Đề tài Thiết kế đường ô tô qua hai điểm H - G

Do tình hình địa chất trong vùng tuyến đi qua để đảm bảo thế ổn định thế cân bằng của các tầng đấ đá khi bị đào và phù hợp với loại đất đá thì ta chọn độ dốc ta luy cho nó phì hợp . Thường lấy ta luy đào có mái dốc là 1:1 đối với nền đường đào có chiều sâu đào <12.0m

 

 

doc13 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 13/07/2017 | Lượt xem: 448 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế đường ô tô qua hai điểm H - G, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ MẶT CẮT NGANG 4.1/ - CÁC DẠNG TRẮC NGANG ĐIỂN HÌNH: 4.1.1/ - Trắc ngang đắp hoàn toàn: Ta luy nền đắp thường dùng với tỷ lệ là 1:1.5 Dạng mặt cắt ngang này thường được dùng ở đường đồng bằng với chiều cao đất đắp < 12.0 m tuy nhiên trong từng trường hợp cụ thể mà ta có thiết kế cho nó phù hợp để tránh trượt mái đốc ta luy. 4.1.2/ - Trắc ngang đào hoàn toàn: Do tình hình địa chất trong vùng tuyến đi qua để đảm bảo thế ổn định thế cân bằng của các tầng đấ đá khi bị đào và phù hợp với loại đất đá thì ta chọn độ dốc ta luy cho nó phì hợp . Thường lấy ta luy đào có mái dốc là 1:1 đối với nền đường đào có chiều sâu đào <12.0m 4.1.3/ - Trắc ngang nửa đào nửa đắp: Loại hình này thường được sử dụng khi tuyến đi qua sườn đồi để tận dụng đất đào sang đất đắp, sườn đồi có độ dốc ngang nhẹ(i<50%0). Độ dốc ta luy được lấy tương tự như nền đào và nền đắp đã nói ở trên. 4.2/ - TRẮC NGANG CỦA TUYẾN THIẾT KẾ:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 4 - Thiet ke trac ngang.doc
 • doc01-LOI CAM ON.doc
 • doc02-TRANG BIA+TANG LOT.doc
 • docchuong 1 - thiet ke binh do ky thuat.doc
 • docChuong 1-Tinh hinh chung.doc
 • docchuong 2 - thiet ke trac doc tuyen.doc
 • docChuong 2-Xac dinh CHKT va cac CTCY cua duong.doc
 • docchuong 3 - TT thuy van, thuy luc cua cong va ranh bien.doc
 • docChuong 3-Thiet ke so bo 2 PA tuyen.doc
 • docChuong 4-Tinh toan thuy van va thuy luc cau cong.doc
 • docchuong 5 - Thiet ke ket cau ao duong.doc
 • docChuong 5-Thiet ke mat cat doc.doc
 • docChuong 6-Thiet ke ket cau ao duong.doc
 • docChuong 7-Thiet ke mat cat ngang.doc
 • docChuong 8-Luan chung kinh te ky thuat.doc
 • dwgCONG IN.dwg
 • docPhan I - Thi cong nen duong.doc
 • docPhan II - Thi cong mat duong.doc
 • docphu luc 1 - Bang tinh khoi luong dao dap.doc
 • docphu luc 2 - Tinh toan so lieu ve bieu do van toc xe chay.doc
 • dwgTHI CONG MAT.dwg
 • dwgTHI CONG NEN.dwg
 • docthiet ke ky thuat.doc
 • dwgTHIET KE SO BO IN.dwg
 • dwgTONG HOP.dwg
 • dwgTRAC NGANG SUA.dwg