Đề tài Phục hồi thông tin từ dữ liệu quan sát bằng thuật giải di truyền

 Người dùng chọn chức năng theo dõi nhập xuất thành phẩm

 Người dùng chọn khoảng thời gian cần theo dõi

 Hệ thống hiển thị phiếu theo dõi nhập xuất của tất cả các thành phẩm trong khỏang thời gian yêu cầu

 Người dùng chọn một thành phẩm cụ thể

 Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu theo dõi nhập xuất của thành phẩm đó

 Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo

 Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng

 Người dùng chọn chức năng in

 Hệ thống in ra máy in

 

pdf73 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1449 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phục hồi thông tin từ dữ liệu quan sát bằng thuật giải di truyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhục hồi thông tin từ dữ liệu quan sát bằng thuật giải di truyền.pdf