Đề tài Thiết kế và thi công mô hình điều khiển thiết bị qua mạng điện thoại

PHẦN A. GIỚI THIỆU

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP .I

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.II

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN III

MỤC LỤC . VI

LIỆT KÊ CÁC BẢNG. X

LIỆT KÊ CÁC HÌNH . XI

PHẦN B. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. DẪN NHẬP.1

1.1. Đặt vấn đề .1

1.2. Tầm quan trọng của đề tài.2

1.3. Mục đích nghiên cứu đề tài. .2

1.4. Giới hạn. .2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN.4

2.1. Dàn ý nghiên cứu.4

2.2. Đối tượng nghiên cứu. .4

2.3. Phương pháp phương tiện nghiên cứu.4

2.3.1. Phương pháp.4

2.3.2. Phương tiện .4

2.4. Lập kế hoạch nghiên cứu đề tài. .5

CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT LIÊN QUAN.6

3.1. Giới thiệu tổng quan về tổng đài điện thoại.6

3.1.1. Định nghĩa về tổng đài.6

3.1.2. Chức năng của tổng đài .6

3.1.3. Phân loại tổng đài .7

3.1.4. Các âm hiệu .7

3.1.5. Phương thức chuyển mạch của tổng đài điện tử :.10

3.1.6. Trung kế.10

3.2. Giới thiệu tổng quan về máy điện thoại.11

3.2.1. Giới thiệu .11

3.2.2. Chức năng của máy điện thoại .12

3.3. Phương thức hoạt động giữa tổng đài và máy điện thoại.15

3.4. Lý thuyết về mạch khuếch đại. .18

3.4.1. Mạch khuếch đại không đảo.20

3.4.2. Mạch khuếch đại đảo.20

3.4.3. Mach khuếch đại đệm .21

3.5. Phương thức giao tiếp giữa Vi điều khiển với các vi mạch ứng

dụng trong hệ thống .21

3.5.1. Làm thế nào để Vi điều khiển có thể hoạt động.21

3.5.2. Giao tiếp giữa Vi điều khiển với Relay và phím nhấn.24

3.5.3. Giao tiếp giữa Vi điều khiển với các IC chốt 74HC573 để mở

rộng port .26

3.5.4. Giao tiếp với bàn phím số hex sử dụng ngắt ngoài INT0.28

3.5.5. Giao tiếp vi điều khiển với bộ nhớ nối tiếp EEPROM AT24C08

.33

3.5.6. Giao tiếp giữa Vi điều khiển với IC chuyên dùng thu phát

DTMF, IC MT8888.40

3.5.7. Giao tiếp giữa Vi điều khiển với IC chuyên dùng thu phát ngữ

âm, ISD1420.45

3.5.8. Giao tiếp giữa Vi điều khiển với IC thu tín hiệu hồng ngoại,

ứng dụng điều khiển bằng Remote Tivi Sony.48

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG.52

4.1. Yêu cầu của hệ thống.52

4.1.1. Yêu cầu.52

4.1.2. Hoạt động của hệ thống.52

4.1.3. Sơ đồ khối của hệ thống. .54

4.1.4. Chức năng các khối.54

4.2. Thiết kế từng khối . .56

4.2.1. Khối cảm biến chuông .56

4.2.2. Khối điều khiển Relay.58

4.2.3. Khối tạo tải giả .59

4.2.4. Mạch chống quá áp.62

4.2.5. Mạch thu phát DTMF .62

4.2.6. Mạch khuếch đại tín hiệu .64

4.2.7. Mạch điều khiển thiết bị và nhận biết trạng thái thiết bị.65

4.2.8. Mạch phát thông báo .67

4.2.9. Khối điều khiển quét phím .72

4.2.10. Bộ nhớ ngoài.72

4.2.11. Khối xử lý trung tâm CPU .73

4.3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống và hoạt động.74

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ PHẦN MỀM. .75

5.1. Chương trình chính.75

5.2. Chương trình khởi tạo các thông số ban đầu .76

5.3. Chương trình phục vụ ngắt phím.77

5.4. Chương trình phục vụ ngắt từ MT8888.78

5.5. Chương trình kiểm tra trạng thái bàn phím .79

5.6. Chương trình đếm tín hiệu chuông.80

5.7. Lưu đồ chương trình thay đổi Password.81

5.8. So sánh mật mã hiện tại .82

5.9. So sánh mật mã mới .83

5.10. Nhập 6 phím từ bàn phím .83

5.11. Nhập mã điều khiển từ bàn phím .85

5.12. Khởi tạo MT8888.86

5.13. Nhập mã điều khiển từ điện thoại.86

5.14. Nhập 6 mã DTMF.88

5.15. Ghi 1 byte dữ liệu vào AT24C08.89

5.16. Ghi 6 số của mật mã vào AT24C08 .89

5.17. Đọc 6 số của mật mã từ AT24C08 .91

5.18. Phát một câu thông báo .92

5.19. Nhận mã điều khiển từ Remote .92

5.20. Phát tín hiệu DTMF của một dãy số.94

5.21. Xử lý mã điều khiển .94

CHƯƠNG 6. GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH .96

6.1. Giới thiệu về cổng máy in .96

6.1.1. Vài nét cơ bản về cổng ghép nối máy in.96

6.1.2. Sự trao đổi với các đường dẫn tín hiệu .98

6.1.3. Phương thức truyền của cổng máy in.99

6.2. Thiết kế hệ thống giao tiếp máy tính .101

6.2.1. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống.101

6.2.2. Phương thức hoạt động.101

6.2.3. Sơ đồ khối .102

6.2.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch giao tiếp.104

6.3. Thiết kế phần mềm Vi điều khiển .105

6.3.1. Chương trình chính.106

6.3.2. Chương trình phục vụ ngắt từ MT8888.108

6.3.3. Xử lý giao tiếp với máy tính .109

6.3.4. Xử lý ghi trạng thái.110

6.3.5. Xử lý đọc trạng thái .110

6.3.6. Xử lý mã lỗi (Error Code).110

6.3.7. Gửi mã nhận biết hệ thống .111

6.4. Thiết kế Phần mềm giao diện bằng ngôn ngữ Visual Basic 5.0111

6.4.1. Yêu cầu về giao diện trên máy tính .111

6.4.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Visual Basic 5.0 .112

6.4.3. Thiết kế giao diện và lập trình. .115

6.4.4. Tạo các tập tin cài đặt chương trình.120

6.4.5. Giới thiệu giao diện điều khiển.128

CHƯƠNG 7. TÓM TẮT _ KẾT LUẬN _ ĐỀ NGHỊ.129

7.1. Tóm tắt công trình nghiên cứu.129

7.2. Kết luận .130

7.2.1. Tính năng của hệ thống mô hình thiết kế.131

7.2.2. Khả năng ứng dụng và tính hiệu quả của đề tài.131

7.3. Hướng phát triển của đề tài .132

PHẦN C. PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf189 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 1897 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế và thi công mô hình điều khiển thiết bị qua mạng điện thoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công mô hình điều khiển thiết bị qua mạng điện thoại.pdf