Đề tài Thiết kế và thi công mô hình radio – Cassette

MỤC LỤC

PHẦN I: SƠ LƯỢC VỀ RADIO – CASSETTE . 9

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ RADIO . 10

A. NGUYÊN LÝ THU PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN: . 10

I. BỨC XẠ ĐIỆN TỪ: . 10

II. TÍN HIỆU ĐIỆN: . 10

1.Tín hiệu âm tần: (AF: audio frequency) . 10

2.Tín hiệu hình: (VF: video frequency) . 10

III. ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU ĐIỆN: . 10

1. Biến điệu tín hiệu AM: (Amptitude Modulation) . 11

2. Biến điệu tần số FM: (Frequency Modulation) . 12

3. So sánh sóng biến điệu FM và AM: . 13

IV. SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN : . 13

1. Phân lọai băng thông: . 13

2. Sự lan truyền của sóng điện từ: . 14

V. SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN THANH:. 15

B. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: . 16

I. ĐỘ NHẠY: . 16

II. ĐỘ CHỌN LỌC: . 16

III. BĂNG SÓNG: . 16

IV. CÔNG SUẤT DANH ĐỊNH: . 16

V. NHIỆT ĐỚI HÓA:. 16

CHƯƠNG II : SƠ ĐỒ KHỐI MÁY THU THANH . 18

I. MẠCH VÀO: . 18

II. KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN:. 20

III. TẦNG TÁCH SÓNG: . 20

IV. TẦNG KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN: . 21

V. GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ KHỐI: . 22

1. Phần thu FM: . 22

2. Phần thu AM: . 22

CHƯƠNG III: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CASSETTE. 24

A. NGUYÊN TẮC GHI ÂM VÀ PHÁT ÂM: . 24

I. BĂNG TỪ: . 24

1. Phân lọai băng từ: . 24

2. Quy cách băng Cassette: . 25

3.Từ hóa băng:. 26

4. Sử dụng, bảo quản băng từ: . 27

II. ĐẦU TỪ: . 27

1. Cấu tạo của đầu từ :. 27

2. Phân lọai đầu từ: . 30

3. Khe từ: . 30

4. Hư hỏng ở đầu từ: . 31

III. NGUYÊN TẮC GHI-PHÁT-XÓA: . 31

1. Đầu xóa và nguyên lý xóa: . 31

2. Bộ khuếch đại ghi và nguyên lý ghi: . 33

3. Bộ khuếch đại phát và nguyên lý phát:. 35

IV. CƠ CẤU CHUYỂN BĂNG:. 43

1.Yêu cầu đối với bộ phận chuyển băng: . 43

2. Cơ cấu chuyển băng: . 43

3. Cơ cấu quấn băng: . 44

4. Hư hỏng ở cơ cấu chuyển băng: . 45

B. ĐỘNG CƠ VÀ HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ:. 47

I. SƠ LƯỢC VỀ ĐỘNG CƠ Ở MÁY CASSETTE: . 47

II. ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ: . 47

1. Mạch ổn tốc băng Transistor: . 48

2. Mạch ổn tốc dùng IC: . 50

3. Mạch ổn tốc kiểu cảm ứng theo nguyên lý Servo (trợ động): . 52

4. Mạch ổn tốc cho động cơ DC lọai đặc biệt: . 52

C. BỘ TẠO SÓNG SIÊU ÂM:. 54

I. HIỆN TƯỢNG VẬY LÝ CỦA QUÁ TRÌNH XÓA: . 55

II. ĐẶC TUYẾN THIÊN TỪ: . 55

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC TÍNH NĂNG RIÊNG: . 57

IV. BỘ TẠO SÓNG SIÊU ÂM: . 57

PHẦN II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH RADIO – CASSETTE . 60

CHƯƠNG I: XÂY DỰNG MÔ HÌNH RADIO - CASSETTE . 61

A. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT CỦA MỘT RADIO – CASSETTE: . 61

B. PHÂN TÍCH: . 61

1. Băng sóng AM: . 61

2. Băng sóng FM: . 64

3. Khối khuếch đại đầu từ: . 66

4. Khối điều chỉnh âm sắc: . 67

5. Khối khuếch đại công suất: . 68

6. Khối nguồn: . 69

CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ SỬA CHỮA MÔ HÌNH . 70

I. SỬA CHỮA: . 70

1. Sửa chữa Radio: . 70

2. Sửa chữa phần cassette:. 75

II. NHỮNG HƯ HỎNG PHỔ BIẾN THƯỜNG GẶP: . 76

1. Máy không hoạt động, không ghi và không phát: . 76

2. Âm thanh quá yếu, tiếng ồn quá lớn: . 76

3. Băng di chuyển quá chậm: . 76

4. Băng không di chuyển khi động cơ được cung cấp điện: . 76

5. Ghi không được, hoặc ghi được thì âm thanh có tiếng hú, rít: . 77

III. NHỮNG KÝ TỰ THÔNG DỤNG TRÊN SƠ ĐỒ MẠCH MÁY CASSETTE: . 77

IV. KHAI THÁC: . 79

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN . 80

pdf85 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 3030 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế và thi công mô hình radio – Cassette, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công mô hình radio – cassette.pdf