Đề tài Tìm hiểu kỹ thuật trải phổ - CDMA

(Bản scan)

Dạng hệ thống trải phổ thứ hai là hệ thống trải phổ nhảy tần FH/SS. Hệ thống này có nghĩa là chuyển đổi sóng mang ở tập hợp các tần số theo mẫu được xác định bằng chuỗi mã PN. Chuỗi mã ở đây chỉ có tác dụng xác định mẫu nhảy tần. Tốc độ nhảy tần có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tốc dộ số liệu. Trong trường hợp thứ nhất gọi là nhảy tần nhanh, trong trường hợp thứ hai gọi là nhảy tần chậm

pdf16 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1656 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu kỹ thuật trải phổ - CDMA, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKy-thuat-trai-pho - CDMAI.pdf