Đề tài Thiết kế cầu Cái Côn

PHẦN 1 : BÁO CÁO ĐẦU TƯ 7

 GIỚI THIỆU CHUNG 7

 1 - TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 7

 1.1 - Các căn cứ thiết kế 7

 1.2 - Đặc điểm vị trí và tự nhiên khu vực 7

 2 - CÁC NGUYÊN TẮC KHI THẾT KẾ CẦU 8

 2.1 - Nguyên tắc thiết kế 8

 2.2 - Quy mô cầu 8

 2.3 - Nhiệm vụ thiết kế 8

 CHƯƠNG I : PHƯƠNG ÁN 1 : CẦU DẦM THÉP LIÊN HỢP BẢN BTCT 9

 1 - SỐ LIỆU THIẾT KẾ 9

 2 -CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA DẦM 11

 2.1 - Tính hệ số chuyển đổi từ bêtông sang thép 11

 2.2 - Tính bề rộng bản hữu hiệu 11

 2.3 - Tính các đặc trưng của mặt cắt 12

 3 - TẢI TRỌNG VÀ NỘI LỰC CỦA DẦM 13

 3.1 - Tĩnh tải kết cấu nhịp 13

 3.2 - Hoạt tải tác dụng lên kết cấu nhịp 14

 3.3 - Tính nội lực các mặt cắt dầm 15

 3.4 - Tổ hợp nội lực các mặt cắt dầm ứng với các trạng thái giới hạn 21

 4 - TÍNH DUYỆT CÁC MẶT CẮT 27

 4.1 - Kiểm tra kích thước tiết diện 27

 4.2 - Tính toán theo trạng thái giới hạn cường độ 29

 

xlsxChia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 13/07/2017 | Lượt xem: 527 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế cầu Cái Côn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • xlsxPA2_Tinh toan mo.xlsx
 • dwgPA2_Cau BTCT I.dwg
 • dwgTHI CONG.dwg
 • xlsxPA1_Tinh toan mo.xlsx
 • xlsxPA2_Tinh toan tru.xlsx
 • dwgDAM CHINH.dwg
 • xlsxTKKT_Dam chinh.xlsx
 • xlsxTKKT_Tru.xlsx
 • xlsxTKKT_Mo.xlsx
 • dwgPA1_Cau Thep.dwg
 • xlsxPA2_CAU BTCT.xlsx
 • dwgMO TRU.dwg
 • xlsxPA1_Tinh toan tru.xlsx
 • xlsxChuyen De Lien Tuc Nhiet.xlsx
 • xlsxPA3_Dam Super T.xlsx
 • xlsxPA1_CAU THEP.xlsx
 • xlsxPA3_Tinh toan mo.xlsx
 • dwgCon nhoi.dwg
 • dwgPA3_Cau BTCT Super-T.dwg
 • dwgBMC - DN.dwg
 • xlsTKKT_Lan can.xls
 • dwgLC - Thoat nuoc.dwg
 • xlsxTKKT_Ban mat cau.xlsx
 • xlsxPA3_Tinh toan tru.xlsx
 • dwgGIOI THIEU.dwg
 • xlsxMuc Luc.xlsx
 • xlsxSo sanh phuong an.xlsx
 • xlsxBao cao dau tu.xlsx
 • xlsxTKKT_Thi cong.xlsx