Đề tài Tác động của việc sử dụng Internet tới hoạt động học tập học sinh phổ thông ở thành phố (Khảo sát trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

MỤC LỤC

 

PHẦN MỞ ĐẦU 0

NỘI DUNG 3

1. Tổng quan vấn đề 3

2. Kết quả nghiên cứu 5

2.1. Một số đặc điểm của những học sinh PT sử dụng Internet 5

2.2. Những ảnh hưởng của việc sử dụng Internet đến việc học tập của học sinh phổ thông 13

2.2.1. Học tập 13

2.2.2. Ảnh hưởng đến nhận thức 20

2.3. Vai trò của Nhà trường trong giáo dục học sinh nhận thức về Internet 23

KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ 26

1. Kết luận 26

2. Khuyến nghị 26

 

 

docChia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 25/01/2014 | Lượt xem: 11297 | Lượt tải: 73download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tác động của việc sử dụng Internet tới hoạt động học tập học sinh phổ thông ở thành phố (Khảo sát trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXHH (47).doc
Tài liệu liên quan