Đề tài Thực trạng công tác kế toán hành chính sự nghiệp tại trường THCS Tứ Liên

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I : Các vấn đề chung về Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 3

1.1 . Khái niệm, nhiệm vụ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 3

1.2. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp 4

1.3. Tổ chức bộ máy kế toán 11

1.4. Nội dung các phần hành kế toán 12

Chương II : Thực tế công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 22

1. Tổng quan về trường THCS Tứ Liên 22

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường THCS Tứ Liên 22

1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của trường 26

1.3. Hình thức kế toán của đơn vị 27

2. Công tác lập dự toán thu chi tại trường THCS Tứ Liên 28

2.1 Công tác lập dự toán thu, chi năm tại đơn vị 28

2.2. Công tác lập dự toán thu, chi quý tại đơn vị 30

3. Công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 31

3.1. Kế toán vốn bằng tiền 31

3.2. Kế toán tài sản cố định 42

3.3. Kế toán các khoản thanh toán . 43

3.4. Kế toán nguồn kinh phí 46

3.5. Kế toán các khoản chi .50

3.6. Báo cáo tài chính .53

Chương III: Kết luận chung về tình hình thực hiện công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 54

 

 

doc63 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 10908 | Lượt tải: 95download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác kế toán hành chính sự nghiệp tại trường THCS Tứ Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác kế toán hành chính sự nghiệp tại trường THCS Tứ Liên.DOC
Tài liệu liên quan