dáng phong phú phù hợp với điều kiện xây dựng. Tấm trần sợi khoáng có ưu điểm lắp đặt dễ dàng nhờ các khung treo kim loại khác nhau, dễ lau chùi, có tính chất hút ẩm, cách âm, dễ dàng, di chuyển hệ thống dây điện, đèn, dàn lạnh, chống ẩm và cách nhiệt trong 10 năm. Mặt hàng thiết bị lọc nước sử dụng lọc nước dùng ngay không cần phải qua sử lý. Đây là mặt hàng rất cần thiết và phù hợp trong điều kiện hiện nay nước ta đang rất hạn chế về nước sạch. Sản phẩm này được sản xuất tại Mỹ. Mặt hàng gạch block được sản xuất bằng công nghệ của Hàn Quốc và Tây Ban Nha, là loại gạch có cường độ chịu lực cao, chịu được va đập, tuổi thọ cao, mẫu mã đa dạng, kích thước chính xác, thi công nhanh. Nguyên liệu gồm xi măng, cát, đá, có kích thước nhỏ được định lượng và phối liệu trộn với một ít nước, rung ép đồng thời ra kích thước cần sử dụng. 3-/ Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ bán Phân tích doanh thu theo nghiệp vụ bán là việc xem xét, đánh giá xem doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ nào là hiệu quả nhất để từ đó doanh nghiệp có các biện pháp thúc đẩy các hoạt động đó tốt hơn. Biểu 4: Phân tích doanh thu bán hàng qua 2 năm Đơn vị tính: 1.000 VNĐ Các chỉ tiêu Năm 1997 Năm 1998 So sánh ± 98 với 97 ST TT ST TT ST TL DT bán hàng NK 813.322 31,36 2.734.810 45,97 1.921.488 236,25 DT BH trong nước 1.765.238 68,64 3.214.790 54,03 1.449.552 82,12 Tổng DT 2.578.560 100 5.949.600 100 3.371.040 130,71 Qua biểu trên ta thấy doanh thu nhập khẩu của công ty năm 1998 tăng hơn năm 1997 là 236,25% tương ứng với số tiền là 1.921.488 nghìn đồng. Tuy trong tổng doanh thu thì doanh thu nhập khẩu năm 1997 chỉ chiếm 31,36% nhưng năm 1998 đã tăng lên là 45,97% chứng tỏ rằng hoạt động kinh doanh này của công ty có hiệu quả hơn và mặt hàng nhập khẩu của công ty dần có mặt trên thị trường nhiều lần. - Doanh thu trong nước năm 1998 tăng hơn năm 1997 là 1.449.552 nghìn đồng. Tuy về tỷ trọng so với tổng doanh thu năm 1998 thấp hơn 1997 là 14,61% nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc tăng doanh thu trong năm. Điều này càng khẳng định rằng công ty đang có các biện pháp điều chỉnh các hoạt động kinh doanh sao cho đáp ứng được nhu cầu thị trường, mở rộng thị trườ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docM0016.doc