Đề tài Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn

Mở đầu 1

Chương I: Khái niệm chuẩn mực nghèo đói

I. Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo

II. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới:

III. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của Việt Nam

1

1

4

6

Chương II: thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nước ta,

I. Thực trạng nghèo đói ở nước ta hiện nay:

II. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến đói nghèo hiện nay

III. Kết quả xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn trong những năm qua

IV. Hệ thống chính sách về xóa đói giảm nghèo và các biện pháp cụ thể để hạn chế nó;

10

 

10

14

 

16

 

20

Chương III: Các giải pháp xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn

I. Phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo

II. Các giải pháp chủ yếu để xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn

III. Đối với các xã đặc biệt khó khăn 25

 

25

 

27

36

Kết luận

Mục lục

Tài liệu tham khảo 38

 

doc40 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 7255 | Lượt tải: 43download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn.DOC
Tài liệu liên quan