Đề tài Thực trạng tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Ernst và Young Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM 3

1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG TOÀN CẦU 3

1.1.1 Lịch sử hình thành Công ty Kiểm toán Ernst & Young toàn cầu 3

1.1.2 Những dịch vụ Ernst & Young toàn cầu cung cấp 3

1.1.3 Những lĩnh vực Ernst & Young toàn cầu cung cấp dịch vụ 4

1.1.4 Những thành tựu, giải thưởng Ernst & Young toàn cầu đã đạt được trong những năm qua 4

1.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM 5

1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam 5

1.2.2 Các trụ sở chính của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 6

1.2.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 6

1.2.3.1 Lĩnh vực hoạt động của công ty 6

1.2.3.2 Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng hiện nay của công ty 6

1.3 BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM 16

1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: (Sơ đồ 1) 16

1.3.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 17

PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM 20

2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM 20

2.1.1 Sơ đồ tổ chức các phòng ban thực hiện kiểm toán: (Sơ đồ 2) 20

2.1.2 Nhiệm vụ, trách nhiệm của từng nhân viên 21

2.2 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM 22

2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán và xác dịnh rủi ro 24

2.2.2 Đánh giá chiến lược và rủi ro 28

2.2.3 Thực hiện kiểm toán 31

2.2.4 Kết luận và báo cáo kiểm toán 33

2.3 Tổ chức giấy tờ làm việc (workingpapers) 33

2.4 Kiểm soát chất lượng kiểm toán của công ty 35

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN 36

ERNST & YOUNG VIỆT NAM 36

3.1. Ưu điểm 36

3.1.1 Nền tảng văn hóa “ People first” và đội ngũ Kiểm toán viên chuyên nghiệp 36

3.1.2. Cơ sở vật chất tiên tiến và hiện đại 37

3.1.3. Tổ chức cuộc kiểm toán khoa học và chuyên nghiệp 37

3.2.Nhược điểm 38

KẾT LUẬN 39

 

 

doc42 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 26/01/2016 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Ernst và Young Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẩn bị các phân tích tình huống, xác định mục tiêu, xem xét các chiến lược kinh doanh và phát triển các kế hoạch thực hiện. Các dịch vụ cụ thể Ernst & Young cung cấp: Xem xét các quy trình kinh doanh Đánh trả triển vọng kinh doanh Các chương trình giảm thiểu chi phí Chương trình tổ chức lại hoạt động kinh doanh Phát triển bán hàng, phân phối và tiếp thị Phát triển những hướng dẫn kinh doanh Liên kết và hợp nhất doanh nghiệp Các chương trình phát triển đào tạo và quản lý Các dự án gần đây của Ernst & Young Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ này: Tư vấn cho các doanh nghiệp liên kết và hợp nhất tại Việt Nam, bao gồm 2 công ty hợp nhất lớn nhất và 1 công ty liên kết đầu tiên giữa 2 công ty tư nhân tại Việt Nam. Các chương trình giảm thiểu chi phí. Phân tích thị trường dầu mỏ, gas và năng lượng. Phát triển những hướng dẫn về Định hạn tín dụng cho các Ngân hàng Nhà nước lớn ở Việt Nam. Phát triển những chỉ dẫn về Giám sát Ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phần mềm công nghệ và kế toán Công ty Ernst & Young tại Việt Nam làm việc với các doanh nghiệp để định hình và thực hiện những phần mềm giải pháp thực tế trong việc tiết kiệm chi phí, lên kế hoạch các nguồn lực nhằm thúc đẩy những cải tiến thích hợp trong kinh doanh. Các giải pháp của công ty được thiết kế nhằm mục đích gắn kết những yêu cầu hiện tại và tương lai với những mục tiêu của doanh nghiệp. Các nhà tư vấn của Ernst & Young Việt Nam đều được đào tạo, có kinh nghiệm và kiến thức đã mang lại cho khách hàng những kết quả như mong muốn. Họ đã cung cấp cho khách hàng những phương pháp độc đáo đã được phê chuẩn, những kiến thức thực tế và những hiểu biết sâu về từng ngành, lĩnh vực để từ đó đem lại những giải pháp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, Ernst & Young Việt Nam còn cung cấp cho khách hàng rất nhiều giải pháp công nghệ, gồm có: Lên kế hoạch chiến lược công nghệ thông tin Lựa chọn phần mềm và phần cứng những hỗ trợ và phân tích hệ thống Bảo đảm chất lượng công nghệ thông tin Quản lý rủi ro, bảo mật và kiểm toán công nghệ thông tin Phân tích dữ liệu Ernst & Young Việt Nam đã cung cấp những dịch vụ thực hiện phần mềm kế toán và kinh doanh cho các công ty như Scala, Accpac, MYOB và Peachtree. 1.2.3.2.3 Thuế Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh vai trò của những kế hoạch về thuế trong việc tận dụng những cơ hội thuế thuận lợi và cả những vấn đề tiềm năng có thể dự báo được. Những dịch vụ về sự tuân thủ bao gồm việc soát xét tính tuân thủ, chuẩn bị và soát xét thuế hoàn lại, đánh giá các khoản thuế và thực hiện báo cáo cho khách hàng trước các cơ quan thuế. Các dịch vụ tư vấn thuế kinh doanh của Ernst & Young đều do các chuyên gia trong những vấn đề tài chính, thuế, thuế GTGT, khuyến khích đầu tư, các hiệp ước quốc tế, thuế cho người sống ở nước ngoài, giá chuyển giao... Các chuyên gia thuế của Ernst & Young Việt Nam cung cấp cho khách hàng những giải pháp có chất lượng cao giúp cho chức năng thuế của các tổ chức ngày càng tiến bộ. Đồng thời, công ty cũng luôn mang đến cho khách hàng những kinh nghiệm mang tính kỹ thuật thông qua mạng dịch vụ toàn cầu. Tuân thủ thuế Công ty luôn hỗ trợ cho các khách hàng bằng những hoạt động quản lý hàng tháng và những yêu cầu tuân thủ thuế hàng năm. Công ty đã giúp cho các doanh nghiệp đảm bảo rằng họ đã tuân thủ theo những thuê liên quan và những yêu cầu mang tính nguyên tắc. Dưới đây là một số loại thuế phổ biến ở Việt Nam: Các dịch vụ về thuế Thu nhập cá nhân Thuế Giá trị gia tăng được hoàn lại Thuế Thu nhập doanh nghiệp được hoàn lại Tư vấn thuế Các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều phải thực hiện các nghĩa vụ và các loại thuế, gồm có Thuế Giá trị gia tăng ("VAT"), Thuế Thu nhập doanh nghiệp ("EIT"), Thuế Thu nhập cá nhân ("PIT")... Các luật thuế của Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng. Ở 1 số lĩnh vựac, thuế đã trở nên đơn giản hơn, tuy nhiên ở các lĩnh vực, thuế lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vậy, những lời khuyên về thuế kịp thời là một yêu cầu tất yếu để chắc chắn rằng doanh nghiệp của bạn đã tối đa hóa được lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro thuế ở Việt Nam, ngay cả trong hiện tại lẫn trong tương lai. Các dịch vụ tư vấn thuế của Ernst & Young Việt Nam đã được thiết kế phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của khách hàng với những vấn đề phát sinh, bao gồm những dịch vụ cụ thể sau: Lập kế hoạch thuế trong nước và quốc tế Tư vấn cơ cấu thuế tài chính hiệu quả Tư vấn thuế GTGT Giá chuyển giao Trình bày và kiểm tra tính pháp lý... Kiểm tra tình trạng thuế (Tax Health Check) Đây là một dịch vụ được Ernst & Young thiết kế để xác định những khoản công nợ tiềm tàng và những khoản được giảm trừ dựa trên những luật thuế, quy tắc thuế mới nhất và những chính sách giảm trừ thuế mới nhất của Chính phủ thông qua sự giám sát toàn diện những thông tin sẵn có và được ghi lại. Công ty đã cung cấp cho khách hàng những điểm mà khách hàng không tuân thủ theo đúng luật thuế và những vấn đề lợi nhuận có liên quan đến: Thuế Giá trị gia tăng ("VAT") Thuế Thu nhập cá nhân ("PIT") Thuế Thu nhập doanh nghiệp ("EIT") Thuế Xuất-Nhập khẩu Thuế Tiêu thụ đặc biệt ("SST")... Kiểm toán Thuế Dịch vụ này của Ernst & Young Việt Nam là tập trung vào việc đưa ra cho khách hàng những lời khuyên trước khi các cơ quan thuế của Việt Nam tiến hành các cuộc kiểm tra thuế của doanh nghiệp. Các chuyên gia thuế của công ty đã giúp cho các khách hàng trong mọi khía cạnh của kiểm toán thuế gồm có: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán thuế Quản lý trong suốt kỳ kiểm toán bao gồm cả việc trả lời những câu hỏi, thắc mắc của các cơ quan thuế một cách hiệu quả và kịp thời. Thương lượng, trao đổi với các cơ quan thuế Kết thúc và đưa ra kết luận kiểm toán. Tất cả những mục tiêu của dịch vụ hỗ trợ kiểm toán thuế nhằm đảm bảo rằng: Cuộc kiểm toán sẽ được quản lý một cách hiệu quả, hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu đến hoạt động quản lý và kinh doanh Tối đa hóa những lợi ích và thương lượng thuế hợp pháp Tối thiểu hóa những thắc mắc, vấn đề thuế nảy sinh (bao gồm cả việc đánh giá thuế tăng cao và các khoản thuế bị phạt) Thuế được giữ lại Cùng với sự phát triển nhanh chóng của những luật thuế và quy tắc thuế ở Việt Nam, Thuế giữ lại được cập nhật liên tục luôn là một điều tất yếu. Dịch vụ này của Ernst & Young Việt Nam đã cung cấp cho doanh nghiệp những dự báo, những lời khuyên về những quy tắc, luật thuế mới có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của khách hàng tại Việt Nam. Dịch vụ này dựa trên một mức phí cố định và gồm có: Đều đặn cập nhật những tin tức mới, những luật lệ và quy tắc thuế mới được sửa đổi. Tiến hành các cuộc họp và thảo luận những vấn đề về việc tuân thủ thuế thường xảy ra. Đưa ra những lời khuyên bằng lời nói hay bằng văn bản về những thắc mắc về bản chất của thuế... 1.3 BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM 1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: (Sơ đồ 1) Partner Tổng giám đốc Partner Phó Tổng giám đốc Bộ phận hành chính Bộ phận nghiệp vụ Bộ phận kế toán Bộ phận Tin học Bộ phận văn phòng Bộ phận nhân sự Bộ phận Kiểm toán Bộ phận tư vấn thuế Bộ phận tư vấn tài chính kế toán 1.3.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Tổng giám đốc: Là người quản lý và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả mọi hoạt động cuả công ty tại Việt Nam, trực tiếp quản lý những công việc của văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và quản lý gián tiếp những công việc của văn phòng Hà Nội thông qua Phó Tổng giám đốc tại Hà Nội. Tổng giám đốc cũng chính là người phụ trách việc xây dựng những kế hoạch, chiến lược phát triển ngắn và dài hạn của công ty. Phó Tổng giám đốc: Là người thay mặt Tổng giám đốc quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của văn phòng công ty tại Hà Nội. Phó Tổng giám đốc có vai trò điều hành công việc tại văn phòng, đôn đốc việc thực hiện những kế hoạch chiến lược kinh doanh mà Ban giám đốc đã đề ra, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ cho Tổng giám đốc. Tất cả các thành viên của Ban Giám đốc đều là các cổ đông của Công ty Ernst & Young Việt Nam và có trách nhiệm trực tiếp đánh giá rủi ro kiểm toán, đánh giá khách hàng, ra quyết định và đại diện công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng, đồng thời họ cũng là những người thực hiện những soát xét cuối cùng đối với các hồ sơ kiểm toán và là người ký duyệt vào các báo cáo kiểm toán và thư quản lý để cung cấp cho khách hàng. Tiếp đến là hệ thống các phòng ban trực tiếp thực hiện các công việc, nhiệm vụ chuyên môn được phân công, bao gồm hai bộ phận là Bộ phận Hành chính và Bộ phận Nghiệp vụ. Bộ phận Hành chính của công ty bao gồm bộ phận kế toán, bộ phận công nghệ thông tin và bộ phận văn phòng. Trong đó: Bộ phận Kế toán: Thực hiện nhiệm vụ quản lý và theo dõi tình hình tài chính kế toán, thực hiện quy trình hạch toán chi phí, doanh thu, thông báo kịp thời cho ban giám đốc những vấn đề tài chính của công ty. Bộ phận công nghệ thông tin: Có chức năng cung cấp các thiết bị về phần cứng, phần mềm để trợ giúp cho các nhân viên của công ty thực hiện công việc. Đồng thời, bộ phận này cũng phải chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống mạng nội bộ cho công ty, đặc biệt phải đảm bảo tính bảo mật thông tin cho khách hàng cũng như cho công ty. Mỗi khi các nhân viên gặp khó khăn trong việc sử dụng máy tính hay các phần mềm tin học, họ có thể liên hệ với bộ phận này để được hỗ trợ giúp cho công việc được suôn sẻ hơn. Bộ phận văn phòng: Đây là bộ phận chuyên trách các công văn đến, công văn đi, thực hiện lưu trữ và cung cấp các file tài liệu cho từng nhân viên khi được yêu cầu, cung cấp cho các nhân viên của công ty văn phòng phẩm cần thiết cho công việc. Trong bộ phận này cũng có cả bộ phận lái xe phục vụ nhu cầu đi lại của các job trong công ty để đảm bảo tiến độ công việc. Tuy nhiên, trong Công ty Ernst & Young Việt Nam thì bộ phận quan trọng nhất, mang lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty chính là Bộ phận nghiệp vụ. Bộ phận này hiện nay bao gồm 3 phòng chính là Phòng Kiểm toán, phòng Tư vấn và phòng Thuế. Phòng Kiểm toán: Hiện nay phòng này vẫn gồm có 4 nhóm kiểm toán chính với số lượng kiểm toán viên đông đảo chuyên sâu vào nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, ngân hàng, các dự án Tùy vào yêu cầu công việc cuả từng cuộc kiểm toán, mà 4 nhóm kiểm toán trên có thể được tách nhỏ hay hợp nhất vào với nhau để thực hiện công viêc. Các nhân viên và những người quản lý các nhóm kiểm toán có thể chia sẻ với nhau kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết về từng lĩnh vực để mỗi nhóm có thể giải quyết tốt công việc của mình. Đứng đầu mỗi job kiểm toán luôn là một người đã có kinh nghiệm lâu dài trong lĩnh vực đó, thường là manager hay là senior 3. Người này sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, phân công công việc cho các nhân viên, thường xuyên đôn đốc, nhẵc nhở để công việc đi đúng hướng, đồng thời là người trợ giúp cho các nhân viên khi họ gặp rắc rối trong công việc. Phòng Tư vấn Kế toán Tài chính: Không chỉ dừng lại ở kiểm toán, Ernst & Young Việt Nam còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ Tư vấn về tài chính, quản trị doanh nghiệp, rủi ro doanh nghiệpĐặc biệt với dịch vụ Tư vấn quản trị doanh nghiệp, Ernst & Young Việt Nam đã cung cấp cho khách hàng những giải pháp hiệu quả về nguồn lực, về công nghệ thông tin nhằm quản lý tốt doanh nghiệp. Phòng Tư vấn thuế: Đây cũng là một bộ phận quan trọng của công ty. Với sự am hiểu về những luật lệ và quy tắc thuế của Việt Nam và quốc tế, Ernst & Young Việt Nam đã cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về thuế nhằm nâng cao trình độ quản lý thuế của doanh nghiệp giúp cho khách hàng có thể thúc đẩy tình hình tài chính của khách hàng. PHẦN 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM 2.1.1 Sơ đồ tổ chức các phòng ban thực hiện kiểm toán: (Sơ đồ 2) Partner Director Director Manager Manager Manager Manager Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff 2.1.2 Nhiệm vụ, trách nhiệm của từng nhân viên Trong bất kỳ bộ phận nào của công ty Ernst & Young Việt Nam, các nhân viên cũng đều được phân chia theo nhiều cấp độ khác nhau như ở sơ đồ trang trước, tùy thuộc kinh nghiệm làm việc, khoảng thời gian gắn bó với công ty, cũng như phụ thuộc vào những thành tựu nổi bật mà bản thân từng nhân viên đã cống hiến được cho công ty. Hiện nay công ty áp dụng hình thức nâng cấp bậc là cứ 1 năm công ty sẽ thực hiện việc xem xét đánh giá từng nhân viên trong công ty để từ đó lựa chọn được những người xứng đáng giữ những vị trí cao hơn, tuy nhiên nếu có những nhân viên có những thành tựu nổi bật thì công ty sẽ xét duyệt nâng bậc sau 6 tháng. Trong mảng kiểm toán, công ty lại có sự phân chia thành 2 lĩnh vực, đó là Kiểm toán ngân hàng (Banking) và Kiểm toán sản xuất (Non-Bank). Ở mỗi lĩnh vực đều có những Giám đốc riêng và những nhân viên khác nhau về chuyên môn. Partner: Đây là người chịu trách nhiệm trực tiếp về một bộ phận, thường xuyên theo sát tình hình và báo cáo đầy đủ những thông tin tổng thể về bộ phận phụ trách với Phó Tổng giám đốc tại trụ sở của mình; là người xem xét và ký vào các báo cáo kiểm toán cung cấp cho khách hàng. Director(Giám đốc): Đây là những người trực tiếp quản lý các job kiểm toán tùy theo lĩnh vực kiểm toán chuyên trách. Là người được trưởng nhóm của các job báo cáo tình hình làm việc và trình dự thảo báo cáo để xem xét, đồng thời là người chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phục vụ công việc, cũng như việc phê chuẩn thời gian làm việc của các nhân viên trong job đó. Manager: Đây là người thường được giao nhiệm vụ trưởng nhóm của các nhóm đi kiểm toán. Nhân viên này có thể cùng với các Partner và các Director thực hiện việc lập kế hoạch và các chương trình kiểm toán để những nhân viên cấp thấp hơn có thể thực hiện được cuộc kiểm toán. Manager chính là những người được quyền phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm, đồng thời trực tiếp chuẩn bị và thực hiện các phần hành của kiểm toán và là người viết báo cáo kiểm toán để trình lên giám đốc và các Patrner soát xét. Senior: Trong nhiều trường hợp, các Senior vẫn được cử làm trưởng nhóm của một nhóm kiểm toán, là người trực tiếp,điều hành, phân công công việc cho các Staff và gần với các Staff nhất. Các Senior với kinh nghiệm của mình thường được Manager phân công thực hiện những phần hành phức tạp hoặc cùng manager tổng hợp báo cáo để cung cấp cho khách hàng. Staff: Đây là những nhân viên có thời gian gắn bó với công ty ít nhất, do đó kinh nghiệm của họ thường không nhiều. Những nhân viên này chỉ được thực hiện các phần hành theo sự phân công của trưởng nhóm (Manager hay Senior) và phải dựa hoàn toàn vào các bước trong chương trình kiểm toán đã được phê chuẩn và bất kỳ hiện tượng hay sự cố nào bất thường xảy ra, các Staff cũng đều phải nhanh chóng thông báo cho trưởng nhóm biết để có thể tìm mọi cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, trên thực tế, các nhân viên dù ở cấp bậc nào cũng đều có thể chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm tích lũy được, những kiến thức trong từng lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, tùy thuộc vào từng khách hàng, quy mô của cuộc kiểm toán, yêu cầu của từng công việc mà các Manager,các Giám đốc hay các Senior có thể điều chuyển nhân viên từ nhóm này qua nhóm khác. Và cũng tùy vào độ phức tạp của cuộc kiểm toán mà các job kiểm toán có số lượng nhân viên, với các cấp bậc khác nhau... 2.2 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM Mỗi hãng kiểm toán trên thế giới nói chung và mỗi công ty kiểm toán nói riêng đều có những phương pháp tiến hành cuộc kiểm toán khác nhau dựa trên những chuẩn mực kiểm toán chung. Không nằm ngoài quy luật đó, Ernst & Young Việt Nam cũng có những phương pháp kiểm toán riêng tuân theo những phương pháp chung đã được phê chuẩn của Ernst & Young toàn cầu, được gọi là GAM (EY Global audit methodology). Theo phương pháp này thì mỗi cuộc kiểm toán mà Ernst & Young Việt Nam thực hiện sẽ bao gồm 4 bước chính là Lập kế hoạch và xác định rủi ro, Đánh giá rủi ro và chiến lược, Thực hiện kiểm toán, Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo. Trong mỗi bước sẽ bao gồm nhiều công việc khác nhau có liên quan đến từng nhân viên khác nhau được trình bày cụ thể ngay dưới đây: Tìm hiểu nhu cầu, xác định quy mô kiểm toán và thiết lập nhóm kiểm toán Đánh giá việc chấp nhận kiểm toán Tìm hiểu về tình hình kinh doanh của khách hàng Tìm hiểu việc sử dụng công nghệ thông tin của khách hàng và khả năng cần tới sự trợ giúp của chuyên gia công nghệ thông tin Đánh giá kiểm soát nội bộ Thảo luận nhóm Đánh giá rủi ro xảy ra gian lận và biện pháp xử lý đối với những gian lận Xác định mức trọng yếu kế hoạch, sai sót có thể bỏ qua Xác định các khoản mục trọng yếu và cơ sở dẫn liệu liên quan Lập kế hoạch và xác định rủi ro Họp nhóm Xác định nghiệp vụ kinh tế quan trọng Tìm hiểu quy trình luân chuyển chứng từ, những sai sót có thể xảy ra và sự kiểm sóat Tìm hiểu và đánh giá quá trình lập báo cáo Thực hiện quy trình luân chuyển chứng từ dựa trên những hiểu biết có được Chọn các kiểm soát để tiến hành kiểm tra Đánh giá rủi ro Thiết kế thử nghiệm kiểm soát Thiết kế các thử nghiệm đối với các bút toán và các thủ tục bắt buộc khác Thiết kế thủ tục kiểm toán cơ bản Thiết kế thủ tục kiểm toán chung Lập báo cáo kiểm toán chiến lược Lập kế hoạch chiến lược và đánh giá rủi ro Họp nhóm sau kiểm toán giữa kỳ Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát Thực hiện các thử nghiệm đối với các bút toán và các thủ tục kiểm toán bắt buộc khác Cập nhật các thử nghiệm kiểm soát Thực hiện thử nghiệm cơ bản Thực hiện thử nghiệm toàn diện Đánh giá lại rủi ro kiểm toán Thực hiện kiểm toán Tổng hợp công việc Thực hiện rà soát lần cuối báo cáo tài chính Lập bảng tổng hợp các soát xét Hoàn thiện các rà soát và phê duyệt bảng tổng hợp Lập và gửi khách hàng báo cáo kiểm toán Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán 2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán và xác dịnh rủi ro Đây là bước đầu tiên cần phải được thực hiện tạo cơ sở cho cuộc kiểm toán bao gồm các công việc chi tiết để lập kế hoạch cho mỗi cuộc kiểm toán và xác định mức độ rủi ro tùy thuộc vào đặc điểm của từng khách hàng. Hiểu những yêu cầu về dịch vụ, ước lượng phạm vi kiểm toán và thành lập nhóm kiểm toán Đầu tiên, công ty sẽ tổ chức những cuộc gặp mặt với khách hàng để có những thông tin ban đầu về những kỳ vọng cũng như những yêu cầu về dịch vụ của khách hàng, đây là những thông tin cần thiết để công ty ước lượng phạm vi của dịch vụ cung cấp. Đồng thời công ty cũng phải đề cập đến trong kế hoạch cung cấp dịch vụ việc thiết lập mối liên lạc thường xuyên với khách hàng, xây dựng các dự thảo dịch vụ và có sự phối hợp chặt chẽ với khách hàng. Tiếp theo, công ty sẽ ước lượng phạm vi kiểm toán sơ bộ, chú ý tới những yêu cầu dịch vụ của khách hàng cũng như những yêu cầu mang tính pháp lý của địa phương và những yếu tố sau: Phân chia, tách công ty, các công ty con Môi trường quản lý, bao gồm cả báo cáo kiểm soát nội bộ Những vấn đề về tính quan trọng của hãng Những cam kết về sự kiểm tra chặt chẽ Những trách nhiệm được phê chuẩn của hãng Các thủ tục kiểm toán tổng quát Kiểm toán nội bộ Sau khi đã có những hiểu biết về khách hàng, công ty sẽ đưa ra quyết định về cơ cấu, số lượng nhân viên của nhóm kiểm toán để nhanh chóng giải quyết được những vấn đề đặt ra. Khi đó, công ty sẽ có sự phân định vai trò ban đầu, đồng thời xác định được những điểm mạnh, nổi bật của từng nhân viên hiện tại. Công ty cũng xem xét đến những vai trò cần thiết để thực hiện cuộc kiểm toán, đồng thời cũng thảo luận, thống nhất những mục tiêu và trách nhiệm của nhóm kiểm toán. Trong giai đoạn đầu của quy trình kiểm toán, công ty cũng thực hiện những thủ tục ban đầu để ước lượng sự tuân thủ với những yêu cầu mang tính đạo đức, bao gồm cả tính độc lập. Xem xét sự chấp nhận khách hàng/Những kết quả tồn tại Trong công việc này, công ty sẽ xem xét, ước lượng những thủ tục đáng kể có liên quan đến sự chấp nhận hay duy trì với khách hàng được thực hiện và đưa ra kết luận làm cơ sở đáng kể cho sự hiểu biết hiện tại về khách hàng và từng ngành nghề.Công ty cũng xem xét bất kỳ khoản mục nào đáng chú ý có dấu hiệu của những rủi ro kinh doanh trong suốt quá trình chấp nhận hay duy trì quan hệ với khách hàng, cũng như ước lượng những nguồn lực cần thiết cho kiểm toán. Những vấn đề cần xem xét trong việc ra quyết định về việc chấp nhận và duy trì với khách hàng, đó là tính toàn vẹn, rủi ro và khả năng thực hiện công việc, liệu nhóm kiểm toán đã có đủ những nguồn lực cần thiết để thực hiện và giám sát công việc. Có những hiểu biết về hoạt động kinh doanh của khách hàng Những hiểu biết của công ty về khách hàng và môi trường hoạt động của khách hàng sẽ giúp cho công ty xác định được những rủi ro kinh doanh (bao gồm cả những rủi ro quan trọng) có thể là kết quả từ những sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính. Những rủi ro kinh doanh là kết quả của những sự kiện tài chính, những hoạt động bổ sung phát sinh, sẽ ảnh hưởng bất lợi đến khả năng của khách hàng trong việc thực hiện chiến lược, đạt được mục tiêu đã đặt ra. Các yếu tố thuộc về những kiến thức về hoạt đông kinh doanh cuả khách hàng: Tập hợp những kiến thức tổng quan về khách hàng, chủ sở hữu, các loại hình đầu tư mà khách hàng đang lên kế hoạch cho hiện tại và tương lai, các sản phẩm và dịch vụ cung cấp, cũng như những hiểu biết về cách thức hoạt động và cả môi trường công nghệ thông tin được thiết lập. Có những hiểu biết về áp lực thị trường và các yếu tố môi trường then chốt của khách hàng. Hiểu biết về những cổ đông then chốt và những ảnh hưởng của các kỳ vọng tới hoạt động của ban quản lý. Thu được những hiểu biết về mục tiêu và chiến lược kinh doanh của khách hàng và những yếu tố thành công do doanh nghiệp xác định. Có những hiểu biết về cách thức ban quản lý thực hiện đo lường và soát xét những hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Tập hợp những hiểu biết về hoạt động kinh doanh và môi trường của khách thể một cách liên tục, năng động với những thông tin tài chính được cập nhật thường xuyên thông qua kiểm toán. Những hiểu biết này sẽ hỗ trợ cho công ty trong việc phân loại các tài khoản và nghiệp vụ quan trọng. Đồng thời công ty cũng sẽ xác định và đánh giá những rủi ro từ những sai sót trọng yếu, từ đó ước lượng được rủi ro nào là quan trọng. Tiếp theo các kiểm toán viên sẽ thực hiện những phân tích tổng quan về thông tin tài chính và phi tài chính của khách hàng được bổ sung theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính. Những thủ tục phân tích tổng quan trực tiếp sẽ giúp cho kiểm toán viên xác định được những khu vực có rủi ro cao do yêu cầu của tầm quan trọng ngày càng cao của kiểm toán hay những khu vực có rủi ro thấp nơi mà các kiểm toán viên có thể tối thiểu thời gian làm việc. Bởi vậy, những thủ tục phân tích tổng quan sẽ được Ernst & Young Việt Nam thiết kế để đánh dấu được những thay đổi mong đợi và không mong đợi đáng kể. Công ty cũng xem xét cả việc ứng dụng các chính sách kế toán cho những nghiệp vụ bất thường, quan trọng và những khu vực nổi bật. Hiểu biết về môi trường công nghệ thông tin và những vấn đề liên quan đến IT của khách hàng Những hiểu biết về tính linh hoạt của môi trường công nghệ của khách hàng để từ đó thấy được sự cần thiết của việc trang bị cho nhóm kiểm toán những kỹ năng tin học. Đồng thời, thông qua đó có thể nhận thấy IT có ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược kiểm toán. Những kiến thức công nghệ thông tin sẽ phát triển những hiểu biết về môi trường công nghệ thông tin và hỗ trợ những hiểu biết ban đầu về những rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính có liên quan đến IT. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách thể Trước hết, các kiểm toán viên cần phải tìm hiểu và có những hiểu biết về kiểm soát nội bộ, bao gồm 5 yếu tố sau: Môi trường kiểm soát Đánh giá rủi ro Thông tin liên lạc Các hoạt động kiểm soát Kiểm tra Từ những hiểu biết trên, các kiểm toán viên sẽ tiến hành đánh giá tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ của khách thể. Việc đánh giá này sẽ được dựa trên việc xem xét những vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ. Nhiều thủ tục xem xét này lại tương tự với những hoạt động xem xét trong việc xác định những rủi ro của những gian lận trọng yếu. Bàn luận trong nhóm kiểm toán Trong kế hoạch kế toán, các thành viên của nhóm kiểm toán gồm cả chủ nhiệm của nhóm sẽ tổ chức một cuộc thảo luận về những vấn đề nhạy cảm của khách thể kiểm toán về những sai sót và gian lận trọng yếu. Ernst & Young Việt Nam sẽ sử dụng sự xét đoán chuyên môn để ước lượng số nhân viên cần tham gia cuộc thảo luận, hình thức tổ chức và mở rộng cuộc thảo luận. Xác định rủi ro gian lận và ước lượng trách nhiệm Ernst & Young Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán nhằm thu thập sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có những sai sót và gian lận trọng yếu. Bởi vậy, công ty sẽ xác định những rủi ro là kết quả của những sai sót trọ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5786.doc
Tài liệu liên quan