Đề tài Thuế giá trị gia tăng và các phương pháp hoàn thiện hạch toán thuế giá trị gia tăng

Ngoài ra , một số cơ sở kinh doanh còn tỏ ra lúng túng trong việc xác định thuế GTGT đầu vào , đầu ra , luân chuyển chứng từ hoá đơn trong trường hợp hàng bán bị trả lại do kém phẩm chất , sai quy cách chủng loại . Tren cơ sở chấp thuận giữa bên bán và bên mua .Về bản chất hàng bán bị trả lại coi như là chưa tiêu thụ được , người bán trả lại tiền cho người mua theo số lượng hàng bị trả lại và đơn giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT tính trên giá trị hàng bị trả lại .Vấn đề vướng mắc là cơ sở bán hàng , thu tiền và đã xác định thuế GTGT đầu ra phải nộp và cơ sở mua hàng đã tính , kê khai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ , nếu xử lí không tính thuế GTGT đối với hàng bán bị trả lại thì đưa vào cơ sở nào để người bán hoàn lại số thuế GTGT mà người mua đã thanh toán theo hoá đơn mua hàng làm căn cứ xác định số thuế GTGT phải nộp của người bán cũng như của người mua .

Hơn nữa thuế GTGT áp dụng trong ngành vận tải còn gặp nhiều vướng mắc , đặc biệt đối với các HTX vận tải hoạt động theo mô hình dịch vụ hỗ trợ .HTX và chủ phương tiện là hai đối tượng kinh doanh dịch vụ chịu thuế GTGT , nên chế độ thuế GTGT hiện hành , HTX thực hiện và chủ phương tiện phỉa đăng kí , kê khai nộp thuế , HTX thực hiện theo phương pháp khấu trừ , chủ phương tiện thực hiện theo phương pháp trực tiếp .Như vậy cùng một doanh nghiệp thu từ hợp đòng HTX kí với khách hàng có hai đối tượng nộp thuế GTGT .HTX kê khai thuế GTGT đầu ra 10% trên doanh thu theo hợp đồng kí với khách hàng nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của phần doanh thu HTX chuyển trả cho chủ phương tiện trogn khi đó doanh thu thực hưởng của HTX chỉ là 1-2 % trên doanh thu theo hợp đồng dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX vận tải theo mmo hình này là rất bế tắc .

 

doc30 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thuế giá trị gia tăng và các phương pháp hoàn thiện hạch toán thuế giá trị gia tăng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuế giá trị gia tăng và các phương pháp hoàn thiện hạch toán thuế giá trị gia tăng.DOC
Tài liệu liên quan