Đề tài Thiết kế bộ chỉnh lưu cầu 3 pha

PHẦN I: THIẾT KẾ BỘ CHỈNH LƯU CẦU BA PHA

CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH VÀ CHỌN MẠCH ĐỘNG LỰC

1. Phân tích và chọn mạch động lực 05

1.1. Sơ đồ mạch chỉnh lưu hình tia ba pha dùng Thysistor 05

1.1.1. Sơ đồ nguyên lý 05

1.1.2. Nguyên lý hoạt động 06

1.1.3. Các công thức tính toán 07

1.2. Mạch chỉnh lưu cầu ba pha đối xứng dùng Thysistor 08

1.2.1. Sơ đồ nguyên lý 08

1.2.2. Điều kiện làm việc của Thysistor 09

1.2.3. Tổng hợp điện áp ra 09

2. Tính chọn thiết bị 14

2.1. Ý nghĩa của việc tính chọn thiết bị 14

2.2. Tính chọn thiết bị mạch động lực 14

2.2.1. Tính chọn Thysistor 14

2.2.2. Tính chọn máy biến áp lực 16

2.3. Tính chọn thiết bị bảo vệ mạch động lực 17

2.3.1. Bảo vệ quá dòng điện 17

2.3.2. Bảo vệ quá áp trên Thysistor 18

2.3.3. Bảo vệ quá nhiệt 19

CHƯƠNG II : THIẾT KẾ MẠCH TẠO XUNG ĐIỀU KHIỂN

2.1. Phân tích và chọn phương án thiết kế mạch điều khiển 21

2.2. Chọn phương án phát xung 21

2.3. Thiết kế mạch tạo xung 23

2.3.1. Khối đồng bộ hoá và phát xung răng cưa 24

2.3.2. Khối so sánh 27

2.3.3. Khối tạo xung và phân chia xung 28

2.3.4. Sơ đồ tổng hợp của một kênh điều khiển 33

2.4. Thiết kế nguồn nuôi 35

2.5. Tính chọn mạch điều khiển 36

2.5.1. Tính chọn máy biến áp xung 36

2.5.2. Tính chọn Tranzitor, Điod, KĐTT 38

2.6. Sơ đồ nguyên lý mạch bộ nguồn 40

PHẦN II : ỨNG DỤNG BỘ CHỈNH LƯU CẦU BA PHA

VÀO MẠCH ROTOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ

Chương III : KHẢO SÁT CHẾ ĐỘ TĨNH HỆ HỞ

3.1. Sơ đồ mạch động lực hệ điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay

chiều ba pha rotor dây quấn 43

3.2. Nguyên lý làm việc của sơ đồ hệ truyền động nối cấp 44

3.3. Đặc tính tĩnh của hệ 45

3.3.1. Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên 45

3.3.2. Đặc tính cơ 48

3.3.2.1. Xây dựng đặc tính tĩnh hệ truyền động nối cấp 49

3.3.2.2. Đặc tính tĩnh của động cơ không đồng bộ ba pha rotor

dây quấn khi làm việc điều tốc nối cấp 54

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ KHẢO SÁT HỆ TRUYỀN ĐỘNG

NỐI CẤP ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ

4.1. Xây dựng sơ đồ cấu trúc của hệ tự động ổn định tốc độ 60

4.2. Xây dựng sơ đồ cấu trúc của hệ thống 61

4.2.1. Thành lập hàm truyền của các khâu 61

4.2.2. Sơ đồ cấu trúc 69

4.3. Tổng hợp mạch vòng dòng điện 70

4.4. Tổng hợp mạch vòng tốc độ 72

4.5. Sơ đồ cấu trúc trạng thái động của hệ thống điều tốc nối cấp 75

CHƯƠNG V: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG

NỐI CẤP

5.1. Sơ đồ nguyên lý mạch của hệ thống truyền động nối cấp 76

5.2. Nguyên lý điều chỉnh tốc độ và ổn định tốc độ 78

5.3. Tác dụng của mạch vòng dòng điện 80

5.4. Khởi động động cơ gián tiếp thông qua điện trở phụ 81

Kết Luận 82

Tài liệu tham khảo 83

 

 

 

 

doc90 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 13/03/2013 | Lượt xem: 18652 | Lượt tải: 167download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế bộ chỉnh lưu cầu 3 pha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthiết kế bộ chỉnh lưu cầ 3 pha.doc