Đề tài Phát triển năng lực tư duy của cán bộ quản lý hiện nay

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

I. Khái niệm, phân loại và vai trò của cán bộ quản lý 2

1. Khái niệm 2

2. Phân loại cán bộ quản lý 2

3. Vai trò của cán bộ quản lý 3

 

II. Phát triển năng lực tư duy của cán bộ quản lý hiện nay 4

1. Tiếp tục xây dựng và phát triển tư duy lý luận trong thời kỳ mới 4

2. Yêu cầu nâng cao năng lực tư duy tổ chức hoạt động thực tiễn 6

3. Một số giải pháp 7

 

III. Đánh giá đúng con người khâu quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ 9

VI. Để thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý . 24

 

V. Một số yêu cầu về công tác cán bộ 30

1. Công tác tuyển dụng cán bộ 30

2. Công tác đánh giá cán bộ 31

3. Công tác quy hoạch cán bộ 31

4. Công tác bổ nhiệm cán bộ 31

5. Luân chuyển cán bộ 32

6. Phân cấp quản lý 32

7. Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 32

IV. Chương trình hành động trong thời gian tới về công tác tổ chức cán bộ 33

KẾT LUẬN 35

 

 

 

doc36 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 17/11/2013 | Lượt xem: 992 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát triển năng lực tư duy của cán bộ quản lý hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m tra, động viên họ tiến bộ và giúp đỡ uốn nắn kịp thời nếu họ có khuyết điểm, biết lòng thương yêu cán bộ, sẵn sàng đối thoại và nắng nghe họ, tạo không khí thuận lợi cho cán bộ cấp dưới tin cậy dám nói sự thật. Những người làm công tác tổ chức càng phảI có những phong cách dân chủ được cán bộ quý mến, gửi gắm niềm tin.Cần đI sâu tìm hiểu côngviệc cuộc sống và tâm tư tình cảm của cán bộ, qua tiếp xuc trực tiếp với cán bộ và những người chung quanh về cán bộ đó. Hồ sơ lý lịch cán bộ thường xuyên được bổ cập nhật, phản ánh kịp thời những điều kiện về tư tưởng trong công tác và sinh hoạt của cán bộ. Chế độ phê bình và tự phê bình và chế độ nhận xét cán bộ theo định kỳ cần được thực hiện có nề nếp và lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ cán bộ. Cần có cơ chế thống nhất của Đảng cần phát huy trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân trong công tác quản lý cán bộ. Thực hiện tốt việc phân công, phân cấp quản lý để công tá cán bộ gắn chặt với việc chỉ đạo thực hiên nhiệm vụ chính trị, để gắn chặt trách nhiệm nắm việc với trách nhiệm nắm người. Cần có cơ chế mở rộng dân chủ thu hút cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân tham gia quản lý cán bộ. Chúng ta đã có một số quy định theo hướng này song cần tiếp tục mở rộng dân chủ và làm tốt hơn nữa cần khắc phục một quan niệm khá phổ biến lâu nay coi công tác cán bộ là công tác bí mật chỉ dành cho một số người được bàn vá giảI quyết. Thực hiện nghiêm túc chế độ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điịnh kỳ tự phê bình, có cơ chế khuyến khích sự phê bình của cấp dưới và lấy ý kiến tín nhiệm cán bộ, công chức về người lãnh đạo. Mở rộng và nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, để mọi công nhân viên chic trong cơ quan và nhân dân ở xã phường được phê bình và kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên, Việc nhân xét lựa chọn, giới thiệu người để bầu vào các cơ quan lãnh đạo của đảng,nhà nước,đoàn thể,cần được tiến hành một dân chủ,lắng nghe ý kiếnvà tôn trọng sự lựa chọn của cử tri và các đại biểu trên cơ sở định hướng vè teu chuẩn và cơ cấu nhưng không gò ép về nhân sự cụ thể. Cần giử vững ngyên tắc tập thể lãnh đạo trong việc bố trí bổ nhiẹm,để lại điều đọng cán bộ và những quyết định quan trọng khác trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm cho những quyết dịnh về công tác cán bộ được chính xác, ngăn chặn động cơ cá nhân, cụ bộ phe pháI hoạc dân chủ hình thức, không tạo điều kiện cho các cấp uỷ viên có được đầy đủ thông tin về cán bộ nên có những trường hợp biểu quyết theo cảm tính hoặc mượn danh tập thể để hợp thức hoá quyết định của cá nhân, tập thể và thủ trưởng. Việc tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo hoàn toàn không có nghĩa hạ thấp vai trò của thủ trưởng trong công tác cán bộ. Người thủ trưởng chịu tránh nhiệm điều hành nhiệm vụ chính trị cần chủ động nghiên cứu,nhận xét, đề xuất với tập thể việc bố trí, đề bạt cán bộ trong bộ máy cơ quan, đơn vị mình. Cấp uỷ lãnh đạo khi ra quyết định cần tôn trọng lắng nghe, ủng hộ những đề xuất đúng đắn, công tâm của người thủ trưởng và trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các cơ quan tham mưu và của cấp dưới mà phân tích, bổ xung, uốn nắn khi cần thiết. Một tronh những chức trách cửa người lãnh đạo là cùng với người quản lý công việc chuyên môn còn phảI quản lý con người, quản lý cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị. Vì vậy ngoài năng lực chuyên môn giỏi, một tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo là phảI biết làm công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác với con người. Người cán bộ lãnh đạo có phẩm chất đạo đúc và có năng lực ắt chọn được nhiều cán bộ tốt. Nếu người lãnh đạo kém, có nhiều khuyết tật thì dễ bị bọn cơ hội, bọn xấu tranh thủ, lung lạc. Vì vậy hơn ai hết, cán bộ lãnh đạo cần gương mẫu, không ngừng tư dưỡng rèn luyện mình, có tấm lòng trong sáng chí công vô tư, không cá nhân chủ nghĩa, cục bộ bè phái. Chủ tịch Hồ Chí Minh tong nhắc nhở những người lãnh đạo.“ Muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãI một cách đúng đắn các hạng người, trước hết phảI sửa chữa những khuyết điểm của mình. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng” Đảng ta xác định:xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đó, công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định vì “Cán bộ là cáI gốc của mọi công việc” như lời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Muốn xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng, nhất định cần bắt đầu làm thật tốt từ việc tìm hiểu, nhận xét đánh giá cán bộ. IV. Luân chuyển cán bộ – khâu đột phá nhằm xây Dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phất triển mới. Bước vào thế kỷ XXI, khi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước càng phát triển một cách toàn diện cả về quy mô, tính chât và chiều sâu thì thực tiễn càng cấp bách đòi hỏi chúng ta phảI lựa chọn một sự đột phá, có tính chất quyết định trong công tác cán bộ, nhằm tạo lập cho kỳ được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quả lý, bảo đảm ngang tầm nhiệm vụ cách mạng mới. Trong vô vàn những đòi hỏi gay gắt của công tác cán bộ, vấn đề luân chuyển cán bộ nổi lên như một nhiệm vụ quan trọng và bức thiết, đã và đang đặt ra những vấn đề nóng bỏng, mà chúng ta cần phảI quyết định lựa chọn, nắm chắc lấy và tập chung sức đủ mạnh, giảI quyết hiệu quả nhằm phá vỡ thế bị động, trì trệ, có phần cục bộ hiện nay.Chính vì lẽ đó, xuất phát từ yêu cầu phát triển nóng bỏng của thực tiễn, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống từ lịch sử, nhất là kinh nghiệm về công tác cán bộ từ các Đại hội VI, VII, VIII và cụ thể hoá một bước Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã ra Nghị quyết về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp nhằm giảI quyêt những vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách hiện nay ngư một khâu đột phá có tính chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới, thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ở thề kỷ XXI. Nhưng cần phải nói rằng, vấn đề luân chuyển cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quả lý nói riêng, đối với chúng ta hoàn không phải là vấn đề mới mẻ. Bởi nẽ, kì thực, cách đây hơn 900 năm, cổ nhân chúng ta đã tong nói: Việc lớn trong chính trị của đế vương chẳng gì gấp bằng nhân tài; hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thì thế nước mạnh, nguyên khí suy htì thế lực tàn. Trải mấy nghìn năm dựng và giữ nước của ông cha ta, dù thăng trầm, thành bại tuy có lúc khác nhau và ở nhưỡng mức độ khác nhau nhưng việc tôn trọng, sử dụng, rèn đúc nhân tài, nhất là những bậc tiền hiền nắm giữ nền móng rường cột quốc gia… trong công cuộc dựng và giữ nước đã chở thành những nét đẹp truyề thống lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong những phép dùng người đó, nổi bật lên thuật luân quan hay nói cách kháclà luân chuyển qua lại một cách chủ động. Và việc này được chế định hoá một cách nghiêm ngặt và thống nhất, đặc biệt ở những triều đại thịnh trị. Có nhiều vị bảy, tám lần thăng giáng, thuyên chuyển; giữ lần lượt tám, chín chức vụ khác nhau. Có nhiều vị, vả cuộc đời chính sự của mình trải nghiệm và từng cai quản ở bốn, năm vùng khác nhau suốt dọc ngang đất nước; giữ trọng trách qua hai, ba triều đại. Chính vì thế, dân tộc sản sinh ra, nuôi dưỡng và đào luyện nên lớp bậc tuấn kiệt toàn năng, đủ sớc nắm giữ và gánh vác trọng trách quốc gia dốc lòng thao lược, tân tâm kinh bang tế thế ở mọi cấp, mọi phương diện, mà hiện nay chúng ta gọi là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Dưới thời đại Hồ Chí Minh, ngay từ khi thành lập và qua mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta hết sức coi trọng và quan tâm việc trọng dụng hiền tài nói chung và luân chuyển cán bộ nói riêng, xây dựng thành công một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trên mọi phương diện đảm bảo tương thích với yêu cầu mới mẻ và trọnh trách to lớncủa sự nghiệp cách mạng nước ta. Đặc biệt, ngay từ khi chẩn bị giành chính quyền cách mạng non trẻ, một trong vô vàn đại sự mệnh hệ có ý nghĩa sinh tử đối với quốc gia là, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hai bài nổi tiếng, mà có thể xem đây là những”chiếu cầu hiền tài “ của cách mạng Việt Nam :’ Nhân tài và kiến quốc’ và ‘Tìm người tài đức’. Đảng ta đã tập hợp, đào tạo được một đội ngũ cán bộ cách mạng hàng đầu toan diện. Thông qua luân chuyển một cách linh hoạt và mềm dẻo, được tôi luyện trong lò lửa cách mạng, không ngừng trưởng thành cùng cách mạng, toàn thể đội ngũ cán bộ của chúng ta đủ sức đớng mũi chịu sào trước lịch sử, gánh vác và hoàn thành xuất sắc những trọng trách do cách mạng và nhân dân giao phó. Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của cách mạng, bên cạnh những lãnh tu xuất sắc của Đảng, gời lên rạng rỡ những gương mặt nhân sĩ tri thức tiêu biểu và những nhà khoa học kiêm nhà quản lý tài ba. Công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc, do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trải hơn 15 năm qua, đã tìm được những thành tưu to lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc chuẩn bị hành trang để đất nước vững bước tiến voà thế kỷ XXI, tiếp tục đẩi mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá. Một trong những nguyên nhân cơ bản tạo nên thành tựu đó, chính là chúng ta đã thực hiện tốt công tác cán bộ nói chung và công tác luân chuyển cán bộ nói riêng, nhất là luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý một cách chủ động, phù hợp và hiệu quả, Nghị quyết các đại hội VI, VII, VIII và IX của đảng hết sức chú trọng, luôn dành một vị trí và sự nỗ lực xứng đáng giải quyết vấn đề này. Hơn 15 năm đổi mới nhất là 10 năm trở lại đây, Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Trung Ương quản lý từ địa phương lên Trung ương và ngược lại.. Không ngừng hình thành thế bố trí chiến lược trên tầm vĩ mô. Nhiều tỉnh thành phố, bộ, ngành đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ nội bộ từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Những chuyển động đó đã đáp ứng một phần rất cơ bản yêu cầu phát triển của đất nước, của từng khu vực, từng địa phương: qua đó, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ; được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình,ủng hộ. Nhờ đó và qua đó, đội ngũ cán bộ của chúng ta từng bước trưởng thành trên mọi phương diện, đủ sức lãnh đạo và hoàn thành những nhệm vụ to lớn và nặng nề của công việc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Kế thừa và phát triển những thành tựu và kinh nghiệm trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng các cấp của 15 năm qua. Đại hội lần thứ 9 của đảng ta tiếp tục khẳng định : thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch ở các ngành ở địa phương. Có thể nói, đối với chúng ta hiện nay vấn đề này không phải là vấn đề mới mẻ. Nhưng cần phải nói ngay rằng, cái mới ở đây là chúng ta đặt và tiếp tục xử lý công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở thời điểm rất mới mẻ trong một bối cảnh rất mới mẻ, với nhận thức mới mẻ và nhằm giải quyết những nhiệm vụ cũng hết sức mới mẻ. Đó là thời điểm bước ngoặt giữa hai thế kỉ, hai thiên nhiên kỉ với hàng loạt thời cơ to lớn cũng như thách thức ngặt nghèo mà sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN trong tư thế chủ động hội nhập kinh tế thế giới của chúng ta phải đối mặt gay gắt cấp bách đòi hỏi phải giải quyết đúng đắn, phải hiệu quả, nếu không muốn đất nước tụt hậu xa hơn so với các nước khu vực và trên thế giới, trước hêt về kinh tế, trong thế kỉ 21. Cũng chính ở thời điểm này, hơn bao giờ hết, thực tiễn xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc đòi hỏi công tác cán bộ của đảng, của toàn bộ Hệ Thống Chính Trị và các lực lượng vũ trang phải không ngừng đổi mới một cách chủ động và kiên quyết, đủ sức đáp ứng với nhiệm vụ mới của cách mạng. Trong chỉnh thể công tác cán bộ, mà trực tiếp là việc luân chuyển cán bộ phải nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả toàn bộ đội ngũ cán bộ. Đồng thời qua đó tạo điều kiện, môi trường cho lớp cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước. Và mặt khác, điểm cấp bách nhất là chủ động tăng cường cán bộ cho những lĩnh vực kinh tế XH quan trọng, những địa bàn xung yếu phải tiến tới khắc phục hiệu quả tình trạng cục bộ, các cứ khép kín trì trệ trong công tác cán bộ và việc xắp xếp bố trí cán bộ của từng ngành, từng địa phương, từng khu vực trong thế bố trí chiến lược thống nhất đội ngũ cán bộ của toàn bộ hệ thống chính trị nước ta. Thời gian qua, tuy đạt được những tiến bộ nhất định nhưng phải thừa nhận rằng việc luân chuyển cán bộ còn tồn tích không ít hạn chế, nhiều mặt bất cập, thậm chí tụt hậu so với tình hình mới. Chúng ta vẫn đang ở thế bị động trong việc xây dựng quy họach, kế hoạch luân chuyển một cách dài hạn dẫn tới việc luân chuyển cán bộ thiếu thống nhất, đồng bộ và chưa hợp lý, mới chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt tình thế. Nhất là, chúng ta chưa làm tốt công tác tư tưởng đối với các cán bộ được điều động; do đó chưa kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng đắn của một số cán bộ được điều động. Điều dáng nói nhất là, không ít nơi do lợi ích cán bộ, tâm lý khép kín theo kiểu “ lanh địa riêng”,”bầu trời riêng” đã không nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất để ủng hộ, giúp đỡ cán bộ được luân chuyển đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Cá biệt có đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý nhân danh hoặc lợi dụng việc điều động, luân chuyển cán bộ để đưa ra khỏi uỷ cấp, cơ quan những người không hợp, không thuộc cánh với cá nhân mình. Mặt khác, cũng không it cán bộ được luân chuyển tìm cách tránh né, trì hoãn việc thực thi quyết định của cấp có thẩm quyền, vì suy tính cá nhân hoặc ngại khó, ngại khổ. Chung quanh vấn đề này cũng phải thừa nhận rằng, các cấp có thẩm quyền, nhất là những cơ quan làm công tác tổ chức – cán bộ chưa xây dựng được sự thống nhất về nhận thức trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, sự cấp thiết và có ý nghĩa to lớn của việc luân chuyển cán bộ.chưa xây dựng chiến lược luân chuyển cán bộ trong tổng thể công tác, cán bộ phù hợp với tình hình mới; chưa chủ động tiến hành thành nề nếp việc luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị; chưa hoạch định chính sách phù hợp bảo đảm cho việc luân chuyển cán bộ; và, việc thực hiện kỷ luật kỷ cương trong đảng nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung chưa nghiêm. Toàn bộ những hạn chế, khuyết điểm và yếu kém đó đã trực tiếp cản trở, phá vỡ thế bố trí chiến lược đội ngũ cán bộ, quản lý của chúng ta nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phức tạp và nặng nề do công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc do chúng ta đặt ra; làm ảnh hưởng không tốt tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trước hết trên tầm vĩ mô và trực tiếp ở không ít vùng trọng điểm, những cơ quan, đơn vị then chốt. Do đó, có thể nói chưa bao giờ cấp như hiện nay, việc luân chuyển cán bộ phải coi là một trong những khâu đột phá có tính quyết định đối với việc xây dựng trên tầm chiến lược, có tính chất vĩ mô đội ngũ lãnh đạo, quản lý của chúng ta ngang tầm thời kỳ cách mạng mới; là một trong những nhân tố quyết định, mới bảo đảm thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá hiệ đại háo của chúng ta, trước mắt trong tầm nhìn năm 2020- thời điểm nước ta phấn đấu cơ bản thành một nước công nghiệp như Cương Lĩnh xâu dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội do Đảng ta hoạch định. Bước vào năm thứ hai của thế kỷ XXI trong sự vận động nhanh chóng và sự vận động khó lường của thế giới, sự nghiệp cách mạng nước ta đang đứng trước những thuận lợi to lớn, đồng thời phải đối mặt với những thách thức không nhỏ và giải quyêt những nhiệm vụ ngày càng to lớn, nặng nề và phức tạp chưa từng thấy, đòi hỏi chúng ta phải chủ độnh hơn nữa, năng động hơn nữa, kiên quyết hơn nữa và không ngừng sáng tạo hơn nữa trong công tác tổ chức- cán bộ. Do đó việc luân chuyển cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, đối với chúng ta càng trở nên quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định to lớn và sâu sắc. Có thể nói, sự thành, bại của công cuộc đổi mới hiện nay, một phần mới cơ bản tuỳ thuộc vào mớc độ tốt, xấu của công tác tổ chức- cán bộ nói chung, việc luân chuyển cán bộ đúng đắn hay bất cập nói riêng. Vì chỉ có thực hiện chủ động, thống nhất và hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, chúng ta mới mở những khâu đột phá góp phần đổi mới toàn diện sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, qua đây tạo môi trường tốt và điều kiện thuận lợi trong việc rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ một cách chủ động, toàn diện, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, có triển vọng phát triển tốt;; chủ động xây dựng thế bố trí chiến lược cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển cả trước mắt lẫn lâu dài của toàn bộ hệ thôngs chính trị, của các cấp các ngành, các khu vực xung yếu, các phương diện công tác then chốt. Điều quan trọng hơn là, qua đây, chúng ta xây dựng một hệ động lực mạnh mẽ và bền vững trong công tác cán bộ, đối với cán bộ. Đồng thời, đây cũng là mũi công phá mạnh mẽ, hiệu quả vào những nhận thức lệch lạc, các tệ nạn: trì trệ, cục bộ, khép kín, bè cánh, tắc trách, đặc quyền đặc lợi, chủ nghĩa bình quân… trong công tác tổ chức- cán bộ và tư tưởng không đúng cũng như các thói quên xấu: ngại khó, ngại khổ, thụ động, ỷ lại, lười biếng, vô tổ chức, vô kỷ luật, chủ nghĩa cá nhân… trong bản thân đội ngũ cán bộ, tạo bước chuyển căn bản và sâu sắc ở tầm vĩ mô trước hết ở chính công tác tổ chức- cán bộ, trực diện làm thay đổi mạnh mẽ tình hình toàn cục đất nước. Trong tiến trình luân chuyển cán bộ, chúng ta cần nắm chắc phương châm chỉ đạo và nguyên tắc hành động là, tạo ra sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch thật toàn diện, hoạch định lộ trình phải rõ ràng, thận trọng và hiệu quả trong từng bước đi và kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và chống. Cụ thể là, công tác tư tưởng phải là trước một bước, , làm cho cán bộ,đảng viên thống nhất về nhận thức, đồng tâm và tự giác quyết tâm thực hiện, chấp hành vô điều kiện quyết định của các cấp có thẩm quyền về công tác tổ chức- cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch, việc luân chuyển cán bộ phải được tiến hành mạnh mẽ nhưng thận trọng; giải quyết nhịp nhàng giữa luân chuyển với ổn định đội ngũ; kết hợp chặt chẽ giữa việc giải quyêt yêu cầu cấp bách trước mắt với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận lâu dài. Trong việc thực thi lộ trình luân chuyển, cần làm thí điểm, làm chắc chắn từng khâu, từng bước đúng nguyên tắc, thủ tục cần thiết, không tràn lan, ồ ạt, chạy theo số lượng đơn thuần hoặc kế hoạch hoá một cách cứng nhắc; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Coi trọng đấu tranh chống tư tưởng và hành động cục bộ, khép kín, những hành động cản trở hoặc làm lệch lạc công tác luân chuyển cán bộ, như: đóng cửa, cô lập, thậm chí tẩy chay, làm giảm uy tín cán bộ được luân chuyển. Không được điều động những cán bộ có phẩm chất chính trị và năng lực kém, không có triển vọng phát triển; không được núp dưới các hình thức luân chuyển để chuyển những cán bộ yếu kém về mọi mặt hoặc không cùng cánh với mình ddi nơi khác. Chú ý, chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: không thực hiện luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trừ những trường hợp thật cần thiết. Đối với cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cần phải tạo thế ổn định để họ phát huy năng lực sở trường của mình. Kiên quyêt kỷ luật kịp thời và nghiêm minh những tổ chức, cá nhân cán bộ gây khó khăn, cản trở hay không chấp hành quyết định luân chuyển của các cấp tổ chức- cán bộ có thẩm quyền. Để chủ động thực hiện một cách đồng bộ, phù hợp và hiệu quả việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chúng ta cần thực hiện thống nhất, mạnh mẽ và hiệu quả mấy nhóm công việc cần kíp sau đây. Một là, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, trước hết trong toàn Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là những cơ quan trực tiếp làm công tác tổ chức- cán bộ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc luân chuyển cán bộ trong tình hình hiện nay. Đây là vấn đề có vị trí tiên phong và ý nghĩa đặc biệt to lớn. Chỉ có làm tốt khâu công tác này chúng ta mới thực hiện chủ động, tự giác, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tất cả mọi khâu, mọi tổ chức và lực lượng để làm tốt công tác luân chuyển cán bộ. Kinh nghiệm hàng nghìn năm trước của ông cha, nhất là kinh nghiệm suốt 72 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta đã chứng minh điều đó. Không chuẩn bị chu đáo và làm thật tốt bước khởi đầu quan trọng này, có thể nói, chúng ta không hy vọng tiến được một bước nào, dù là rất nhỏ, trên lộ trình luân chuyển cán bộ nhằn đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của thực tiễn cách mạng đầy khó khăn, thử thách hiện nay. Nói khái quát, chỉ có làm tốt công tác tư tưởng, không ngừng đổi mới nhận thức, chúng ta mới có thể từng bước khai thông những khó khăn, chủ động xây dựng thành công mội thế trận bố trí chiến lược cán bộ ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trước nắt trong mười năm, hai mươi năm tới. Hai là,trên cơ sở dự báo khoa học sự phát triển của thực tiễn cách mạng, các cấp có thẩm quyền về công tác tổ chức- cán bộ chủ động xác lập kế hoạch lân chuyển cán bộ một cách đúng đắn trên cơ sở quy hoạch cán bộ phù hợp và hiệu quả; và, quyết tâm, sáng tạo thực hiện triệt để kế hoạch đó, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự chỉ đạo phối hợp chung và thống nhất trực tiếp của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức- cán bộ Chính phủ. Có thể hình dung, ở cấp Trung ương, theo thẩm quyền của mình, tiếp tục điều động các cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, có triển vọng, có phẩm chất, năng lực và uy tín cao về công tác và nắm giữ các chức danh chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, rồi sau đó tuy theo kết quả rèn luyện trong thực tiễn có thể được xem xét điều động trở lại các cơ quan Trung ương. Làm như vậy để đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn, chuẩn bị cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Mặt khác, thực hiện luân chuyển cán bộ từ các ban của Đảng, các tỉnh, thành uỷ sang các bộ, ngành của nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội hoạc những địa bàn xung yếu và ngược lại, trong thế bố trí cán bộ chiến lược chung của cả nước. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp có thẩm quyền về công tác tổ chức- cán bộ, có kế hoạch chủ đông luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong nội bộ; đống thời, tiến hành thí điểm điều động cán bộ chủ chốt của tỉnh, thành phố khác, từ vùng nay, miền tới vùng khác, niền khác. Sau khi sơ kết, nếu được thực tiễn khẳng định là tốt sẽ mở rộng tiến tới sẽ bố trí, sắp sếp cácn bộ lãnh đạo , quản lý chủ chốt các cấp tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, thành không ohải là người địa phương. Định rõ khung luân chuyển và thời gian lluân chuyển hợp lý nhằm phát huy tối đa nănh lực công tác của cán bộ được luân chuyển. Các cơ quan chớc năng và tham mưu của các cấp uỷ Đảng và chính quyền cần chủ độnh phối hợp sức mạnh tạo môi trường và mọi điều kiên tốt nhất; đồng thời kiểm tra chặt chẽ, giúp các cấp có thẩm quyền uốn nắn hiệu quả những llệch lạc nhằm tiến hành đồnh bộ, nhịp nhàng và hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ. Ba là, phải xây dựng hệ thống chính sách, chế độ đúng đắn bảo đảm thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ. Đây là một trong những điều kiện có tính chất căn bản, một tiền đề hết sức quan trọng, một động lực to lớn bảo đảm cho công tác luân chuyển cán bộ thành công. Phải thừa nhận, về vấn đề này, từ trước tới nay, chúng ta làm chưa thật tốt. Bởi vậy, trước mắt, cần nhanh chóng xây dựng và ban hành các chính sách mới cụ thể, thiết thực về mọi mặt bảo đảm ổ định và góp phần cải thiện đời sống cho các cán bộ được luân chuyển, trên cơ sở có sự hợp lý, sự hài hoà với cán bộ công tác tại chỗ. Nhất là, cần ban hành chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với cán bộ nói chung và cán bộ được luân chuyển tới công tác tại những vùng biên giới, hải đảo, vùng núi, vùng sâu, vùng xa,vùng kinh tế chậm phát triển nói riêng. Nhanh chóng xây dựng và thực hiện chế độ nhà ở công vụ một cách thống nhất theo từng cấp nhằm trực tiếp ổn định điều kiện sống và công tác tối cần thiết cho những cán bộ được luân chuyển, nhất là diện luân chuyển từ tỉnh, thành phố khác tới. Cuối cùng là, tăng cường cônh tác kiểm tra, giám sát xây dựng và thực thi nghiêm ngặt chế độ khen thưởng và chế độ kỷ luật. Ngay từ xưa, ông cha ta đã hết sức coi trọng các vấn đề này. cùng với việc luân quan, như đã trình bầy ở trên; đồng thời, còn xây dựng lệ thảo quan và giám sát một cách thường xuyên, định ký hoặc bất thường. Tuỳ theo mức độ ưu, nhược mà khen thưởng hay kỷ luật. Ai trái lệch, có thể bị cách chức, huyền chức, thậm chí cách tuột thành thứ dân, đuổi về quê; nặng nữa, thì chuyển làm linh thú hoặc ;ưu đầy viễn xứ. Kiểm tra, thường phạt không chỉ đối với quan lại mà đối với cả những người, những bộ phận làm công việ tổ chức hoặc liên đới tới cơ quan lại và công việc đó. Vì thế , ở các triều đại thịnh trị, việc bổ nhiệm luân chuyển quan lại rất chặt chẽ và được thực thi nhjiêm ngặt. Đó thực sự là những kinh nghiệm và bài học tốt đối với công tác luân chuyển cán bộ của chúng ta hiện n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc75870.DOC
Tài liệu liên quan