Đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển cho ngôi nhà tự động

MỤC LỤC

Phần A Giới thiệu

Trang tựa .i

Nhiệm vụ đề tài .ii

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn .iii

Nhận xét của giáo viên phản biện .iv

Lời mở đầu . v

Lời cảm tạ .vi

Mục lục .vii

Liệt kê các bảng .ix

Liệt kê các hình . x

Phần B Nội dung. 1

Chương 1 Dẫn nhập . 2

1.1 Giới thiệu đề tài . 2

1.2 Tầm quan trọng của đề tài . 3

1.3 Giới hạn đề tài . 3

1.4 Mục đích yêu cầu . 4

Chương 2 Cơ sở lý luận . 5

2.1 Đề cương nghiên cứu chi tiết. 5

2.2 Phương pháp nghiên cứu . 5

2.3 Phương tiện nghiên cứu . 5

2.4 Kế hoạch thực hiện . 6

Chương 3 Truyền dữ liệu và giao tiếp máy tính . 7

3.1 Tổng quát hệ thống truyền dữ liệu . 7

3.2 Kỹ thuật ghép nối và giao tiếp máy tính . 12

3.3 Lựa chọn phương án giao tiếp . 15

3.4 Sự phát triển của ngôi nhà tự động . 18

3.5 Truyền dữ liệu qua đường dây điện . 19

3.6 Truyền dữ liệu qua chuẩn RS – 485 . 20

Chương 4 Thiết kế . 29

4.1 Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống . 29

4.2 Sơ đồ khối chi tiết từng module . 30

4.3 Sơ đồ nguyên lý từng module . 31

4.4 Nguyên lý hoạt động của mạch . 48

Chương 5 Xây dựng phần mềm điều khiển . 51

5.1 Xây dựng chương trình điều khiển trên các module . 51

5.2 Xây dựng chương trình điều khiển trên máy tính . 56

Đồ án tốt nghiệp Trang -viii-

Phần A Giới thiệu

Chương 6 Thi công . 59

6.1 Thi công phần cứng . 59

6.2 Thi công phần mềm điều khiển . 62

Chương 7 Kết luận . 65

7.1 Tóm tắt . 65

7.2 Hướng phát triển đề tài . 66

Phần C Phụ lục . 67

Tài liệu tham khảo . 122

pdf143 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 1275 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển cho ngôi nhà tự động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế hệ thống điều khiển cho ngôi nhà tự động.pdf
Tài liệu liên quan