Đề tài Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước Description

Quy trình thiết kế:

Quy trình thiết kế về cơ bản vẫn theo các bước của phương pháp cân bằng tải

trọng và đ-ợc bổ sung thêm một số b-ớc để phù hợp với việc tính toán theo phương

pháp PTHH.

1- Tính toán sơ bộ chiều dày sàn, loại vật liệu sử dụng, có thể tham khảo theo bảng

II.1

2- Xác định tải trọng cân bằng. Tải trọng cân bằng thường chọn vào khoảng 0.8-1

lần trọng lượng bản thân sàn.

3- Tính toán các hao ứng suất.

4- Xác định hình dạng cáp, tính toán lực ULT yêu cầu, tính số lượng cáp cần thiết.

pdf45 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3399 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước Description, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế sàn bê tông ứng lực trước Description.pdf