Đề tài Thiết kế phần điện nhà máy điện gồm 5 tổ máy 63MW cung cấp điện cho phụ tải điện áp máy phát, điện áp trung 110KV và phát công suất thừa lên hệ thống 220KV

Mở đầu. . . . 1

Phần 1: Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện

Chương 1

TÍNH TOÁN PHỤ TẢI VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT

1.1. Chọn máy phát điện . . .3

1.2. Tính toán phụ tải và cân bằng công suất . . . .3

1.2.1. Cấp điện áp máy phát . . . .3

1.2.2. Cấp điện áp trung(110kV) . . . .4

1.2.3. Phụ tải toàn nhà máy . 5

1.2.4. Tự dùng của nhà máy điện . . 6

1.2.5. Cân bằng công suất toàn nhà máy, công suất phát về hệ thống .6

1.3. Nhận xét chung . . 8

Chương 2

CHỌN SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN

2.1. Đề xuất phương án. . . .9

2.2. Chọn máy biến áp .12

2.2.1. Chọn máy biến áp cho nhà máy điện . . . . 12

2.2.1.1. Phương án 1. . .12

2.2.1.2. Phương án 2. . .13

2.2.2. Kiểm tra khả năng mang tải của máy biến áp . .13

2.2.2.1. Phương án 1. . .13

2.2.2.2. Phương án 2. . .14

2.2.3. Tính dòng công suất phân phối cho các máy biến áp và các cuộn dây

máy biến áp. . . . . .15

2.2.3.1. Phương án 1. . .15

2.2.3.2. Phương án 2. . .16

2.3. Tính tổn thất điện năng trong các máy biến áp 17

2.3.1. Phương án 1. . .17

2.3.1.1. Máy biến áp ba pha hai cuộn dây . . .17

2.3.1.2. Máy biến áp tự ngẫu 18

2.3.2. Phương án 2. . .18

2.3.2.1. Máy biến áp ba pha hai cuộn dây . . .18

2.3.2.2. Máy biến áp tự ngẫu 18

2.4. Tính dòng điện cưỡng bức và dòng điện làm việc bình thường .19

2.4.1. Phương án 1. . .19

2.4.1.1. Các mạch phía 220 kV . . . . .19

2.4.1.2. Các mạch phía 110 kV 19

2.4.1.3. Các mạch phía 18 kV . . . . . .20

2.4.2. Phương án 2. . .20

2.4.2.1. Các mạch phía 220 kV . . . . . 20

2.4.2.2. Các mạch phía 110 kV 20

2.4.2.3. Các mạch phía 18 kV . . . . . .21

Chương 3: TÍNH TOÁN DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH

3.1. Xác định các đại lượng tính toán trong hệ đơn vị tương đối cơ bản .22

3.2. Tính giá trị dòng điện ngắn mạch tại từng thời điểm theo

đường cong tính toán . 23

3.2.1. Phương án 1. . .23

3.2.1.1. Sơ đồ nối điện và sơ đồ thay thế .23

3.2.1.2. Tính dòng ngắn mạch tại điểm ngắn mạch tính toán . . . .24

3.2.2. Phương án 2. . .31

3.2.2.1. Sơ đồ nối điện và sơ đồ thay thế .31

3.2.2.2. Tính dòng ngắn mạch tại điểm ngắn mạch tính toán . . . . 31

Chương 4: SO SÁNH KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC PHƯƠNG ÁN - CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU

4.1. Phương pháp đánh giá hiệu qủa các phương án .39

4.2. Tính toán các phương án để chọn phương án tối ưu .40

4.2.1. Phương án 1 . .40

4.2.1.1. Chọn sơ đồ nối điện và thiết bị phân phối . .40

4.2.1.2. Tính chi phí tính toán .41

4.2.2. Phương án 2 . .43

4.2.2.1. Chọn sơ đồ nối điện và thiết bị phân phối . .43

4.2.2.2. Tính chi phí tính toán .44

4.2.3. So sánh các phương án để chọn phương án tối ưu .45

Chương 5: LỰA CHỌN DÂY DẪN VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN

5.2. Chọn dây dẫn và thanh góp mềm .47

5.2.1. Chọn tiết diện dây dẫn và thanh góp mềm .47

5.2.2. Kiểm tra ổn định nhiệt khi ngắn mạch .48

5.2.3. Kiểm tra điều kiện vầng quang .50

5.3. Chọn sứ đỡ và thanh dẫn . .52

5.3.1. Chọn tiết diện .52

5.3.2. Kiểm tra ổn định động 53

5.3.3. Chọn sứ đỡ thanh dẫn .54

5.4. Chọn biến điện áp và biến dòng điện 55

5.4.1. Cấp điện áp 220 kV . .55

5.4.2. Cấp điện áp 110 kV . .55

5.4.3. Mạch máy phát .56

5.5. Chọn máy biến áp phụ tải điện áp máy phát và máy cắt hợp bộ . .59

5.6. Chọn cáp . .62

5.7. Chọn chống sét van . . . . . . . . . 64

Chương 6: CHỌN SƠ ĐỒ VÀ THIẾT BỊ TỰ DÙNG

6.1. Chọn máy biến áp cấp một 65

6.2. Chọn máy biến áp cấp hai. 65

6.3. Chọn máy cắt hợp bộ .65

 

doc1 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế phần điện nhà máy điện gồm 5 tổ máy 63MW cung cấp điện cho phụ tải điện áp máy phát, điện áp trung 110KV và phát công suất thừa lên hệ thống 220KV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 1 anh.DOC
 • doc0-DETA~1.DOC
 • docBIAMOI~1.DOC
 • docchuong 2 anh.DOC
 • docchuong 3 Anh.DOC
 • docchuong 4 anh.DOC
 • docchuong 5 anh.DOC
 • docchuong 6 anh.DOC
 • docchuong 7 anh.DOC
 • docchuong 8 anh.DOC
 • docMUCLUC~1.DOC