Đề tài Thiết kế đường qua hai điểm K H

Phần I: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHO TUYẾN ĐƯỜNG K H 1

Chương I: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TUYẾN 2

I/ Những vấn đề chung 2

II/ Tình hình chung của tuyến K H 3

III/ Nhận xét chung 6

Chương II: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUÂT 7

I/ Tài liệu tham khảo 7

II/ Số liệu thiết kế 8

III/ Xác định cấp thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của đường. 9

1/ Xác định cấp thiết kế của đường 11

2/ Tính toán các yếu tố kỹ thuật chủ yếu của tuyến đuờng 14

Chương III: CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 23

I/ Những căn cứ để xác định bình đồ 24

II/ Các điểm khống chế và các điểm trung gian 26

III/ Nguyên tắc vạch tuyến trên bình đồ 26

IV/ Xác định bước compa 27

V/ Các yếu tố của đường cong 28

 

xlsChia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 13/07/2017 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế đường qua hai điểm K H, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • xlsTHUYETMINH-DE TAI THIET KE DUONG QUA HAI DIEM K H.xls
 • xlsDAO DAP KY THUAT.xls
 • xlsKET CAU LE GIA CO KY THUAT.xls
 • xlsKET CAU MAT DUONG PA 11111.xls
 • xlsKET CAU MAT DUONG PA 222222.xls
 • xlsKHOI LUONG DAO DAP HAI PHUONG AN 1 VA 2.xls
 • rarky thuat 10-5.rar
 • docmuc luc + loi cam on.doc
 • xlsPHU LUC TRAC NGANG HAI DIEM K H.xls
 • rarSO BO.rar
 • rarthicong.rar