Đề tài Tác động của chất lượng sản phẩm đối với sự phát triển thương hiệu của doanh nghiệp

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

I. Thương hiệu và vai trò của thương hiệu đối với sự phát triển của

doanh nghiệp 3

1. Khái niệm thương hiệu 3

2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu 5

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu 8

A. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 8

1. Yếu tố chất lượng 8

2. Tên lô gô của thương hiệu 9

3. Chức năng của sản phẩm 9

4. Khả năng chăm sóc khách hàng 10

5. Hiểu biết về những thông tin liên quan đến khách hàng 11

6. Uy tín của doanh nghiệp trên thị trường 11

7. Tình hình của doanh nghiệp 11

8. Hình thức quảng bá sản phẩm tới khách hàng 13

B. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 14

1. Xu hướng về tiêu dùng 14

2. Đối thủ cạnh tranh 15

3. Nền văn hoá của khu vực tiêu thụ sản phẩm 15

4. Hệ thống pháp luật 15

III. Vai trò của thương hiệu đối với sự phát triển của doanh nghiệp 15

CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC TIỄN 19

I. Thực trạng thương hiệu của các doanh nghiệp trong thời gian qua 19

II. Vai trò của chất lượng sản phẩm đối với thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam 24

III. Đánh giá những tồn tại về các thương hiệu Việt Nam 31

IV. Đề xuất giải pháp và kiến nghị liên quan đến tạo dựng một thương hiệu tốt 34

Kết luận 39

 

 

doc43 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tác động của chất lượng sản phẩm đối với sự phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThương hiệu và DN.Doc
Tài liệu liên quan