Đề tài Thiết kế kho lạnh bảo quản và tủ cấp đông IQF 1000kg

MỤC LỤC

Chương I MỞ ĐẦU Trang

1.1 Tính cấp thiết của việc sử dụng môi chất lạnh mới 3

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 6

Chương II CHỌN MÔI CHẤT LẠNH 8

2.1 Môi chất lạnh Freôn làm suy giảm tầng ozone và gây 8

hiệu ứng nhà kính. Các môi chất lạnh thay thế.

2.2 So sánh đặt tính chu trình nhiệt các Freon cũ với các 17

môi chất lạnh thay thế

2.3 Kết luận 24

ChươngIII QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN LẠNH HẢI SẢN 26

3.1 Ý nghĩa của việc làm lạnh 26

3.2 Quy trình công nghệ làm lạnh đông thuỷ sản 27

3.3 Các số liệu về khí tượng 34

3.4 Các số liệu về chế độ xử lý lạnh 35

3.5 Các số liệu về bảo quản sản phẩm 35

3.6 Chọn phương pháp làm lạnh 35

Chương IV TÍNH THIẾT KẾ THỂ TÍCH VÀ MẶT BẰNG KHO LẠNH 36

4.1 Tính thiét kế thể tích và mặt bằng kho lạnh bảo quản 36

4.2 Tính thiết kế các kích thước tủ cấp đông IQF 37

Chương V CẤU TRÚC XÂY DỰNG VÀ TÍNH CHIỀU DÀY CÁCH 40

NHIỆT CÁCH ẨM KHO LẠNH

5.1 Kho trữ đông 40

5.2 Cách nhiệt cách ẩm cho tủ cấp đông IQF 42

Chương VI TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT HỆ THỐNG LẠNH 46

6.1 Tính nhiệt kho lạnh bảo quản (120T) 46

6.2 Tính cân bằng nhiệt tủ cấp đông IQF 52

6.3 Xác định tải nhiệt cho thiết bị và máy nén 55

Chương VII TÍNH CHU TRÌNH VÀ CHỌN MÁY NÉN 57

7.1 Xác định nhiệt độ ngưng tụ 57

7.2 Tính chu trình và chọn máy nén cho kho lạnh bảo quản 57

7.3 Tính chu trình và chọn máy nén cho tủ cấp đông IQF 62

Chương VIII TÍNH THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT 72

8.1 Tính thiết kế thiết bị ngựng tụ 75

8.2 Tính thiết kế thiết bị bay hơi 82

Chương IX TÍNH CHỌN THIẾT BỊ PHỤ VÀ ĐƯỜNG ỐNG 83

9.1 Tính toán thiết kế bình trung gian 83

9.2 Tính chọn bình hồi nhiệt 86

9.3 Tính chọn các bình chứa 89

9.4 Tính chọn đường ống và van 91

Giải pháp kỹ thuật cho R404A 94

 

 

doc99 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 3616 | Lượt tải: 67download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế kho lạnh bảo quản và tủ cấp đông IQF 1000kg, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế kho lạnh bảo quản và tủ cấp đông IQF 1000kg-mẻ sử dụng môi chất lạnh mới.DOC
  • dwg11- Dan ngung 180 m2.dwg
  • dwgBAN DANH GIA DO SAI LECH.dwg
  • dwgdo thi 2 cap.dwg
  • dwgket cau kho lanh 120T.dwg
  • dwgSDNLR404A.dwg
  • dwgTBBH1.DWG
  • dwgTBP.DWG
  • dwgtu IQF.dwg
Tài liệu liên quan