Đề tài Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng

Xây dựng và chạy trên Jtrac.

Bạn có thểtìm hiểu tất cảmục tiêu mà Ant sửdụng. Bạn củng có thểthửdùng Ant “Jetty-start” và mục tiêu sẽ được biên soạn, tạo và khai triển war cũng nhưkhảnăng khởi động

lại dịch vụJetty. Mục tiêu cho người dùng NetBeans với “Jetty –start” sẽánh xạtới biểu

tượng(” chạy dựán chính “f6”). Khi bạn thực hiện Jtrac là “dựán chính”. Lưu ý rằng mục

tiêu của Ant là đủ điều kiện đểtìm ra nếu Jetty đang chạy và thực hiện tắt trước khi khởi

động lại.

Khi bắt đầu làm mới lại đểkiểm mã nguồn, các tập lệnh Ant sẽthông báo phiên bản Jtrac

cho bạn và sau đó tạo ra tệp tin” version.properties”. Quá trình này chỉlàm cho tiến trình

phát triển Jtrac dễdàng hơn mà ít gặp vấn đềhơn. Bạn cần phải thực hiện việc này cho

một lần trong chế đô phát triển.

Maven đã được cấu hình đểtải từmáy chủweb Jetty vềvà làm giảm sốlượng thiết lập thì

bạn cần phải làm cho thiết lập của bạn phải phát triển trong môi trường mới. KểtừJtrac

tạo ra các cơsởdữliệu HSQLDB nếu có yêu cầu khởi đầu, bạn không cần lo lắng vềviệc

cài đặt, cấu hình và tạo cơsởdữliệu.

Nếu bạn sửdụng Apache Tomcat thay vì Jetty thì bạn chỉcần có điểm “build.properties”

đến giá trịhợp lệví dụcủa Tomcat. Bởi bây giờ, bạn có thểthấy rằng bởi vì tập lệnh của

Ant thậm chí bạn không cần phải có Tomcat hoặc Jetty nó là một plugin trong Netbeans

hoặc Eclipse.

pdf96 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/04/2013 | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h Ant sẽ thông báo phiên bản Jtrac cho bạn và sau đó tạo ra tệp tin” version.properties”. Quá trình này chỉ làm cho tiến trình phát triển Jtrac dễ dàng hơn mà ít gặp vấn đề hơn. Bạn cần phải thực hiện việc này cho một lần trong chế đô phát triển. Maven đã được cấu hình để tải từ máy chủ web Jetty về và làm giảm số lượng thiết lập thì bạn cần phải làm cho thiết lập của bạn phải phát triển trong môi trường mới. Kể từ Jtrac tạo ra các cơ sở dữ liệu HSQLDB nếu có yêu cầu khởi đầu, bạn không cần lo lắng về việc cài đặt, cấu hình và tạo cơ sở dữ liệu. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 29  Đặng Minh Tuấn Nếu bạn sử dụng Apache Tomcat thay vì Jetty thì bạn chỉ cần có điểm “build.properties” đến giá trị hợp lệ ví dụ của Tomcat. Bởi bây giờ , bạn có thể thấy rằng bởi vì tập lệnh của Ant thậm chí bạn không cần phải có Tomcat hoặc Jetty nó là một plugin trong Netbeans hoặc Eclipse. 3. Tính năng hệ thống Jtrac có tất cả những tính năng mà bạn mong chờ từ một vấn đề đạt tiêu chuẩn theo dõi ứng dụng như hỗ trợ cho các tập tin và tài liệu đính kèm thư điện tử tích hợp. Jtrac thường cung cấp hiệu ứng cho sự lựa chọn. Đặc biệt là trong phần lĩnh vực công việc và các lĩnh vực cấp phép và so sánh ngay cho các công cụ thương mại. 3.1. Cài đặt đơn giản Một số đặc điểm có lợi của Jtrac là nó phân tán với các dịch vụ ứng dụng web mà có một số dịch nhỏ. Nếu bạn có cài đặt java 5 thì bạn có thể lên đó và chạy sau khi tải xuống và giải nén Jtrac bởi vì để đơn giản việc sử dụng cung cấp bắt đầu và dừng nguyên bản. Jtrac quét khi môi trường của nó bắt đầu khởi động và nếu cơ sở dữ liệu cấu hình là không tìm ra. HSQLBD được sử dụng theo mặt định. Nếu bạn đã có sẵn một dịch vụ ứng dụng web mà bạn muốn sử dụng như “tomcat” bạn có thể chỉ thả trong tệp tin *.War của nhà cung cấp và đăng trên ứng dụng vào đường thẳng. Bạn có thể tham khảo việc cài đặt phần của tài liệu này để biết thêm chi tiết. Jtrac sử dụng hibernate và vì vậy có thể sử dụng bất kỳ cơ sở dữ liệu hỗ trợ bởi hibernate. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng 3.2. Các trường tùy chỉnh Jtrac có thể được sử dụng để theo dõi một cách hiệu quả nhiều loại những thứ như lỗi. Danh mục và những nhiệm vụ hoạt động. Bạn có thể dễ dàng thêm những lịch vực tùy chỉnh cho một dự án tracker: • Drop Down List. • Free Text Field. • Date Picker. • (Decimal) Number. Các trường thiết lập cho một dự án. Có một giới thiệu như thế nào để tùy chỉnh nhiều trường mà bạn có thể cấu hình cho một dự án. Những giới hạn đã được thiết lập sau khi cân nhắc cẩn thận và sẽ rất hiếm khi sử dụng không đủ. Họ theo dõi ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy cách tạo mục mới SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 30  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng trong giống như cho các dự án tiêu biểu (space) ở ‘security’,’moduble’,’type’ được định nghĩa trong là các trường tùy chỉnh. Tạo một item mới. 3.3 Tùy chỉnh công việc Mỗi dự án tracker mà bạn tạo ra có một công việc khác nhau. Jtrac cho phép điều chỉnh hoàn toàn của vòng Tracker-item, ngay xuống với những tên của trạng thái trung gian. Nó có thể tạo ra công việc rất phức tạp và hình ảnh một “bản đồ” của công việc được chỉnh sửa sẽ được hiển thị dưới sự chuyển tiếp trạng thái những điểm chốt làm cho nó dễ dàng quản lý hơn. SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 31  Công việc mặc định hiển thị dưới đây là lý tưởng nếu bạn chỉ đơn giản muốn theo dõi các vấn đề chỉ với hai trang thái mở và đóng .Tuy nhiên, chỉ với vài cái nhấp chuột thỉ bạn có thể quay điều này vào một công việc liên quan đến nhiều trạng thái. Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng Mặc định công việc trước khi tùy chỉnh. Ví dụ một công việc sau khi tùy chỉnh. Bạn thậm chí có thể cấu hình hay không thay đổi các giá trị cho phép đưa vào trạng thái hiện thời bên trong công việc và rằng quá tại một trường. Điều này cho phép tính linh hoạt cho một số khả năng thú vị. Cho ví dụ, giả thiết bạn muốn duy trì một “ tỷ lệ phần SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 32  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng trăm hoàn thành” trường mà có thể cập nhập bất cứ lúc nào trong suốt thời gian chu kỳ của một mục. Các ảnh chụp ở dưới đây đã chứng minh như thế nào bạn có thể thiết lập thả một trường được gọi là “% hoàn thành”: Thiết lập thả xuống tùy chỉnh trường gọi là “% hoàn thành”. Sau đó, khi tùy biến đóng các vai trò những quyền hạn cho phép vị trí trường và tất cả những gì bạn cần làm là chỉ rõ “% hoàn thành” trường là soạn thảo ngay cả khi tình trạng làmở. Làm cho một phần chỉnh sửa khi cập nhật thông tin về mục. Kết quả này trong “% hoàn thành” phần đang được cập nhập bất cứ khi nào có sẵn cho bất cứ ai lần lượt xem mục với tình trạng “mở”. Thông báo như thế nào “% hoàn thành” SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 33  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng phần được thêm vào như là một cột vào “lịch sử” đó để hoàn thành phần này của các thay đổi cho trường có thể xem. Ví dụ về tùy chỉnh trường có thể cập nhập ngay khi tình trạng “mở”. 3.4. Xem chi tiết lịch sử Jtrac cung cấp một lịch sử rất chi tiết mà xem đó lưu giữ tất cả ý kiến hay thay đổi trong thư mục. Trong quá trình trước có thể nhìn thấy khi đang xem một mục như được hiển thị trên. 3.5. Hỗ trợ tài liệu đính kèm Bạn có thể tải lên các tệp tin đính kèm tại thời điểm tạo của một mục hay như là nhiều lần sau khi yêu cầu mục đã được tạo. 3.6. Vai trò tùy chọn SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 34  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng Jtrac tùy biến không dừng tại công việc – bạn có thể định nghĩa vai trò khác nhau cho mỗi dự án tracker mà bạn thiết lập. Điều này cho thấy sức mạnh và tính linh hoạt . Ví dụ bạn có thể thi hành rằng một “ Develop” vai trò có thể đánh dấu ”assigned” mục như “Fixed” và chỉ vai trò của “tester” có quyền đánh dấu cột “fixed” mục như “closed”. Bạn có thể không cho phép lựa chọn vai trò từ việc tạo có khả năng tạo ra những mục mới. Jtrac cho phép kiểm soát hoàn tất công việc và bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh nó để phù hợp với quá trình hiện hành của bạn hơn là các đường xung quanh. Ví dụ về công việc cho vai trò đã xác định rõ ràng trách nhiệm. SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 35  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 36  Đặng Minh Tuấn Trong ví dụ trên, vai trò nổi bật của màu đỏ trên “bản đồ” của công việc được hiệu chỉnh có nghĩa là tại những điểm này trong công việc – một người sử dụng với một vai trò có thể chỉ định vai trò để chỉ định nào đó. Vì thế trong trường hợp này, TESTER có chỉ định một mục mới tới vai trò của DEVERLOPER và không phải TESTER khác và khi mục trong trạng thái “Assigned” một DEVERLOPER có thể chỉ định một TESTER khi thay đổi trạng thái thành “FIXED” hoặc “REJECTED”. Những quyền hạn của cấp độ trường có thể ánh xạ tới vai trò cho phép ngay cho nhiều tính linh hoạt hơn. Ví dụ, bạn có thể thiết lập một dự án sao cho “Manager” có thể thay đổi mức “Servity” sau khi một lỗi được trình bày. Jtrac có thể giúp khách hành cho bạn để xác định mức độ phức tạp của công việc. Tình trạng với hai và vai trò với những quyền hạn của cấp độ trường và bạn có thể làm tất cả trong màn hình chính. 3.7. Tìm kiếm tùy chỉnh Màn hình tìm kiếm trực giác (cho thấy bên dưới) cho phép thực hiện một cách dễ dàng các truy vấn phổ biến như là tìm kiếm tất cả các mục “bằng cách đăng nhập’ hoặc “ gán tới” một người dùng(hay người sử dụng). Bạn có thể chuyển hướng quay trở lại tìm kiếm màn hình thiết lập từ các kết quả màn hình và các tham số tìm kiếm vẫn còn đang hoạt động. Điều này rất hữu ích khi cố gắng điều chỉnh các truy vấn phức tạp bằng cách dùng thử và lỗi. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng Màn hình tìm kiếm cho phép lọc trên trường tùy chỉnh. 3.8. Bảng điều khiển Mặc định xem khi đăng nhâp vào Jtrac là rất có lợi khi xem bảng điều khiển mà cung cấp cấp các số liệu thống kê được sử dụng thường xuyên trong nháy mắt. Bạn có thể nhấp vào bất kỳ số nào để ngay lập tức mang lên các kết quả tìm kiếm xem danh sách của các mục phù hợp. Cho ví dụ, truy cập các mục “ logged by me” sẽ hiển thị ngay lập tức trong danh sách các mục khởi đầu bởi các thành viên hiện đang đăng nhập SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 37  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng Thống kê nhanh chống và kết quả tìm kiếm có sẵn với một cái nhấp chuột. Cho mỗi dự án, bạn cũng có thể thả xuống thoải mái đến mức độ chi tiết bằng cách nhấp chuột vào muỗi tên bên phải “mở rộng” biểu tượng . Cái phần mở rộng này trong bảng điều khiển để bạn có thể nhìn thấy sự đỗ xuống của mục đếm không chỉ bởi “logged by me” /”Assigned” đã được ấn định cho tôi nhưng so với các tùy chỉnh công việc cho các trạng thái được xác định những dự án. Một lần nữa, có thể trực tiếp điều chỉnh tới mục bằng cách bấm vào số bảng điều khiển. Mở rộng số liệu cho dự án hiển thị đếm bởi trạng thái công việc. SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 38  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng 3.9. Tìm kiếm trên tất cả các dự án Ngoài ra để tìm kiếm trong một dự án Jtrac cho phép tìm kiếm tất cả (hoặc phần phụ)dự án mà một người dùng ánh xạ tới . Cho ví dụ, trong ảnh chụp màn hình bảng điều khiển ở trên, có hai dự án. Sự tìm kiếm liên kết ở phía trên cùng của trang (cũng như “search” trên liên kết “totals” hàng ) sẽ mang đến những phần tìm kiếm có thể tìm kiếm tất cả( hoặc một nhóm) các ô trống đã được xác định cho người dùng đăng nhập sử dụng. 3.10. Tìm kiếm văn bản hoàn chỉnh Các tóm tắt và ngay cả chi tiết mô tả của mục và có thể tìm kiếm được. Lưu ý rằng nếu bạn đang nâng cấp hoặc di chuyển cơ sở dữ liệu bạn có thể cần phải “re-index” đó là một hiệu chỉnh có sẵn cho người sử dụng chính. Lucene được hỗ trợ toàn bộ văn bản tìm kiếm với ký tự đại diện hỗ trợ. 3.11. Xuất tệp tin Excel Jtrac có thể xuất ra các kết quả tìm kiếm nào (hoặc tất cả các mục trong dự án) như là một bảng excel. Cho địa chỉ liên kết này sẽ xuất hiện phía trên bên phải của kết quả tìm kiếm trên màn hình. SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 39  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng Tải kết quả tìm kiếm như một bản excel. Là một trong những dữ liệu trong bản tính. Nó rất dễ dàng phân tích dữ liệu và làm việc như tạo pivot-table và biểu đồ. Nhiều người sử dụng đã xuất ra tệp tin excel điều chỉnh tính năng để thực hiện các yêu cầu báo cáo. 3.12. Điều chỉnh đơn giản Hầu hết người sử dụng dùng trên màn hình Jtrac: Dashboard, Create, View, Search and Results. Danh mục chính được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng. Chụp màn hình của kết quả tìm kiếm được hiển thị bên dưới màn hình. SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 40  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng Kết quả tìm kiếm trên màn hình. 3.13 Thông qua tham chiếu của các mục Bạn có thể thiết lập mối quan hệ có hướng giữa các mục . Chẳng hạn bạn có thể đánh dấu mục như là một bản sao của mục khác. Bạn có thể dễ dàng điều khiển mối liên kết giữa các mục ( và mặt sau) khi việc nhìn một mục đặc biệt nào. Tùy chọn để thêm vào những tiết mục liên quan khi nhìn vào một mục sau khi nó tạo ra. Điều chỉnh được thiết kế vì vậy mà bạn phải tùy chọn thực hiện tìm kiếm trước khi chọn một mục có liên quan. SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 41  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng 3.14 Truy cập chỉ được đọc Khi bạn cài đặt dự án bạn có thể định nghĩa liệu có phải dự án này có thể nhìn bởi những người sử dụng có đăng nhập vào. Chỉ rõ nếu sự truy cập dấu tên chỉ đọc là cho phép per – space 3.15. Sự tích hợp thư điện tử Mọi trạng thái thay đổi cho một mục sẽ bắt thư điện tử thông báo theo mặc định. Bạn có thể chọn thêm nhiều người sử dụng vào “danh sách thông báo” lúc đó việc tạo ra mục mới hay cập nhập lại quá trình trước cho mục cũ. Thêm nhiều người sử dụng vào danh sách thông báo sau khi tạo hay nâng cấp một mục SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 42  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng Nội dung của thư điện tử thường định đạng dạng theo kiểu HTML và được đặt ở ngoài trong cách giống như những cái nhìn màn hình trong Jtrac khi nhìn vào mục nào đó. Những người sử dụng không cần phải quen với cách khác hay định dạng có thể dễ dàng hơn như là sơ đồ văn bản. Cho ví dụ một địa chỉ mail gởi bởi JTrac. Người quản trị chính có thể thiết lập máy chủ theo SMTP/ Thư điện tử mà Jtrac cần phải sử dụng trong những trang “ thiết lập quản lý”. Trong trang này có thể truy cập vào danh sách tùy chỉnh. Hơn nữa Jtrac có thể sử lý được máy chủ về thư điện tử mà nó yêu cầu quyền sử dụng hay thậm chí có một kết nối an toàn qua HTTPS. SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 43  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 44  Đặng Minh Tuấn 3.16. Hỗ trợ đa ngôn ngữ Jtrac hỗ trợ đầy đủ cho quốc tế vì vậy bạn có thể thay đổi giao diện cho người sử dụng tức thời bởi việc soạn văn bản cho các bạn. Thêm một bản dịch là rất dễ dàng và không yêu cầu bất kỳ tài chuyên môn về khả năng phát triển Java. Trong thấy phần này hướng dẫn người phát triển nhiều chi tiết hơn thì xin đóng góp bản dịch cho dự án JTrac. Jtrac đã có sẵn các bản dịch xin hãy theo dõi dưới đây. • Greek - el • Spanish - es • Spanish (Argentina) - es_AR • Spanish (Mexico) - es_MX • French - fr • Hungarian - hu • Italian - it • Japanese - ja • Dutch - nl • Polish - pl • Portugese (Brazil) - pt_BR • Russian - ru • Chinese (China) - zh_CN • Chinese (Taiwan) - zh_TW GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 45  Đặng Minh Tuấn 3.17. Sự chứng thực hỗ trợ LDAP/CAS Jtrac có hỗ trợ gắn liền với sự ủy nhiệm quyền người sử dụng chống lại một LDAP hay Active Directory server. JTrac cũng hỗ trợ cho phù hợp với sự cài đặt một CAS ( Central Authentication services ). Hướng dẫn cài đặt này có nhiều chi tiết về việc cấu hình làm sao để sử dụng CAS. 4. Một số framework liên quan tới dự án. 4.1. Dự án phụ thuộc. • Biên dịch: Sau đây là một danh sách các phụ thuộc biên dịch cho dự án Jtrac. Những phụ thuộc là bắt buộc để chạy các ứng dụng: GroupId ArtifactId Version Classifier Type Optional Antlr Antlr 2.7.6 - jar Asm Asm 1.5.3 - jar Cglib Cglib 2.1_3 - jar commons-codec commons-codec 1.3 - jar commons- collections commons-collections 3.1 - jar commons-lang commons-lang 2.1 - jar commons-pool commons-pool 1.3 - jar dom4j dom4j 1.6.1 - jar javax.activation Activation 1.1 - jar Jfree Jcommon 1.0.0 - jar org.apache.lucene lucene-core 2.0.0 - jar org.slf4j slf4j-api 1.4.2 - jar Oro Oro 2.0.8 - jar • Lần chạy: Sau đây là danh sách các phụ thuộc lần chạy cho dự án Jtrac. Những phụ thuộc là bắt buộc để chạy các ứng dụng: GroupId ArtifactId Version Classifier Type Optional cas Casclient 2.1.1 - jar geronimo-spec geronimo-spec-jta 1.0.1B-rc4 - jar GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 46  Đặng Minh Tuấn hsqldb Hsqldb 1.8.0.1 - jar jaxen Jaxen 1.1-beta-9 - jar net.sf.ehcache Ehcache 1.2.4 - jar org.beanshell Bsh 2.0b4 - jar org.slf4j jcl104-over-slf4j 1.4.2 - jar org.slf4j slf4j-log4j12 1.4.2 - jar • Thử nghiệm: Sau đây là một danh sách các phụ thuộc biên dịch cho dự án Jtrac. Những phụ thuộc là bắt buộc để chạy thử nghiệm các ứng dụng: GroupId ArtifactId Version Classifier Type Optional org.openqa.selenium.client- drivers selenium- java-client- driver 0.9.0 - jar org.openqa.selenium.server selenium- server 0.9.0 - jar org.springframework spring-test 2.5.1 - jar 4.2. Dự án phụ thuộc bắt cầu Sau đây là một danh sách những phần phụ thuộc của dự án Jtrac. Phần phụ thuộc bắt cầu là các phụ thuộc của dự án. • Biên dịch: Sau đây là một danh sách các phụ thuộc biên dịch cho dự án Jtrac. Những phụ thuộc là bắt buộc để chạy các ứng dụng: GroupId ArtifactId Version Classifier Type Optional antlr Antlr 2.7.6 - jar asm Asm 1.5.3 - jar cglib Cglib 2.1_3 - jar commons-codec commons-codec 1.3 - jar commons-collections commons-collections 3.1 - jar commons-lang commons-lang 2.1 - jar commons-pool commons-pool 1.3 - jar dom4j dom4j 1.6.1 - jar javax.activation Activation 1.1 - jar jfree Jcommon 1.0.0 - jar org.apache.lucene lucene-core 2.0.0 - jar GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 47  Đặng Minh Tuấn org.slf4j slf4j-api 1.4.2 - jar oro Oro 2.0.8 - jar • Lần chạy: Sau đây là danh sách các phụ thuộc lần chạy cho dự án Jtrac. Những phụ thuộc là bắt buộc để chạy các ứng dụng: GroupId ArtifactId Version Classifier Type Optional log4j log4j 1.2.13 - jar • Thử nghiệm: Sau đây là một danh sách các phụ thuộc biên dịch cho dự án Jtrac. Những phụ thuộc là bắt buộc để chạy thử nghiệm các ứng dụng: GroupId ArtifactId Version Classifier Type Optional junit Junit 3.8.1 - jar • Nhà cung cấp: Sau đây là danh sách các phụ thuộc được nhà cung dự án Jtrac. Những phụ thuộc là bắt buộc để chạy các ứng dụng nhưng được cung cấp theo mặc định khi sử dụng thư viện. GroupId ArtifactId Version Classifier Type Optional javax.servlet servlet-api 2.4 - jar 4.3. Danh sách sự phụ thuộc • Jtrac: Là một nguồn tài nguyên mở và dễ dàng tùy chỉnh vấn đề theo dõi ứng dụng web viết trên nền java. • Jaxen: Jaxen là một nguồn tài nguyên mở của các thư viện XPATH được viết trên nền java. Nó có thể liên kết nhiều đối tượng của mô hình khác nhau bao gồm DOM, XOM, dom4j và JDOM. Là nó có thể viết để thích ứng với cây XML như biện soạn mã byte javahay java beans như XML, vì bạn có thể truy vấn cây này với XPATH. • Acegi Security System for Spring: Hệ thống bảo mật cho framework Spring. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 48  Đặng Minh Tuấn • Lang : Common.lang là một lớp tiện ích cho các lớp được kế thừa “java.lang”, hoặc được coi là một tiêu chuẩn để chúng tồn tại trong java.lang . • Codec: Mã chứa trong một gói đơn giản trong mã hóa và giải mã bởi định dạng các biến như base64 và hexaldecimal, Ngoài việc giải mã được mở rộng và mã hóa, gói codec cũng được duy trì một lựa chọn của tiện ích giải mã. • Unnamed - jfree:jfreechart:jar:1.0.0: JFreeChart là một lớp thư viện viết bằng java cho việc tạo biểu đồ. Tiện ích trong Java2D API , hiện thời nó hỗ trợ thanh biểu đồ, biểu đồ hình tròn, biểu đồ dòng. Vẽ XY và thời gian vẽ. • Unnamed - jfree:jcommon:jar:1.0.0: Jcommon đươc dùng miễn phí là mục đích chung sử dụng các lớp thư viện tại các dự án trên trang www.jfree.org bao gồm JFreeChart và JFreeReport. • Junit: JUnit được viết trong khuôn khổ để kiểm tra framework hồi quy bởi Erich Gamma và Kent Beck. Nó được sử dụng cho người phát triển thực thi chạy thử nghiệm trên Java. • Hibernate: Quan hệ truy vấn dữ liệu vững bền trong Java. • dom4j: dom4j: là một framework XML linh động cho Java. • AntLR: Tham khảo thêm tại địa chỉ: • Cglib:Tham khảo thêm tại địa chỉ: • Asm :Tham khảo thêm tại địa chỉ: • Unnamed - geronimo-spec:geronimo-spec-jta:jar:1.0.1B-rc4 Hỗ trợ tối đa của cho DOM, SAX và JAXP. • JavaMail API: JavaMail API cung cấp một nền độc lập và giao thức độc lập framework để xây dựng mail và ứng dụng thư điện tử. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 49  Đặng Minh Tuấn • JavaBeans Activation Framework (JAF): JavaBeans Active FrameWork là tiêu chuẩn mở rộng của nền java mà để cho bạn tận dụng những tiêu chuẩn của dịch vụ tới: xác nhận kiểu của một phần dữ liệu tùy ý, đóng gói sự truy cập tới nó,tìm ra hệ thống có giá trị trên nó và khởi tạo thích hợp việc thực hiện cho hệ thống. • Spring Framework: Spring Framework Tham khảo thêm trên địa chỉ: • Spring Framework: Web MVC Spring Framework: Web MVC Tham khảo thêm trên địa chỉ: • Spring Framework: Test Spring Framework: Test Tham khảo thêm trên địa chỉ: • spring-modules-lucene Tham khảo thêm trên địa chỉ: https://springmodules.dev.java.net/ • Lucene Java Apache Lucene Java Tham khảo thêm trên địa chỉ: • Wicket:Wicket là một framework ứng dụng web java.phân mối quan tâm và dễ dàng phát triển đến một cấp độ hoàn toàn mới. Trang Wicket có thể đã được bắt trước. Xem trước và sau bằng cách sử dụng tiêu chuẩn của công cụ thiết kế HTML. Nội dung động và xử lý tất cả các hình thức sử lý mã ở Java bằng cách sử dụng lớp đầu tiên mô hình thành phần bởi dữ liệu bean POJO mà dễ dàng sử dụng các công nghệ mới. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 50  Đặng Minh Tuấn • SLF4J API Module:The slf4j API Tham khảo thêm trên địa chỉ: • Wicket Extensions: Wicket Extensions là một thư viện lớn trong framework Wicket. • SLF4J LOG4J-12 Binding: Kết hợp lại slf4j log4j-12 . • Log4j Tham khảo thêm tại địa chỉ: • JCL Implemented Over SLF4J Tham khảo thêm tại địa chỉ: • Unnamed - poi:poi:jar:2.5.1-final-20040804 • JavaSVN: Thư viện chỉ có trong phiên bản phụ. • Driver database sql 2005: Sử dụng bộ điều khiển JDBC để kết nối SQL 2005. Thư viện của bộ điều khiển là sqljdbc4.jar. • Unnamed - javax.servlet:servlet-api:jar:2.4 Commons DBCP: Kết nối cơ cở dữ liệu tới khu vực chung. Commons Pool: Khu vực lớp đối tượng chung. • Ehcache: Ehcache được sử dụng rộng rãi trong Java và được phân bố trong bộ nhớ đệm. • Selenium Java Client Driver Tham khảo thêm tại địa chỉ: • Selenium Server Tham khảo thêm tại địa chỉ: GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 51  Đặng Minh Tuấn Chương 3. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG Yêu cầu: Do nhu cầu quản lý dự án trong nước ngày càng tăng nên đòi hỏi phải có một phần mềm quản trị chuyên nghiệp để quản lý các mô hình dự án lớn có phân công và cấp quyền rõ ràng. Về vấn đề bản quyền kỹ thuật sử dụng một hệ thống mở như phần mềm quản lý dự án Jtrac giúp ta dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và phát triển các ứng dụng từ nguồn có sẵn. Hệ thống Jrac quản trị các dự án khá tốt và sẽ mang lại nhiều tiện ích cho những người sử dụng. Yêu cầu phải hoạt động được trên hệ điều hành Windows hiện đang được sử dụng rộng rãi trong nước , nên việc nâng cấp hệ thống cho phù hợp với nền tảng đó hoàn toàn phù hợp với xu thế hiện nay. Ngoài ra do sử dụng các framework mã nguồn mở chạy trên nền Java có thể mở rộng được qua các hệ điều hành khác như linux, MacOX. Phạm vi bài toán - Xây dựng mã nguồn Jtrac trên IDE. - Địa phương hóa hệ thống jtrac. - Nâng cấp cơ sở dữ liệu lên SQL Server 2005. - Thiết kế giao diện web đồ họa mới cho hệ thống. - Phát triển hệ thống con. - Mô tả classdiagram cho hệ thống. - Thiết lập thêm quyền tạo report cho người quản trị. - Xây dựng hệ thống tùy biến để phân tích cấu trúc report của dự án. - Nhúng framework tạo report JfreeChart vào hệ thống Jtrac. - Phát triển hệ thống tùy chọn trong phần tạo report. GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng - Mở rộng thêm các kiểu report cho hệ thống như: pieChart3D, XYBarChart3D, LineChart…. - Tạo report động theo cơ sở dữ liệu có sẵn. - Deloy hệ thống hoàn thành có thể chạy độc lập trên web server như tomcat, jetty, glassfish. 1. Hệ thống phát triển các chức năng mở rộng. 1.1. Địa phương hóa hệ thống tương thích với người dùng. SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 52  Đặng Minh Tuấn GVHD:Nguyễn Chánh Thành Tìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng SVTH: Nguyễn Phước Sáng  Trang 53  Đặng Minh Tuấn Hình minh họa sau khi đã việt hóa. Jtrac là dự án hỗ trợ đa ngôn ngữ và thực hiện chuyển đổi ngôn ngữ rất dễ dàng. Những ngôn ngữ hỗ trợ trong phiên bản 2.1.0 được trình bày dưới đây. Ngôn ngữ Quốc gia ID Arabic Saudi Arabia ar_SA Chinese (Simplified) China zh_CN Chinese (Traditional) Taiwan zh_TW Dutch Netherlands nl_NL English Australia en_AU English Canada en_CA English United Kingdom en_GB English United States en_US French Canada fr_CA French France fr_FR G

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu về hệ thống Jtrac và phát triển ứng dụng.pdf