Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu cho công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 2

1.1. Tổng quan về công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ (CenGroup) 2

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của CenGroup 2

1.1.2.Hoạt động kinh doanh của CenGroup 3

1.1.3.Cơ cấu tổ chức và quản lý của CenGroup 3

1.2. Lý do lựa chọn đề tài 4

1.3.Đối tượng nghiên cứu 5

1.4.Phạm vi nghiên cứu 6

1.5. Kết cấu đề tài 6

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 7

2.1. Thương hiệu 7

2.1.1. Khái niệm về thương hiệu 7

2.1.2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu 9

2.1.3.Chức năng của thương hiệu 11

2.1.4.Vai trò của thương hiệu 12

2.2.Nội dung phát triển thương hiệu 14

2.2.1.Khái quát về quản trị thương hiệu 14

2.2.2. Những hoạt động xây dựng thương hiệu 15

2.2.3.Chiến lược phát triển thương hiệu 17

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 20

3.1.Xác định vấn đề nghiên cứu 20

3.2. Mục tiêu nghiên cứu 20

3.3. Kế hoạch nghiên cứu 21

3.4. Phương pháp thu thập dữ liệu 21

3.4.1. Dữ liệu thứ cấp 22

3.4.2. Dữ liệu sơ cấp 22

3.5. Phân tích và xử lý dữ liệu 22

CHƯƠNG 4. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23

4.1. Tình hình kinh doanh của CenGroup 23

4.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của CenGroup trong những năm gần đây 23

4.1.2. Nguồn lực nhân sự 26

4.2. Những hoạt động phát triển thương hiệu của CenGroup 27

4.2.1. Hệ thống nhận diện thương hiệu CenGroup 27

4.2.2. Hoạt động quản lý, xây dựng và phát triển thương hiệu CenGroup 28

4.2.3.Xây dựng văn hóa công ty 30

4.3. Nghiên cứu sự đánh giá của khách hàng về thương hiệu CenGroup 34

4.4.Các yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thương hiệu CenGroup 36

4.4.1.Các yếu tố bên trong 36

4.4.2.Các yếu tố bên ngoài 37

4.4.2.1. Môi trường vĩ mô 37

4.4.2.2. Môi trường vi mô 40

4.5. Phân tích SWOT cho thương hiệu CenGroup 44

4.5.1. Điểm mạnh 44

4.5.2 Điểm yếu 44

4.5.3 Cơ hội 45

4.5.4 Thách thức 45

CHƯƠNG 5. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CENGROUP TẠI THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 46

5.1. Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Hà Nội 46

5.2.Giải pháp phát triển thương hiệu CenGroup 48

5.2.1.Các giải pháp cốt lõi 48

5.2.2.Các giải pháp hỗ trợ 51

KẾT LUẬN 54

 

 

 

doc58 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 06/07/2013 | Lượt xem: 2186 | Lượt tải: 46download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu cho công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ụ sở của các công ty thành viên. Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và loại bỏ các khách hàng trùng lặp. Số phần tử: 100 phần tử, trong đó: 80 phần tử để điều tra dịch vụ môi giới bất động sản: chia đều cho 4 trung tâm kinh doanh tại 4 quận nội thành Hà Nội, mỗi trung tâm 20 mẫu. 10 phần tử để điều ta dịch vụ đào tạo kiến thức bất động sản của phòng đào tạo. 10 phần tử để điều tra dịch vụ thẩm định giá bất động sản của công ty thẩm định giá bất động sản. 3.5. Phân tích và xử lý dữ liệu Để đưa ra kết luận và có những kiến nghị đúng đắn với tình hình hoạt động cả công ty, cần phải tiến hành phân tích và xử lý dữ liệu thu thập được qua 2 nguồn thông tin kể trên. Đối với dữ liệu thứ cấp: thông tin sẽ được tổng hợp đơn giản hóa bằng phần mềm bảng tính Exell. Đối với dữ liệu thứ cấp: đầu tiên phải kiểm tra tính chính xác của các thông tin, bổ xung những phần còn thiếu bằng cách gọi điện thoại cho người được phỏng vấn. Sau đó các kết quả thu được sẽ được sắp xếp vào từng mục tương ứng với từng mục đích nghiên cứu đã đề ra từ trước. Cuối cùng sẽ tiến hành phân tích số liệu thu được. CHƯƠNG 4. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1. Tình hình kinh doanh của CenGroup 4.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của CenGroup trong những năm gần đây Đánh giá về doanh thu Bảng 4.1: Doanh thu của CenGroup giai đoạn 2007 – 2009 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tuyệt đối Tăng so với năm 2006 Số tuyệt đối Tăng so với năm 2007 Số tuyệt đối Tăng so với năm 2008 Doanh thu (tỷ đồng) 2.313 110% 6.746 291.65% 27.726 410.99% Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ Ta nhận thấy rằng doanh thu của công ty trong những năm gần đây năm sau đều cao hơn năm trước và luôn tăng với tốc độ cao trên 100%. Đặc biệt từ 3 năm trở lại đây, khi thị trường bất động sản có những bước phát triển như vũ bão, thì tốc độ tăng trưởng lên tới 300%-500%. Điều này chứng tỏ công ty đang kinh doanh rất tốt. Tùy vào từng năm với những đợt sóng đầu tư hay xu hướng thị trường mua chung cư hay đất nền mà tốc độ tăng doanh thu của công ty là khác nhau, xong để có được mức tăng trưởng ấn tượng như vậy trong vòng 3 năm qua, đặc biệt vào năm 2008 khi tình hình kinh tế nói chung có nhiều biến động là cả một cố gắng nỗ lực của công ty. Về doanh thu từng lĩnh vực: Hoạt động kinh doanh của CenGroup chủ yếu trên 3 lĩnh vực: môi giới bất động sản, thảm định giá bất động sản và đào tạo kiến thức bất động sản. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu vẫn là môi giới bất động sản (bao gồm bán hàng dự án của công ty, môi giới tự do và môi giới thuê). Điều này được thể hiện qua bảng sau: Bảng 4.2: Cơ cấu doanh thu từng lĩnh vực kinh doanh Chỉ tiêu Đơn vị 2007 2008 2009 Môi giới Tỷ đồng 1.574 4.672 21.838 Tỷ trọng/ doanh thu % 68.05 69.25 78.76 Thẩm định giá Tỷ đồng 0.539 1.734 3.629 Tỷ trọng/ doanh thu % 23.3 25.7 13.08 Đào tạo Tỷ đồng 0.2 0.34 2.259 Tỷ trọng/ doanh thu % 8.64 5.04 8.14 Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ Theo bảng này ta thấy rằng nói chung trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình thì doanh thu của công ty năm sau đều cao hơn năm trước. Chứng tỏ một điều là công ty kinh doanh hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực đã tham gia vào. Hai lĩnh vực chính của công ty là kinh doanh môi giới và thẩm định giá bất động sản chiếm tới hơn 90% doanh thu của công ty. Tổng tỷ trọng của 2 lĩnh vực này năm 2007 là 91.36% thì đến năm 2008 là 91.86%. Tuy đã chiếm gần hết tỷ trọng doanh thu của cả công ty song hai lĩnh vực này vẫn tiếp tục có tốc độ tăng doanh thu rất nhanh so với lĩnh vực kinh doanh còn lại là đào tạo kiến thức bất động sản. Bộ phận đào tạo có thể nói đã có một năm bứt phá ngoạn mục đến khó tin khi mức độ tăng trưởng đạt tới hơn 600%. Điều này là do công ty đã đầu tư hơn 1 tỷ vào việc thuê địa điểm, quảng cáo và mới nhiều nhân vật uy tín trong ngành về giảng dạy. Đây cũng là một bộ phận giúp quảng bá tốt thương hiệu CenGroup. Tuy nhiên, về lâu dài có thể nói môi giới và thẩm định giá vẫn là 2 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty. Đánh giá về lợi nhuận Biểu đồ 4.3 Biểu đồ lợi nhuận của Công ty từ 2007 - 2009 Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ Qua bảng và biểu đồ trên ta thấy lợi nhuận của công ty tăng qua các năm và hoạt động kinh doanh của công ty là có lãi. Năm 2007 hoạt động của thị trường bất động sản còn rất hạn chế, mà nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào chứng khoán và vàng. Thị trường bất động sản còn rất trầm lắng, nên lợi nhuận của công ty còn thấp. Mặc dù là năm mà khủng hoảng. Lợi nhuận năm 2008 có tăng so với năm 2007 đáng kể, đó là do công ty lúc công ty bắt đầu đẩy mạnh hoạt động mạnh thẩm định giá và đào tạo bất động sản song song cùng hoạt động môi giới mà chủ yếu là cho thuê văn phòng hoặc bán nhà riêng, chung cư. Năm 2009, với những tín hiệu và những sự kiên lớn trong nền kinh tế Viêt Nam nên khối lượng giao dịch tăng đáng kể. Lúc này bên cạnh uy tín trong hoạt động môi giới bất động sản, công ty tấn công mạnh sang mảng bán các dự án. Đây là giai đoạn mà công ty thử nghiệm mô hình làm thứ cấp cho các chủ dầu tư lớn như Vinaconex, Cienco5, HUD, HANIC…và đã rất thành thành công. Dựa vào uy tín và đội ngũ kinh doanh hùng hậu, công ty đã đạt được những thành công vượt bậc trong việc phân phối các dự án. Cũng nhờ thế, uy tín công ty tăng cao mà công ty thẩm định giá và hoạt động đào tạo cũng rất phát triển với hàng loạt các hợp đồng lớn và ngày càng nhiều. Công ty thẩm định giá CenValue đã ký được những hợp đồng hợp tác dài hạn rất quan trọng với ngân hàng quốc tế HSBC và Techcombank. Bộ phận đào tạo cũng đã tổ chức được 30 khóa học với số lượng học viên lên tới 900 người. Phần lớn là những nhân viên của các công ty kinh doanh bất động sản trên thị trường Hà Nội. Nhận xét về tiềm năng tài chính Từ kết quả kinh doanh và lợi nhuận ở trên ta thấy rằng, công ty đang trong thời kỳ hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận qua các năm đều rất cao và do vậy sau khi trừ đi cổ tức chia cho cổ đông thì phần lợi nhuận giữ lại dành cho việc tái đầu tư có nhiều. Đó là lợi thế của công ty khi muốn tái đầu tư mở rộng phát triển kinh doanh trong tương lai. Trong việc đầu tư cho các dự án trước đây, ngoài tiền vốn của công ty chiếm một phần lớn thì công ty có đi vay đầu tư từ ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội. Trong suốt thời gian thực hiện việc xây dựng cơ bản cũng như khi dự án đi vào hoạt động, công ty đều thực hiện đúng tiến độ của dự án, trả lãi cũng như tiền nợ gốc đầy đủ theo đúng những cam kết trong hợp đồng. Trong một thời gian ngắn đã có thể trả hết phần tiền vay ngân hàng phát triển Hà Nội. Điều này đã tạo nên uy tín và sự tin cậy của công ty đối với các ngân hàng. Thêm vào đó, ngoài 51% cổ phần của nhà nước thì ngân hàng ACB nắm giữ một số lượng cổ phần lớn của công ty nên ngân hàng là một cổ đông chính và với việc biết rõ tình hình kinh doanh của công ty, ngân hàng còn là một đối tác hợp lý, là nguồn cung cấp tài chính cho công ty sau này. Công ty là thành viên của hiệp hội bất động sản Hà Nội, ngoài tiềm lực tài chính do chính mình tạo dựng thì công ty còn có thể nhận được sự trợ giúp về mặt tài chính cũng như nhiều mặt khác từ các công ty, các sàn bất động sản khác theo xu hướng hợp tác, cùng kinh doanh phân phối hoặc đào tạo hộ nhân viên. Viết về nguồn lực tài chính của CenGroup có thể thấy rằng, công ty đang trên đà phát triển và có rất nhiều cơ hội để mở rộng đầu tư mà vấn đề tài chính không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với công ty. 4.1.2. Nguồn lực nhân sự Trong mọi doanh nghiệp thì nguồn nhân lực đóng vai trò quan trong, nhưng đặc biệt với các doanh nghiệp môi giới thì nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nguồn nhân lực nó quyết định thông tin đến với doanh nghiệp. Nếu công ty môi giới có nguồn nhân lực nhỏ thì khả năng tìm kiếm thông tin sẽ bị hạn chế và ngược lại nếu công ty có nguôn nhân lực tốt thì khả năng tiếp cận thông tin dễ dàng hơn và các hoạt động được tiến hành đơn giản hơn. Với CenGroup thì có thể nói đây là công ty có đội ngũ nhân lực trẻ nhưng lại có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công ty luôn tổ chức cho đội ngũ nhân viên các điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn và các chứng chỉ cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật. Công ty luôn có chính sách đãi ngộ cao hơn so với các doanh nghiệp khác để thúc đẩy tinh thân lao động và tạo một động lực hăng say cho đội ngũ lao động. Điển hình là hoạt động thưởng theo quý vẫn được duy trì ở mức 10% doanh thu, theo tháng là 2% doanh thu nếu đạt và vượt mức chỉ tiêu. Mỗi năm công ty tổ chức ít nhất 2 chuyến du lịch trong nước và 1 chuyến du lịch nước ngoài với mức tài trợ từ 60-100% tùy vào đóng góp của từng nhân viên. 4.2. Những hoạt động phát triển thương hiệu của CenGroup 4.2.1. Hệ thống nhận diện thương hiệu CenGroup Tên, logo Tên gọi là yếu tố rất quan trọng trong việc thiết kế thương hiệu. Tên gọi của công ty đã được đặt từ khi mới ra đời năm 2006 là Century (tiếng việt là công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ), bắt đầu từ đầu năm 2009, khi đưa ra định hướng phát triển mới cho cả công ty, quyết định đổi tên thành CenGroup (Tập đoàn kinh doanh dịch vụ bất động sản Thế Kỷ). Dấu hiệu nhận biết của công ty: Tên công ty được viết hoa, tách riêng hai phần Cen và Group (Century Group). Màu sắc chủ đạo rất hài hòa là màu xanh và màu cam. Hiện nay thị trường bất động sản thường gọi tắt CenGroup bằng tên Cen cho ngắn gọn. Logo của công ty Logo của công ty được thể hiện bằng 4 khối vuông của một hình vuông. Trong đó có 1 khối màu xanh, 3 khối màu cam. Logo được thiết kế theo phong cách của Nhật, thể hiện sự cân đối, hài hòa, dễ tạo ấn tượng khác biệt đối với khách hàng. Sologan Triết lý kinh doanh của CenGroup The Real Property CenGroup được lớn mạnh như ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực và đoàn kết của cán bộ, nhân viên còn do sự tín nhiệm và ủng hộ vô cùng to lớn của khách hàng. Và để đáp lại sự tin yêu đó, CenGroup luôn tâm niệm lấy chữ tín làm kim chỉ nam xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của mình. Với mong muốn mang đến cho khách hàng một tài sản đích thực, một giá trị đích thực CenGroup mong muốn rằng đã, đang và sẽ mãi mãi là người bạn thân thiết của khách hàng, mọi gia đình, và luôn làm hết sức mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Các loại hình kinh doanh dịch vụ bất động sản mà công ty cung cấp Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Dịch vụ của Tập đoàn CenGroup rất phong phú đa dạng để khách hàng có thể lựa tin cậy lựa chọn. CenGroup cung cấp đầy đủ tất cả các loại hình dịch vụ Bất động sản, bao gồm: Niêm yết & Quảng cáo Bất động sản Tư vấn đầu tư Bất động sản Môi giới Bất động sản Đào tạo chuyên ngành Bất động sản Định giá tài sản, giá trị doanh nghiệp và Bất động sản Sàn giao dịch Bất động sản Quản lý, đầu tư & khai thác Bất động sản 4.2.2. Hoạt động quản lý, xây dựng và phát triển thương hiệu CenGroup Thương hiệu CenGroup đã được gây dựng trong cả một quá trình dài, từ khởi đầu ở chi nhánh 82 Nguyễn Chí Thanh chỉ có chức năng môi giới bất động sản cho đến khi thành một công ty lớn mạnh trong ngành kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Hà Nội như bây giờ. Để xây dựng và phát triển được uy tín thương hiệu CenGroup, không chỉ là công việc và công sức của một ban lãnh đạo công ty hay một bộ phận phòng kinh doanh, truyền thông mà là công việc và công sức của toàn thể các thành viên trong công ty. Ngay từ rất sớm, ban lãnh đạo công ty đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu. Công ty đã tiến hành tổ chức thiết kế, xây dựng logo, biểu tượng của công một cách bài bản, có tư vấn chuyên nghiệp và định hướng rõ ràng. Tất cả các biển hiệu, phong bì, kẹp hồ sơ, các vật dụng quảng cáo đều được công ty tổ chức thiết kế một cách chuyên nghiệp và luôn kèm logo của công ty. Trong vấn đề này công ty đã sử dụng thường xuyên sự tư vấn của các công ty thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp để thực hiện một cách bài bản nhất. Năm 2006, CenGroup đã xây dựng trang web giới thiệu đầy đủ các loại hình hoạt động cũng như các dự án triển khai và tình hình hoạt động của CenGroup một cách chi tiết trên mạng internet. Chiến lược phát triển thương hiệu của CenGroup hiện nay và trong các năm tới là: chiến lược nhượng quyền thương hiệu Mục tiêu của chiến lược này là việc ngoài thương hiệu chung CenGroup sẽ tổ chức các công ty riêng, tiến hành nhượng quyền thương hiệu hoặc góp vốn kinh doanh có kiểm soát. Thành lập các công ty riêng tự chủ về mặt tài chính, nhưng vẫn hoạt động chung dưới sự điều hành của công ty, và chỉ kinh doanh các lĩnh vực chung của công ty có liên quan đến thị trường bất động sản. Kết quả của chiến lược này là mỗi một công ty con của CenGroup khi được thành lập trên thị trường sẽ có một tên gọi riêng của mình tuy nhiên vẫn phải thêm vào chữ CenGroup , được đăng ký để bảo hộ, được xây dựng các chương trình marketing riêng. Nhượng quyền thương hiệu cũng sẽ là phương tiện để mở rộng và thâm nhập thị trường. Việc sử dụng hình thức nhượng quyên thương hiệu sẽ giúp công ty mở rộng tối đa thị trường Việc tạo cho công ty thành viên một nhãn hiệu riêng sẽ giúp cho khách hàng phân biệt được các công ty trong cùng hệ thống CenGroup có các dự án, lĩnh vực kinh doanh theo chức năng riêng. Nhượng quyền thương hiệu phù hợp với sự sáng tạo, liên tục đổi mới và chiếm lĩnh thị trường nhanh, mang lại lợi nhuận nhanh. Nhượng quyền thương hiệu sẽ giúp cho CenGroup tránh được các rủi ro khi thâm nhập thị trường mới (trong trường hợp mô hình kinh doanh không phù hợp với thị trường các nơi khác nhau). Do mỗi công ty con hoạt động độc lập với nhau nên nếu một công ty con nào đó hoạt động kém hiệu quả sẽ không đe dọa đến các các công ty con khác cũng như thương hiệu của công ty mẹ. Các khó khăn khi sử dụng hình thức này là vấn đề chi phí đầu tư quản lý và tổ chức cho việc kiểm soát hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên. Đồng thời để hoạt động phát triển thương hiệu được thuận lợi. Trong mọi lúc, công ty luôn nhấn mạnh rằng hoạt động xây dựng thương hiệu là hoạt động mà toàn thể các thành viên của công ty phải thực hiện. 4.2.3.Xây dựng văn hóa công ty Văn hóa CenGroup được xây dựng theo quá trình phát triển của công ty và được đặc trưng bởi phong cách làm việc, phong cách phục vụ của toàn bộ đội ngũ nhân viên, ở phương châm kinh doanh của công ty. Phong cách làm việc, phong cách kinh doanh truyền thống của nhân viên CenGroup là nhiệt tình và giữ chữ tín. Làm việc chuyên nghiệp, uy tín, nhiệt tình tư vấn bán hàng, chiều khách đó là phong cách từ của người giám đốc đến người nhân viên kinh doanh, nhân viên dự án, nhân viên đào tạo... Chính phong cách đó đã góp phần gây dựng được doanh nghiệp lớn mạnh như bây giờ. Phương châm kinh doanh của CenGroup là: Khách hàng là tất cả. Phí thu hợp lý. Dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo. Phương châm này là kim chỉ nam được thực hiện xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bản sắc văn hóa của công ty luôn được các lớp nhân viên trong công ty duy trì, các quản lý luôn nhắc nhở nhân viên, góp phần xây dựng nên một thương hiệu vững mạnh. 4.2.4.Hoạt động Marketing-Mix của CenGroup Sảm phẩm Công ty liên tục đưa ra thị trường những dự án mới, dưới hình thức thứ cấp, ký hợp đồng góp vốn với CenGroup. Tiêu biểu có thể kể đến các dự án tham gia đầu tư: chung cư cap cấp Mulberry Lane-Hà Đông, Hattoco 110 Trần Phú, Lilama 52 Lĩnh Nam, Megastar Dominium Tây Hồ Tây. Các dự án phân phối-tiếp thị: Binh đoàn 12, Constrexim, Mekong Plaza, Happy City, Lê Thành. Các dự án hợp tác môi giới: Xuân Thủy Tower, Nam An Khánh, Sunrise City, Indochina Plaza, Dolphin Plaza, Trung Văn-Sông Hồng. Đây là các dự án có pháp lý đầy đủ, trên tất cả các phân khúc thị trường và đáp ứng đủ các phân đoạn thị trường mua bán, đầu tư, cho thuê nhà đất, biệt thự, chung cư…CenGroup luôn là đơn vị đi tiên phong trong việc phân phối và ký kết các dự án. Trong một thị trường có tính pháp lý không ổn định như hiện nay, thông tin còn thiếu minh bạch thì sản phẩm của CenGroup luôn được khách hàng lựa chọn vì họ yên tâm khi gửi gắm một đơn vị uy tín một khoản tiến rất lớn của mình. Bên cạnh đó hoạt động đào tạo được mở rộng rất nhiều. Công ty đã thuê 200m2 mặt bằng diện tích tầng 6 tòa Viglacera Tower, một trong những vị trí đắc địa nhất Hà Nội làm nơi tổ chức hoạt động đào tạo môi giới, quản lý sàn và thẩm định giá bất động sản. Các lớp tổ chức ngày càng nhiều, quy củ với các giảng viên uy tín từ bộ xây dựng, các luật sư hàng đầu về bất động sản giảng dạy. Hoạt động này thực sự đã tạo được tiếng vang lớn cho công ty. Hiện nay phần lớn người làm trong lĩnh vực bất động sản đều đã học qua ít nhất 1 khóa học đào tạo của CenGroup. Đây cũng là một trong những nguồn tuyển chọn nhân viên tiện lợi và hiệu quả của CenGroup. Hoạt động thẩm định giá cũng ngày càng mạnh mẽ với sự phát triển của CenValue (công ty cổ phần thẩm định giá thể kỷ). Hiện nay CenValue đã nhanh chóng tham gia và hòa nhập với cộng đồng các doanh nghiệp thẩm định giá của Việt Nam. CenValue hiện là một thành viên tích cực của Hội thẩm định giá Việt Nam. Cung cấp thêm các dịch vụ thẩm định giá trị bất động sản ( nhà đất, chung cư, văn phòng, tài sản cố định), thẩm định dự án đầu tư, thẩm định doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường. Nhờ thế đối tượng khách hàng phục vụ cũng ngày càng nhiều, từ các ngân hàng thương mại, các cơ quan nhà nước cho đến các doanh nghiệp cá nhân. Thậm chí các công ty chứng khoán và công ty bất động sản khác cũng nhờ đến đội ngũ thẩm định giá cả CenValue. Giá cả Các sản phẩm cung cấp của CenGroup đều có mức giá cạnh tranh rất lớn trên thị trường. Do lợi thế là một công ty lớn, có tiềm lực vốn đầu tư rất mạnh, khối lượng khách hàng nhiều và các giao dịch với giá trị rất cao, có khi lên tới hàng chục tỷ đồng. Chính vì thế chính sách giá áp dụng luôn thấp hơn thị trường chung lại càng phát huy ưu điểm. Điều này khiến khả năng cạnh tranh của CenGroup trên thị trường luôn ở mức cao nhất. Hệ thống địa điểm giao dịch Hiện nay Cen Group có 4 địa điểm giao dịch tại Hà Nội, ở 4 quận trung tâm của Hà Nội. Đặt tại các vị trí thuận tiện giao dịch. Đây đều là những địa điểm được công ty sở hữu hoặc thuê trong thời gian ít nhất đến năm 2020. CEN ĐỐNG ĐA: sàn bất động sản và công ty truyền thông bất động sản. Địa chỉ: 82 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội CEN MỸ ĐÌNH: sàn bất động sản, trung tâm đào tạo và phòng quản lý dự án. Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT4, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội CEN TÂY HỒ: sàn bất động sản, phòng tư vấn quản lý bất động sản. Địa chỉ: 671 Lạc Long Quân, Ciputra, Hà Nội CEN HAI BÀ TRƯNG: sàn bất động sản, công ty thẩm định giá bất động sản, công ty tư vấn luật CenUnilaw. Địa chỉ: 304 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Quảng cáo và xúc tiến hỗn hợp Quảng cáo là công cụ marketing mạnh nhất trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là quảng cáo trên truyền hình. Do có số lượng người tiếp nhận thông điệp là lớn nhất và với những kết hợp về âm thanh hình ảnh bổ trợ, thông điệp dễ đi vào tâm trí khách hàng hơn, đồng thời tạo độ tin cậy cao cho khách hàng. CenGroup tiến hành tài trợ quảng cáo rất mạnh trên các bản tin bất động sản của VTV1. Quảng cáo trên các báo và tạp chí nhà đất, bất động sản, rao vặt, mua&bán. Hình thức quảng cáo phát tờ rơi đến các khu dân cư và các căn hộ riêng lẻ được các nhân viên thực hiện độc lập, tùy theo sự phân phối của các giám đốc chi nhánh tại khu vực của mình. Quan hệ công chúng: đây là mảng hoạt động rất được công ty chú trọng đến. Đối với hoạt động xã hội từ thiện, công ty tham gia rất tích cực không phải vì mục đích đánh bóng thương hiệu quảng cáo tên tuổi mà vì ý thức đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vì mục tiêu phát triển toàn diện và vững bền. Do vậy mà ở hoạt động này ít người biết. Thực tế, năm nào công ty cũng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Công ty tham gia xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, làm công tác từ thiện giúp đỡ mẹ Việt Nam anh hùng. Ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Ủng hộ trẻ em tàn tật, người già neo đơn. Ủng hộ, khuyến khích học sinh nghèo học giỏi. Tổ chức vui trung thu, tặng bánh nướng bánh dẻo cho trẻ em làng SOS, trẻ em khuyết tật ở trường Nguyễn Đình Chiểu, trung tâm bảo trợ xã hội. Ủng hộ đồng bào lũ lụt. Tham gia hưởng ứng tháng “Vì người nghèo” do Mặt trận tổ quốc phát động Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Tuy nhiên có một thực tế do mục đích chính của những hoạt động này theo công ty là thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động vì lợi ích xã hội mà bản thân công ty chưa từng nghĩ đến việc truyền bá về những hoạt động của mình thêm vào đó là những sự kiện công ty tham gia thường là có quy mô nhỏ lẻ, công ty ít khi là nhà tài trợ chính, và mức độ ảnh hưởng của các hoạt động không lớn nên tên tuổi của công ty trong những hoạt động này chưa thực sự nổi bật. Vừa qua, công ty đã ký kết hợp đồng tài trợ với SOL ART về việc tài trợ cho đoàn Việt Nam tham dự: ”18 Children of the world in Hamony: Youth Choir and Dance Festival”. Bao gồm những em học sinh, sinh viên của các trường nghệ thuật Việt Nam có năng khiếu và rất say mê với nghệ thuật nhưng hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện tài chính để đi tham dự liên hoan. CenGroup đã tài trợ cho các em với hy vọng và mong muốn các em có niềm đam mê nghệ thuật sẽ có cơ hội được thể hiện tài năng cá nhân cũng như giới thiệu hình ảnh của quê hương đất nước tới bạn bè trên toàn Thế giới. CenGroup cũng đã ký hợp đồng với Ca sỹ Thuỳ Chi cùng tham gia các hoạt động từ thiện mang tính xã hội. Qua đó, cả hai bên cùng nhau xây dựng hình ảnh trong sáng giản dị thân thiện và gần gũi, hình ảnh một tổ chức – công dân có trách nhiệm xã hội cao, góp phần tạo dựng văn hoá doanh nghiệp. Các hoạt động này đã tạo được tiếng vang lớn, giúp hình ảnh của CenGroup trở nên phổ biến và đẹp hơn trong mắt khách hàng. 4.3. Nghiên cứu sự đánh giá của khách hàng về thương hiệu CenGroup Ở phần này người nghiên cứu thực hiện đánh giá theo mức độ nhận biết về hệ thống nhận diện thương hiệu CenGroup, về mức độ hài lòng hay đánh giá về chất lượng và những yếu tố khác của CenGroup đồng thời đánh giá mức độ ưa thích và sự trung thành của người tiêu dùng đối với các loại hình dịch vụ của CenGroup. Mức độ nhận biết Trước hết, về tên thương hiệu CenGroup, với câu hỏi cho biết tên của 3 tên doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nghĩ đến ngay lập tức khi nhắc đến thị trường bất động sản thì ở vị trí đầu tiên CenGroup được 70 người nhắc đến chiếm 70% đứng trên cả các doanh nghiệp lớn như CBRE với 50 người nhắc đến chiếm 50% và Savill chiếm 30%. Đây là một con số không hề nhỏ thể hiện sự biết đến rộng rãi của thương hiệu CenGroup vì đây là câu hỏi đầu tiên thử mức độ phản ứng ngay lập tức mà chưa có sự gợi nhắc về bất cứ công ty kinh doanh bất động sản nào. Qua đây ta có thể có ngay một nhận xét ban đầu rằng khi nghĩ đến công ty bất động sản đối với khách hàng tại Hà Nội thì CenGroup là tên được biết đến nhiều nhất, tiếp đó là CBRE, sau đó là Savill. Trên thực tế, thị trường Hà Nội còn có rất nhiều sàn bất động sản khác nhưng trên đây là 3 thương hiệu nổi tiếng nhất trên thị trường. Về logo: Khi đưa ra câu hỏi lựa chọn chính xác logo của CenGroup thì chỉ có 60% người trả lời nhận ra đúng logo của CenGroup Khi thiết kế câu hỏi này người nghiên cứu chỉ đưa ra sự khác biệt giữa các mẫu logo là rất nhỏ. Có những khung hình chung của logo chính xác chỉ khác nhau chút ít về cách trình. Khách hàng đã nhầm lẫn giữa tên CenGroup và tên cũ Century hoặc không nhớ biểu tượng 4 hình vuông của công ty. Về slogan, có 40% người được hỏi trả lời chính xác câu slogan “The Real Property”. Trong khi đó, có 20% người trả lời slogan là “Uy tín-Chất lượng”. Đây là câu cửa miệng cũ của nhân viên và cán bộ CenGroup trước đây với khách hàng. Điều này chứng tỏ trong sâu thẳm nhận thức của khách hàng nhắc đến CenGroup là nhắc đến mức độ uy tín cao và chất lượng dịch vụ tốt. Điều này thực sự tốt cho công ty. Mặt khác slogan mới được tung ra cách đây chưa đầy 3 tháng mà đã có tới 40% khách hàng của công ty nhớ thì đó cũng chính là một thành công rất lớn của công ty. Tuy nhiên 20% khách hàng nhớ câu cửa miệng cũ vẫn biết công ty có slogan mới nhưng không nhớ lý do là vì slogan mới bằng tiếng anh, và họ không hiểu. Điều này cũng là một điều mà công ty cần phải xem xét. Thay vì chỉ đưa câu tiếng anh, nên thêm câu tiếng Việt “Tài sản thực-Giá trị thực” để số đông khách hàng dễ hiểu. Mức độ hài lòng về dịch vụ Với câu hỏi “Quý vị đã từng sử dịch vụ của CenGroup hay chưa?”, có 70 người trả lời đã từng chiếm 70% số người được hỏi, 30 người còn lại bao gồm 20 người thuộc điều tra hoạt động môi giới tại sàn bất động sản, 3 người tại công ty thẩm định và 7 người tại bộ phận đào tạo. Điều này có thể cho thấy lượng khách hàng quen của công ty khá ổn định, đồng thời lượng khách hàng mới cũng khá lớn. Đây là một tín hiệu mừng cho hoạt động phát triển thương hiệu cũng như hoạt động kinh doanh của công ty. Đối với những câu hỏi nhận xét chung về CenGroup thì đa số khách hàng cho rằng đó là một công ty uy tín và chất lượng phục vụ cao. Về mối quan hệ giữa chất lượng và giá cả thì có 10% người cho rằng chất lượng d

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu cho công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ.doc
Tài liệu liên quan