Đề tài Thị trường bất động sản ,định hướng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

 

 

 

 

 

- 25 -

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNGI_TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN .2

I_Khái niệm về thị trường bất động sản 2

1.1_Khái niệm bất động sản 2

1.2_Khái niệm về thị trường bất động sản 2

II_Đặc điểm của thị trường bất động sản. 3

1_Đặc điểm của hàng hoá bất động sản. 3

2_Đặc điểm của thị trường bất động sản 5

III_Vai trò của thị trường bất động sản. 7

CHƯƠNGII_THỰC TRANG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA. 10

I_Khái quát thị trường bất động sản ở nước ta. 10

1_Thị trường bất động sản ở nước ta trước năm 1993. 10

2_Thị trường bất động sản ở nước ta từ năm 1993 đến nay. 10

II_Thành tựu của thị trường bất động sản. 11

III_ Hạn chế của thị trường bất động sản. 11

IV_Những vấn đề đặt ra. 12

CHƯƠNGIII_ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA. 13

I_Định hướng phát triển thị trường bất động sản ở nước ta. 13

II_Giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở nước ta. 13

 

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

MỤC LỤC 25

 

 

doc25 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1928 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thị trường bất động sản ,định hướng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThị trường Bất động sản ,định hướng và giải pháp phát triển thị trường BĐS ở VN.DOC