Đề tài Thiết kế cảng nhà máy thép Phú Mỹ

Đặc trưng dòng chảy trên sông Thị Vải

Dòng chảy trong khu vực vịnh Gành Rái không thuần nhất và là tổ hợp của nhiều thành phần. Các thành phần chính của dòng chảy gồm dòng triều là chủ đạo (chiếm khoảng 90%), tiếp đến là dòng chảy gradient (dòng chảy do gió và dòng chảy gradient) gây nên bởi các quá trình nước dâng và dòng mật độ ở khu vực các cửa sông. Ngoài ra dòng chảy sóng cũng có một vai trò đáng kể trong các vùng đổ.

Dòng triều trên sông Thị Vải mang tính chất bán nhật triều rõ rệt. Tốc độ dòng triều nói chung lớn hơn khoảng 90% dòng tổng hợp.

Tốc độ dòng chảy trung bình lúc triều lên là 0,60 m/s và lúc triều xuống là 1,00m/s.

Nói chung, mặc dù có sự tham gia của các thành phần dòng chảy do gió và dòng chảy gradient vào dòng chảy tổng hợp nhưng dòng triều luôn đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy tính chất cơ bản của dòng chảy sông Thị Vải là dòng có chu kỳ bán nhật triều không đều.

Tại khu vực cảng dòng chảy vào có hướng Bắc – Đông Bắc, dòng chảy ra có hướng Nam – Tây Nam. Tần suất xuất hiện hướng ưu thế chảy vào và chảy ra gần xấp xỉ nhau (khoảng từ 31 56%).

 

doc21 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 30/03/2013 | Lượt xem: 2115 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế cảng nhà máy thép Phú Mỹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHUONG 1.doc
  • rarBAN VE .rar
  • doccauhoiluanvan.doc
  • docCHUONG 2.doc
  • docCHUONG 3.doc
  • docCHUONG 4.doc
  • docCHUONG 5.doc
  • docCHUONG 6.doc
  • docCHUONG 7.doc
Tài liệu liên quan