Đề tài Tìm hiểu về tổng đài ALCATEL 1000E10

CẤU HÌNH TỔNG THỂ CỦA MỘT TRẠM SMC:

+ Trạm điều khiển chính gồm :

- Một Coupler chính đấu nối với mạch thông tin (CMP).

- Một đơn vị xử lý chính (PUP).

- Một bộ nhớ chung (MC).

- Một đến 4 đơn vị xử lý phụ (PUS)

- Một đến 4 Coupler phụ đấu nối với mạch vòng thông tin (CMS).

+ Chức năng các khối.

- CMP đấu nối với MIS thực hiện chức năng trao đổi thông tin trong nội bộ trạm SMC, giữa các trạm SMC, giữa SMC với SMM.

- Thực hiện chức năng khởi tạo chương trình nạp chương trình cho trạm (ví dụ nó có phần mềm cài đặt MLSMIP).

- MC bộ nhớ chung 16 MB được bảo vệ bằng mà tự sửa sai và có thể xâm nhập bú BSM và BL để thực hiện chức năng trao đổi số liệu giữa các Coupler.

- CMS thực hiện chức năng trao đổi thông tin giữa các trạm khác như SMA, SMT, SMX thông qua MAS, thực hiện chức năng khởi tạo nạp chương trình, phòng vệ, quan trắc agent (MLSIMS).

- PUS, PUP thực hiện chức năng xử lý các công việc xử lý .

+ MC 68020 (ACUTR3).

+ MC 68030 (ACUTR3).

 

doc49 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 22/03/2013 | Lượt xem: 1166 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu về tổng đài ALCATEL 1000E10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tập - Tổng đài alcatel 1000 e10 (ocb283).doc