Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU . 1

I.1. Đặt vấn đề . 1

I.2. Mục tiêu và nộidung thực hiện. 1

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

MÍA ĐƯỜNG VÀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM CỦA NGÀNH NÀY. 2

II.1. Tổng quát quy trình công nghệ sản xuất . 2

II.1.1.Thành phần của mía và nước mía . 2

II.1.2.Hóa chất làmtrong và tẩy màu. 3

II.1.3.Công nghệ sản xuất đường thô . 4

II.1.4.Công nghệ sản xuất đường tinh luyện . 7

II.2.Sơ lược hiện trang ngành sản xuất đường ở việt nam. 7

II.3.Nước thải ngành công nghịêp sản xuất đường . 8

II.3.1.Nước thải từ khu ép mía . 8

II.3.2.Nước thải rửa lọc, làm mát, rửa thiết bị và rửa sàn . 9

II.3.3. Nước thải khu lò hơi . 9

II.3.4.Đặc trưng của nước thải nhà máy đường . 9

II.4. Khả năng gây ô nhiễm nguồn nước của nước thải ngành

công nghiệp đường . 10

CHƯƠNG III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NHÀ MÁY ĐƯỜNG . 12

III.1.Lựa chọn quy trình công nghệ. 15

III.2.Thuyết minh quy trình công nghệ. 15

III.3.Mô tả các công trình đơn vị. 16

III.3.1. Song chắn rác . 16

III.3.2. Hố thu gom. 16

III.3.3. Bể lắng cát . 16

III.3.4. Bể điều hòa . 16

III.3.5. Bể lắng I . 17

III.3.6. Bể UASB . 17

III.3.7. Bể Aerotank. 18

III.3.8. Bể lắng II . 18

III.3.9. Bể nén bùn. 19

CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ. 20

IV.1. Tính bể UASB. 20

IV.2. Tính bể Aerotank. 24

IV.3. Tính hố thu. 40

IV.4. Tính bể điều hòa . 41

IV.5. Tính bể lắng I . 41

CHƯƠNG V. TÍNH TOÁN CHI PHÍ VÀ KẾT LUẬN . 42

V.1. Tính toán chi phí . 42

V.1.1. Chi phíxây dựng . 42

V.1.2. Chi phíthiếtbị. 42

V.1.3. Chi phíphát sinh . 42

V.1.4. Chi phítổng cộng . 42

V.2. Kếtluận . 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 44

MỤC LỤC . 45

pdf46 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1763 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường.pdf